Obiekt

Tytuł: Potrzeba nadziei. Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha „Az ember tragédiája”

Twórca:

Igliński, Grzegorz

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Anonima dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, tłum., wstęp i objaśn. K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1984, s. 32-35. ; 2. T. Asbridge, Pierwsza krucjata. Nowe spojrzenie, przeł. E. Jagła, Poznań 2006, s. 119-125. ; 3. M. Balard, Wyprawy krzyżowe i łaciński Wschód. XI-XIV w., przeł. M. Witkowski, Warszawa 2005, s. 81. ; 4. J. Baszkiewicz, Danton, Warszawa 1978, s. 341. ; 5. J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983, s. 191-194. ; 6. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1: Do końca wojen perskich, Warszawa 1988, s. 278. ; 7. T. Campanella, Miasto Słońca, oprac. R. Brandwajn, przeł. L. i R. Brandwajnowie, Wrocław 1955, s. 36. ; 8. E. Cioran, Mechanizm utopii, w: tegoż, Historia i utopia, przeł. i wstępem opatrzył M. Bieńczyk, Warszawa 1997, s. 68-69. ; 9. J. Delumeau w pracy: Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1994, s. 109. ; 10. I.E.S. Edwards, Piramidy Egiptu, przeł. H. Górski, Warszawa 1995, s. 48-68. ; 11. P. Gaxotte, Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhjelm, popr. i uzup. A. Zawilski i E. Kuczkowska, Gdańsk 2001, s. 366. ; 12. J. Gnilka, Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach, przeł. W. Szymona, Kraków 2002. ; 13. J.W. Goethe, Faust, cz. 1 i 2, przeł. F. Konopka, Warszawa 1962, s. 77, 78. ; 14. M. Grant, Święty Piotr, przeł. P. Krupczyński, Warszawa 2001, s. 143-153. ; 15. N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, przeł. A. Świderkówna, Warszawa 1994, s. 273-275. ; 16. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, przeł. J. Grabowski i A. Landman, wstęp T. Kroński, t. 1, Warszawa 1958, s. 29. ; 17. T. Holland, Perski ogień, przeł. A. Kowalska, K. Kuraszkiewicz, Warszawa 2006, s. 177. ; 18. G. Igliński, Śmiałość erosa i świętość krzyża. Egzystencjalna teodycea „Na Wzgórzu Śmierci” Jana Kasprowicza wobec tradycji antycznej i judeochrześcijańskiej, Olsztyn 1995, s. 176-177. ; 19. W. Kaczmarek, Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski, Lublin 1999, s. 50, 55, 61. ; 20. J. Kierul, Kepler, Warszawa 2007, s. 384-399, 449-456. ; 21. J. Kopiec, Homousios - homoiusios - homoios, w: Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, pod red. J. Walkusza [i in.], Lublin 1993, kol. 1196. ; 22. K. Lipiński, Bóg, szatan, człowiek. O „Fauście” J.W. Goethego. Próba interpretacji, Rzeszów 1993, s. 210. ; 23. J. Lipińska, W cieniu piramid, Wrocław 2009, s. 50-60. ; 24. J. Ławski, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz - Malczewski - Krasiński, Białystok 2003, s. 623, 639, 657-658. ; 25. Madách: „Az ember tragediaja”. Mübibliográfia, ósszeallitotta S. Kozocsa, Budapest 2012. ; 26. I. Madách, Tragedia człowieka. Poemat dramatyczny, przeł. L. Kaltenbergh, Warszawa 1960. ; 27. T.F. Madden, Historia wypraw krzyżowych. Nowe ujęcie, tłum. A. Czwojdrak, Kraków 2008, s. 25-31. ; 28. P. Marciniak, Ikona dekadencji. Wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku, Katowice 2009, s. 85-86. ; 29. W. Markov, A. Soboul, Wielka Rewolucja Francuzów 1789, tłum. E. Morciniec, red. nauk. J. Baszkiewicz, Wrocław 1984, s. 257-258. ; 30. H.E. Mayer, Historia wypraw krzyżowych, przeł. T. Zatorski, Kraków 2008, s. 82-85. ; 31. J. Milton, Raj utracony, przeł. M. Słomczyński, Kraków-Wrocław 1985, s. 263-266 (w. 899-1077), 269-271 (w. 1212-1318). ; 32. P. Oczko, Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej od wieku XVI po romantyzm, Kraków 2010, s. 17. ; 33. W. Piotrowski, Źródła motywu homunkulusa w „Fauście” J.W. Goethego i jego ciągi dalsze w wybranych tekstach literatury europejskiej i polskiej, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, t. 1, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 1999, s. 103-119. ; 34. J. Riley-Smith, Mentalność krzyżowców na Wschodzie 1095-1300, w: Historia krucjat, red. nauk. J. Riley-Smith, przeł. K. Pachniak, wstęp i konsultacja nauk. wyd. pol. J. Danecki, Warszawa 2005, s. 91. ; 35. S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1: Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego, przeł. J. Schwakopf, posłowie B. Zientara, Warszawa 1997, s. 147-150. ; 36. H.A. Schlögl, Starożytny Egipt. Historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, tłum. A. Gadzała, Warszawa 2009, s. 65-68. ; 37. R.M. Schoch, R.A. McNally, Nieznani budowniczowie piramid, przeł. K. Kurek, Warszawa 2007, s. 28. ; 38. E. Siberry, Obraz krucjat w XIX i XX wieku, w: Historia krucjat, red. nauk. J. Riley-Smith, przeł. K. Pachniak, wstęp i konsultacja nauk. wyd. pol. J. Danecki, Warszawa 2005, s. 407. ; 39. A. Sikora, Fourier, Warszawa 1989, s. 86; I. Pańków, Filozofia utopii, Warszawa 1990, s. 145. ; 40. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 56. ; 41. W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995, s. 68. ; 42. H. Szymańska, K. Babraj, Recepcja cywilizacji starożytnego Egiptu w środowisku europejskim i polskim w XVIII, XIX i na początku XX wieku. (Zarys), w: „Hieroglifem pisane dzieje...”. Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków. Studia, pod red. W. Szturca i M. Bizior-Dombrowskiej, Warszawa 2007, s. 11-12. ; 43. P.S. Varga, Wizje historii w „Tragedii człowieka” Imre Madácha, tłum. A. Łuka, S.S. Laurinyczne, „Ethos” 2001, nr 4, s. 222.

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

52

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69588 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.2

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-03-20

Data dodania obiektu:

2019-03-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

14

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81361

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji