Object

Title: Sądy Zygmunta Krasińskiego o Michale Czajkowskim (Sadyku-Paszy)

Creator:

Kulczycka, Dorota

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. „Bibliographie de la France” 1837, nr 47 [z dn. 25 XI].
2. J. Chudzikowska, Dziwne życie Sadyka Paszy, Warszawa 1971, s. 217.
3. M. Czajkowski, Wernyhora, Paryż 1838 [następne wydania: Paryż 1842; Lipsk 1862 (Pisma, t. 1); Lipsk 1868 (II wyd. Pism, t. 1); Lwów 1870 (Biblioteka Mrówki); Chicago 1894; Lipsk 1898 (III wyd. Pism, t. 1); Warszawa 1907; Chicago 1917; Warszawa 1924 (Wielka Biblioteka); Warszawa 1928].
4. M. Czapska, Ludwika Śniadecka, Warszawa 1958, s. 134-135.
5. Dzieje emigracji polskiej w Turcji, Warszawa 1935.
6. Jenerał Zamoyski: 1803–1868, t. 1–6, Poznań 1910–1930.
7. E. Krasińska, Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, z rękopisu odczytał, wyb., skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, przekład U. Sudolska, Warszawa 1996, t. 2, s. 319.
8. Z. Krasiński, Dzieje Polski porozbiorowe 1795–1921, Paryż 1983, s. 355.
9. Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1970.
10. Z. Krasiński, Listy do Jerzego Lubomirskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1965.
11. Z. Krasiński, Listy do ojca, oprac. i wstępem poprzedził S. Pigoń, Warszawa 1963, s. 311.
12. Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów, zeb., oprac., wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1991, t. 1–2.
13. Z. Krasiński, Listy do Stanisława Małachowskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1979, s. 278.
14. Z. Krasiński, Michał Czaykowski (Sadyk-Pasza), Petersburg 1901.
15. O. Krysowski, Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza, Warszawa 2009, s. 71.
16. M. Kwapiszewski, Michał Czajkowski wobec prawosławia, w: Bizancjum, prawosławie, romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004, s. 320.
17. A. Lewak, Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza), w: Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 155.
18. L. Libera, Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, Poznań 1993, s. 136.
19. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda, Warszawa 1995, s. 52.
20. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, pod red. Z.J. Nowaka, M. Prussak, Z. Stefanowskiej, C. Zgorzelskiego, t. 17: Listy, cz. 4: 1849-1855, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2005, s. 369.
21. S. Pigoń, Wśród twórców, Kraków 1947, s. 64.
22. F. Rawita-Gawroński, Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVII-go wieku. Zarys polityczno-historyczny, Warszawa 1922.
23. J. Słowacki, Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław 1962, s. 415.
24. Z. Sudolski, Krasiński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 254.
25. S. Tarnowski, Listy Z. Krasińskiego, „Przegląd Polski” 1912, styczeń-marzec, s. 172, 173 oraz przypis 4 na s. 66.
26. A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001.
27. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 38.
28. B. Zwolińska, O Narcyzie Żmichowskiej. Szkic do portretu nauczycielki i pisarki, w: Księga Janion, pod red. Z. Majchrowskiego i S. Rośka, Gdańsk 2007, s. 447.

Issue:

2

Start page:

261

End page:

283

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69601 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content hits:

201

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81374

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information