Object

Title: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym

Creator:

Wiśniewska, Lidia

Date issued/created:

2008

Subtitle:

Wiek XIX, rok I (XLIII) 2008

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, Warszawa–Poznań 1989. ; 2. Bachtin: dialog, język, literatura, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Warszawa 1983. ; 3. I.G. Barbour, Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii, przeł. M. Krośniak, Kraków 1983. ; 4. D. Bidney, Myth, Symbolizm and Truth, w: Myth. A Symposium, Bloomington and London 1958. ; 5. P. Bourdieu, Dom czyli świat odwrócony, w: Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przeł. W. Kroker, Kęty 2007, s. 69. ; 6. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A Zawadzki, Kraków 2001. ; 7. A. Buczkowski, Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków 2003. ; 8. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1998, s. 132. ; 9. Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, pod red. H. Gosk, Warszawa 2002. ; 10. M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998. ; 11. M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1998. ; 12. M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, wstęp L. Kołakowski, posłowiem opatrzył S. Tokarski, Łódź 1993. ; 13. S. Fiszman, Komparatystyka w prelekcjach paryskich Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2. ; 14. M. Foucault, To nie jest fajka, ilustracje R. Magritte, przeł. T. Komendant, Gdańsk 1996, s. 27 i in. ; 15. N. Frye, Statek pijany: element rewolucyjny w romantyzmie, przeł. M. Orkan-Łęcki, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3. ; 16. J. Gajda, Antropologia kulturowa, cz. I. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń, 2005, s. 175. ; 17. J. Gleick, Chaos, przeł. P. Jaśkowski, Poznań 1996, s. 176 i in. ; 18. G. Halkiewicz-Sojak, Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości”, Toruń 1998. ; 19. E.T. Hall, Bezgłośny język, przeł. R. Zimand i A. Skarbińska, słowo wstępne M. Płachecki, Warszawa 1987. ; 20. E.T. Hall, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, przedmowa i red. naukowa J. Burszta, Warszawa 1984, s. 121. ; 21. M. Janion, „Kuźnia natury”, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria druga, pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1974, s. 10. ; 22. E. Kasperski, Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej”, w: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, pod. red. E. Czaplejewicza i W. Grajewskiego, Wrocław 1988, ss.193–252. ; 23. L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2003, s.13. ; 24. A. Kurska, Fragment romantyczny, Wrocław 1989, s. 6 i n. ; 25. M. Kuziak, Mickiewiczowski projekt slawistyczny w prelekcjach paryskich, w: Mickiewicz interdyscyplinarny, pod red. K. Cysewskiego, Słupsk 1999, s. 177. ; 26. R. Lenoble, Esąuisse d’une histoire de l’idee de Nature, Albin Michel 1969. ; 27. C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Warszawa 1986. ; 28. T. Linkner, Mickiewicz o pierwotnej religii Słowian w wykładach paryskich, w: Mickiewicz interdyscyplinarny, pod red. K. Cysewskiego, Słupsk 1999, s. 187–188. ; 29. J. Ławski, Mickiewiczowskie rozumienie mitu/mitologii w pismach z lat 1818–1838, w: Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze, pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2005 [rozszerzona wersja w: Problemy tragedii i tragizmu, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005]. ; 30. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, w: Dzieła t. VIII, Warszawa 1987, t. IX, Warszawa 1997, t. X, Warszawa 1998, t. XI, Warszawa 1998. ; 31. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci, w: Dzieła, t. 10, Warszawa 1998, s. 144. ; 32. L. Miodoński, Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli niemieckiej przełomu romantycznego. Analiza wybranych problemów, Wrocław 2001, s. 24. ; 33. Mowa ciała i jej funkcje w kulturze. Materiały z sesji naukowej, pod red. M. Jasińskiej i J. Kuć, Siedlce 2002. ; 34. Novalis, Schriften, Darmstadt 1968, s. 665. ; 35. Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska (ks. I-IX) i S. Stabryła (ks. IX, w. 176, ks. XV), oprac. S. Stabryła, wyd. II zmienione, Wrocław 1995. ; 36. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich, w: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie, wybór, przekł. i komentarze L. Płoszewski, wybór wstęp i opracowanie M. Piwińska, Kraków 1997, s. 26. ; 37. H. Podbielski, Mit kosmogoniczny w „Teogonii” Hezjoda, Lublin 1978. ; 38. I. Prigogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, przeł. K. Lipszyc, przedmową opatrzył B. Baranowski, Warszawa 1990, s. 101 i n. ; 39. H.H. Remak, Literatura porównawcza — jej definicja i funkcja, przeł. W. Tuka, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, pod red. H. Janaszek-Ivaničkowej, Warszawa 1997. ; 40. Z. Rosińska, Filozofia kultury jako „filozofia spraw ludzkich”, w: Co to jest filozofia kultury?, pod red. naukową Z. Rosińskiej i J. Michalik, Warszawa 2006, ss. 106–125. ; 41. Z. Rosińska, Wstęp do: Co to jest filozofia kultury?, pod red. naukową Z. Rosińskiej i J. Michalik, Warszawa 2006, s. 8. ; 42. D. Shrey, Mythos und Geschichte bei Johann Arnold Kanne und in der romantischen Mythologie, Tubingen 1969, s. 312. ; 43. B. Skarga, Tożsamość pojęcia czy tożsamość bycia. Z lektury Damaskiosa, w: tejże Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997, s. 22. ; 44. Z. Stefanowska, Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 2. ; 45. H. Steffens, Schriften, Breslau 1821, s. 112. ; 46. A. Szahaj, Filozofia kultury jako filozofia pierwsza (uwagi wstępne), w: Co to jest filozofia kultury?, pod red. naukową Z. Rosińskiej i J. Michalik, Warszawa 2006, ss. 153–158. ; 47. W. Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej, Wrocław 2001. ; 48. Ph. Turchet, Mowa ciała. Zrozumieć człowieka po jego gestach, przeł. E.T. Sadowska, Warszawa 2006. ; 49. V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005. ; 50. H. Tuzet, Le Cosmos et l’imagination, Paris 1965. ; 51. E.B. Tylor, Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, przeł. A. Bąkowska Warszawa 1997. ; 52. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Kraków 2006, s. 95 ; 53. A. Witkowska, Słowo i czyn, Warszawa 1986. ; 54. B.L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982, s. 285 i in. ; 55. M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w College de France, Warszawa 1976. ; 56. J. Woźniakowski, Arabeska w literaturze i sztuce wczesnego romantyzmu, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Wrocław 1980, ss. 199–200. ; 57. K. Wyka, „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie, Warszawa 1963, ss. 155–167. ; 58. U.M. Żegleń, Kultura, w: Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000. ; 59. M. Żmigrodzka, Mit–podanie–legenda, w: Problemy polskiego romantyzmu. Seria druga, praca zbiorowa pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1974, s. 309.

Issue:

1

Start page:

81

End page:

110

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70231 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2008.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Apr 15, 2019

Number of object content hits:

11

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81143

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information