Obiekt

Tytuł: Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich „Wiadomości” (wybrane zagadnienia z lat 40. i 50. XX wieku)

Twórca:

Lutomierski, Marcin

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. J. Boyé, Kompleks wspomnień. Do redaktora „Wiadomości”, „Wiadomości” 1954, nr 6, s. 4.
2. A. Czerniawski, Do redaktora „Wiadomości”, „Wiadomości” 1952, nr 40, s. 4.
3. K. Dybciak, Smakosz życia, więc antykomunista, w: „Wiadomości” i okolice…, t. 1, Toruń 1995, s. 110.
4. F. Goetel, Polski Londyn, „Wiadomości” 1953, nr 18, s. 1.
5. M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923–1956, z autografu do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła B. Dorosz, t. 2, Warszawa 2006.
6. M. Grydzewski, Silva rerum. O postawę pisarza emigracyjnego, „Wiadomości” 1957, nr 13, s. 6.
7. R. Habielski, Niezłomni nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940–1981, Warszawa 1991, s. 91.
8. R. Habielski, Polski Londyn, Wrocław 2000, s. 219.
9. M. Hemar, Harakiri, „Wiadomości” 1956, nr 38, s. 4.
10. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 16.
11. J. Jarzębski, Partykularyzm i uniwersalizm w literaturze polskiej emigracji, w: tegoż, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1998, s. 84.
12. S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831–1862, Warszawa 1971, s. 306.
13. Z. Kon, Przekłady z Mickiewicza, „Wiadomości” 1956, nr 14–15, s. 8.
14. Big Ben [S. Kossowska], W Londynie. Rok mickiewiczowski, „Wiadomości” 1956, nr 29, s. 5.
15. J. Kowalewski, Wierni i niewierni, w: „Wiadomości” i okolice…, t. 1, Toruń 1995, s. 191.
16. Kronika. Wokół roku mickiewiczowskiego, „Wiadomości” 1955, nr 25, s. 6.
17. J. Kryszak, Emigracyjność w literaturze polskiej XIX i XX wieku, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów. Kraków 22–25 września 2004, zespół red. M. Czermińska [i in.], t. 2, Kraków 2005, s. 613.
18. M. Lutomierski, Dziennikarstwo jako misja. O emigracyjnej publicystyce Zygmunta Nowakowskiego, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2011, z. 1–2, s. 256–265.
19. M. Lutomierski, Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich „Wiadomości” z lat 40. i 50. XX wieku, Toruń 2012.
20. M. Lutomierski, Norwid żywy, czyli recepcja poety na łamach londyńskich „Wiadomości” z lat 1946–1966, w: Norwid – polskość, europejskość, uniwersalizm, red. D. Dąbrowska, Szczecin 2006, s. 163–171.
21. M. Lutomierski, Podróże w głąb pamięci. Realizacje tematu kraju lat dzieciństwa i młodości w wybranych wierszach poetów z kręgu emigracyjnych „Wiadomości”, w: Aksjologia podróży, red. nauk. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk i J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012.
22. J. Mackiewicz, Bolszewizm i Watykan, „Wiadomości” 1949, nr 35–36, s. 1.
23. Z. Małecka, „Girlandy łatwo dobrzy bracia plotą”… Do redaktora „Wiadomości”, „Wiadomości” 1952, nr 34, s. 4.
24. Z. Nowakowski, Amnestia – słowo nikczemne, „Wiadomości” 1947, nr 16, s. 1.
25. Z. Nowakowski, Kwiatki polskie Tuwima, „W” 1947, nr 49, s. 3; tenże, O pochodzeniu gatunków, „Wiadomości” 1949, nr 2–3, s. 2.
26. Z. Nowakowski, Nie za Lwów i nie za Wilno, „Wiadomości” 1947, nr 38, s. 1.
27. Z. Nowakowski, Poloniae adscripti, „Wiadomości” 1949, nr 45, s. 1.
28. Z. Nowakowski, Towary norymberskie, „Wiadomości” 1946, nr 29, s. 1.
29. W. Nowosad, Na jesieni odsłonięcie nagrobka Norwida, „Wiadomości” 1952, nr 38, s. 4.
30. W. Nowosad, O Cyprianie Norwidzie, „Wiadomości” 1953, nr 10, s. 4.
31. T. Olejnik, Nakaz i nadzieja. Tradycja romantyczna w publicystyce i eseistyce emigracji niepodległościowej lat 1939–1955, komputeropis rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002, s. 77.
32. S. J. Paprocki, Literatura dokumentarna w czasopismach, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965, s. 35–167.
33. R. Przybylski, Romantyczne spory ze Stolicą Apostolską o istotę chrześcijaństwa, w: Nasze pojedynki o romantyzm, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1995, s. 100–110.
34. Z. Przychodniak, „Dziennik” Piotra Kopczyńskiego, czyli sceny z życia codziennego życia Wielkiej Emigracji, w: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Studia z dziejów literatury i kultury, pod red. B. Sienkiewicz i B. Judkowiak, Poznań 1991, s. 120–121.
35. T. Radzik, Społeczność polska w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1990, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 440.
36. Regulamin nagrody „Wiadomości”, „Wiadomości” 1959, nr 41, s. 1.
37. Sprawa emigracji lat temu dziewięćdziesiąt. Dyskusja na łamach „Demokraty Polskiego” w Londynie, „Wiadomości” 1949, nr 29, s. 4.
38. M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840, Warszawa 1970, s. 82.
39. T. Terlecki, Ignacy Baliński – pamiętnikarz, „Wiadomości” 1947, nr 41, s. 2.
40. T. Terlecki, Literatura na emigracji, „Wiadomości” 1951, nr 47, s. 1.
41. T. Terlecki, Mickiewicz i my, „Wiadomości” 1946, nr 3, s. 2.
42. T. Terlecki, Rok mickiewiczowski, „Wiadomości” 1954, nr 21, s. 1.
43. T. Terlecki, Sprawy emigracji, „Wiadomości” 1947, nr 18, s. 1.
44. J. A. Teslar, Wystawa portretów Mickiewicza, „Wiadomości” 1955, nr 36–37, s. 4.
45. Uwielbiał koty… O Tymonie Terleckim z Niną Taylor-Terlecką rozmawiają K. Dorosz SJ, R. Moczkodan, w: Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak, M. Mroczkowska, Toruń 2004, s. 159–160.45. Uwielbiał koty… O Tymonie Terleckim z Niną Taylor-Terlecką rozmawiają K. Dorosz SJ, R. Moczkodan, w: Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak, M. Mroczkowska, Toruń 2004, s. 159–160.
46. A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997, s. 31 i n.
47. Z. Zawadowski, Watykan a Polska, „Wiadomości” 1959, nr 27, s. 4.
48. Zbrodnia katyńska, „Wiadomości” 1950, nr 18, s. 4.
49. J. Zubrzycki, Socjologia polskiej emigracji (II), „Kultura” 1954, nr 9, s. 86.

Zeszyt:

5

Strona pocz.:

101

Strona końc.:

117

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69815 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.4

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-03-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

16

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81292

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji