Object

Title: „Kiedyś całą tę powieść Ci opowiem”. Listy Zygmunta Krasińskiego w perspektywie narratologicznej

Creator:

Krawczak, Magdalena

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. G.G. Byron, Wędrówki Czajld Harolda, przeł. J. Kasprowicz, w: tegoż, Wybór dzieł, wyb., przedm., red. i przyp. J. Żuławski, Warszawa 1986, t. 1, s. 482.
2. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 107-109.
3. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 73-91.
4. E. Dąbrowicz, Listy-lustra w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000.
5. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekład i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wyb. il. i kom. T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 199.
6. J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. L. Staff, oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Wrocław 1975, s. 55.
7. G. W. Gutowski, W kręgu romantycznej fenomenologii śmierci, w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986, s. 289–296.
8. H. S. Helsztyński, „Hamlet” Williama Szekspira, Warszawa 1966, s. 86.
9. J. Kamionkowa, Portret geniusza, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria 2, pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1974, s. 105.
10. J. Kott, Największa powieść polskiego romantyzmu, w: Z. Krasiński, Sto listów do Delfiny, wyb. i wstępem opatrzył J. Kott, Warszawa 1966, s. 5-15.
11. Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1970.
12. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1975, t. 1–2.
13. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, tłum. A. Olędzkiej-Frybesowej, oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz, Warszawa 1980, t. 1.
14. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, wstęp M. Janion, tekst i przyp. oprac. M. Grabowska, Wrocław 1966, s. 26.
15. G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993, s. 24-25.
16. A. Kubale, Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego, Gdańsk 1997, s. 34.
17. Z. Łempicki, Świat książek i świat rzeczywisty, w: tegoż, Renesans, oświecenie, roman¬tyzm, Warszawa 1966, s. 350.
18. A. Mickiewicz, Dziady. Widowisko, w: tegoż, Dzieła. Wydanie narodowe, t. 3: Dzieła dramatyczne, oprac. S. Pigoń, Kraków 1948, s. 105.
19. A. Mickiewicz, Pieśń filaretów, w: tegoż, Dzieła. Wydanie narodowe, t. 1: Wiersze, oprac. W. Borowy, L. Płoszewski, Kraków 1948, s. 106.
20. C.K. Norwid, Pięć zarysów. III. Ruiny, w: tegoż, Pisma wszystkie, zeb., tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, t. 3, s. 487-488.
21. M. Piwińska, Eksplikacje, w: tejże, Miłość romantyczna. Antologia, Kraków 1984, s. 518-541.
22. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa 1981, s. 9.
23. P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos” 1993, nr 2, s. 225.
24. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006, s. 18-22.
25. P. Ricoeur, Tożsamość osobowa, w: tegoż, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992, s. 41.
26. J.M. Rymkiewicz, Dlaczego romantycy umierali młodo? w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986, s. 234.
27. Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986 [artykuły: M. Janion, Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest; A. Braciszewska, Romantyczne style lektury].
28. Z. Sudolski, Wstęp, w: Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1975, t. 1, s. 5.
29. Z. Suszczyński, Listy Krasińskiego jako egzystencjalny eksperyment, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 163.
30. E. Szczeglacka, Romantyczny homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów, Warszawa 2003.
31. J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001, s. 87-106.
32. A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 246.
33. J. Węgiełek, Zygmunt Krasiński i jego korespondenci, w: tegoż, Mam ciało, Warszawa 1989, s. 200-201.
34. A. Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986, s. 185.

Issue:

6

Start page:

241

End page:

260

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69600 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content hits:

411

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81373

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information