Object

Title: Człowiek według Smilesa. Kraszewski pozytywistów (Struve, Chmielowski, Orzeszkowa)

Creator:

Kącka, Eliza

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Bachórz, Zdziwienia Kraszewskim, w: Zdziwienia Kraszewskim, pod red. M. Zielińskiej, Wrocław 1990, s. 139.
2. B. Bobrowska, Poeta, Dajmon i świat, w: Kraszewski – pisarz współczesny, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1996, s. 177–184.
3. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, wstęp A. Walicki, Kraków 1990, s. 77.
4. S. Brzozowski, Pamiętnik, wstęp M. Wyka, oprac. tekstu i kom. M. Urbanowski, Wrocław 2007, s. 16.
5. T. Budrewicz, Zagadnienie codzienności w pomysłach historiograficznych Kraszewskiego, w: tegoż, Kraszewski i świat historii. Studia, Kraków 2010, s. 197 i n.
6. P. Chmielowski, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys historyczno-literacki, Kraków 1888, s. 514–515.
7. E. Ihnatowicz, Proza Kraszewskiego: codzienność, Warszawa 2011.
8. J. I. Kraszewski, Gawędy o literaturze i sztuce, Lwów 1857, s. 55.
9. J. I. Kraszewski, Poeta i świat, t. 2, Wilno 1841, s. 184–185.
10. J. I. Kraszewski (Bolesławita), Rachunki za rok 1869, Poznań 1870, s. 2, 3, 5.
11. W. Lutosławski, H. Struve i jego „Wstęp do filozofii”. Odbitka z „Ateneum” za miesiąc maj 1896, Warszawa 1896, s. 9–10.
12. J. H. Newman, Essays. Critical and Historical, vol. 1, London 1901, s. 11.
13. J. H. Newman, Granice logiki, w tegoż: Przyświadczenia wiary, Lwów 1915, s. 180-181.
14. J. H. Newman, Poetry, with Reference to Aristotle’s Poetics, w: tegoż, Essays. Critical and Historical, vol. 2, London 1890, s. 21.
15. C. K. Norwid, O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach, w: tegoż, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. 6: Proza, cz. 1, Warszawa 1971, s. 433.
16. E. Orzeszkowa, Drugie dziesięciolecie (1840–1850), w: tejże, Pisma krytycznoliterackie, zebrał i oprac. E. Jankowski, Wrocław 1959, s. 207–208.
17. E. Orzeszkowa, Melancholicy, t. 1, w: tejże, Pisma, pod red. A. Drogoszewskiego i L.B. Świderskiego, t. 23, Warszawa 1939, s. 5.
18. Z. Przesmycki (Miriam), Twórczość poetycka J.I. Kraszewskiego, „Życie” 1887, nr 19, s. 291 i n.
19. S. Smiles, O charakterze, przeł. W. Przyborowski, t. 1, Warszawa 1873, s. 4–5.
20. H. Struve, Józef Ignacy Kraszewski wobec filozoficznych dążności swego czasu, w: Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J.I. Kraszewskiego, Warszawa 1880, s. 277–326.
21. B. Szleszyński, Kto napisał „Pomoc własną” Samuela Smilesa?, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz i E. Paczoska, Warszawa 2006, s. 453 i n.
22. J. Sztachelska, Czytanie Smilesa, w: Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, pod red. E. Paczoskiej i J. Sztachelskiej, Białystok 1994, s. 78–91.
23. A. Świętochowski, Rozmyślania nadgrobne, „Prawda” 1887, nr 13.
24. K. Wojciechowski, Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863, w: tegoż, Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863; Miłość w poezji polskiej; Ballady i Romanse; Współzawodnik Sienkiewicza, z rękopisów pośmiertnych wydali: J. Balicki, Z. Szweykowski, J. Zaleski, Lwów–Warszawa 1928, s. 39.

Issue:

5

Start page:

457

End page:

470

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69835 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.24

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 29, 2019

Number of object content hits:

36

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81312

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information