RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przypominanie. Konstancji Morawskiej powroty do przeszłości

Creator:

Kowalczuk, Urszula

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A.E. Banot, Kobiety w historii - historia kobiet. Dyskurs feministyczny w Polsce, w: W kręgu gender, red. nauk. E. Mandal, Katowice 2007, s. 31, 33.
2. A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998, s. 171-172, 275-276, 303, 328-332.
3. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
4. W. Bortnowski, Wielki książę Konstanty i Joanna Grudzińska, Łódź 1981, s. 301.
5. J. Brach-Czaina, Wprowadzenie, w: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czaina, Białystok 1997, s. 8.
6. A. Budrewicz-Beratan, Stanisław Egbert Koźmian. Tłumacz Szekspira, Kraków 2009, s. 45.
7. D. Ciepieńko-Zielińska, Klaudyna z Działyńskich Potocka, Kraków 1973.
8. A. Czartkowski, Księżna Łowicka. Portret biograficzny (1791-1831), Poznań 1931.
9. D. Dąbrowska, Udomowiony świat. O kobiecym doświadczeniu historii, Szczecin 2004.
10. E. Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012, s. 19, 23, 37, 82.
11. E. Domańska, Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” 1994, nr 7/8.
12. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999, s. 29.
13. A. Gabryś, Salony krakowskie, Kraków 2006, s. 76.
14. S. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven 1979; cyt. za: B. Gautier, Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej, w: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, s. 152.
15. A. Graff, Poetyka polskiego patriarchatu, w: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000.
16. I. Iwasiów, Gender dla średniozaawansowanych, Warszawa 2004, s. 181.
17. I. Iwasiów, Kobieta w archiwum, w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, pod red. W. Boleckiego i J. Madejskiego, Warszawa 2010, s. 216.
18. M. Janion, Polska Ifigenia, w: tejże, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006, s. 336.
19. K. Kłosińska, Ciało, p19. K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.ożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.
20. U. Kowalczuk, Konstancja Morawska. Poetyka i praktyka nieoczywistości, w: Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury kat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014.
21. E. Kozłowski, Joanna z Grudzińskich księżna Łowicka, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Warszawa 1965, s. 246-247.
22. S. Koźmian, K. Morawska, I z bliska, i z daleka. Poczet stu feletonów [!] umieszczonych w „Kurierze Poznańskim” od października 1878 do września 1880. W skróceniu, Poznań 1881.
23. Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, red. E. Furgał, t. 1-3, Kraków 2009-2011.
24. Cz. Lechicki, Czym być felieton powinien, jakie jego dzieje i przeznaczenie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1977, nr 1, s. 48.
25. Cz. Lechicki, Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich. Konstancja Morawska (1842-1917), „Zeszyty Prasoznawcze” 1976, nr 4.
26. Cz. Lechicki, Morawska Konstancja, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Wrocław 1976, s. 699-700.
27. J-F. Lyotard, Przepisać nowożytność, przeł. W. Szydłowska, przekład przejrzał S. Czerniak, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. S. Czerniaka i A. Szahaja, Warszawa 1996.
28. G. Matuszek, Kobiety a proces modernizacji - rekonesans galicyjskiej herstorii, w: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914): studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011.
29. N. [K. Morawska], Stanisław Koźmian, „Przegląd Polski” 1885/86, t. 1, s. 521.
30. N. [K. Morawska], Z korespondencji księżnej Łowickiej, „Przegląd Polski” 1882/1883, t. 65, z. 2 (s. 155-196) i z. 3 (s. 424-499).31. K. Morawski, O Kazimierzu Morawskim. Ze wspomnień syna i kronik rodzinnych, Kraków 1997.
31. K. Morawski, O Kazimierzu Morawskim. Ze wspomnień syna i kronik rodzinnych, Kraków 1997.
32. N, Jeszcze słów kilka o księżnie Łowickiej, „Czas” 1882, nr 205.
33. A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Kraków 2013, s. 154-262.
34. Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, pod red. G. Borkowskiej, M. Czermińskiej, U. Phillips, Gdańsk 2000.
35. P. Rodak, Wstęp. Autobiografia i dziennik osobisty jako przedmiot badań Philippe'a Lejeune'a, w: P. Lejeune, „Drogi zeszycie...”, „drogi ekranie”. O dziennikach osobistych, przeł. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, wyb., wstęp i oprac. P. Rodak, Warszawa 2010, s. 21.
36. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, z. 4, s. 47-55.
37. J.M. Rymkiewicz, Wielki Książę. Z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego, Warszawa 2011, s. 108-109.
38. Rps PAN Kr. 2210, t. 2, Korespondencja Stanisława Egberta Koźmiana. 1835-1887, k. 96, 97, 99, 101-102.
39. Rps PAN Kr. 2210, t. 15, Korespondencja Stanisława Egberta Koźmiana. 1833-1884, k. 174.
40. K. Szczuka, Prządki, tkaczki i pająki. Uwagi o twórczości kobiet, w: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000.
41. G. Szelągowska, Kobieta - medium i kreatorka kultury, w: Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. 4, Warszawa 1996.
42. S. Tarnowski, Śp. Konstancja Morawska. Wspomnienie pośmiertne, „Czas” 1918, nr 64, 66, 68.
43. S. Tarnowski, Z działalności literackiej Konstancji Morawskiej, „Przegląd Powszechny” 1918, t. 138-139, z. 7-8.
44. S. Walczewska, O potrzebie historii kobiecej, w: Głos mają kobiety. Teksty feministyczne, zebrała S. Walczewska, wstęp A. Titkow, Kraków 1992.
45. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Potocka z Działyńskich Teofila Klaudyna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Warszawa 1983, s. 743-744.
46. A. Zębala, Problemy autobiografii kobiecej w studiach genderowych, „Ruch Literacki” 2005, z. 6, s. 541, 549.

Relation:

Morawska, Konstancja ; historiography ; history

Issue:

6

Start page:

89

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69591 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content downloads / hits:

455

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81364

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information