RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Jeżeli ja nie opowiem, nikt nigdy wiedzieć nie będzie…”. Rok 1863 w zapisach Elizy Orzeszkowej

Creator:

Sikora, Ireneusz

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bachórz, Powstanie Styczniowe, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, s. 760-763.
2. J. Bachórz, Pozytywizm. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Warszawa 1996, s. 8-10, 17-22.
3. J. Bachórz, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1996, t. 1, s. III-XLVII.
4. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17. vol. 2: Eliza Orzeszkowa, oprac. H. Gacowa, Wrocław 1999, s. 83.
5. G. Borkowska: Orzeszkowa i Sprawa Antygony, w: Sekrety Orzeszkowej. pod red. G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej, Warszawa 2012, s. 19-32.
6. Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. J.Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa, Warszawa 1964.
7. J. Detko, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1971, s. 5-38;
8. J. Detko, Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych. (Zarys monograficzny), Warszawa 1965, s. 13-48;
9. M. Dubiecki, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, Kraków 1907.
10. D. Fajnhauz, 1863. Litwa Białoruś, Warszawa 1999.
11. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978 [zwłaszcza rozdz. Powstanie. Klechda o sześćdziesiątym trzecim, s. 561-566].
12. E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1988.
13. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.
14. Kralkowska-Gątkowska, Zwyciężeni i „geniusz natury”. (Cykl powstańczy „Gloria victis”), w: Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej, pod red. J. Paszka, Katowice 1989, s. 104-129.
15. J. Krzyżanowski, O pamiętniczkach Orzeszkowej, w: E. Orzeszkowa, O sobie..., wstępem opatrzył J. Krzyżanowski, Warszawa 1974, s. 7-16.
16. J. Ługowska, Powstańcy i ich wódz. Fragment opowiadania „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej, w: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, cz. 2, pod red. A.W. Labudy, Wrocław 1999, s. 390-393, 401-402.
17. „Metaliterackie listowania”. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod red. I. Sikory, A. Czajkowskiej, Częstochowa 2012.
18. A. Martuszewska, Ezopowy język, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, s. 249-251.
19. A. Martuszewska, O „ezopowym” języku powieści pozytywistycznej, w: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia, pod red. T. Bujnickiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1977, s. 349.
20. Mickiewicz i jego czytelnicy. O recepcji wieszcza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855, Warszawa 1994, s. 15-29.
21. A. Narolska: „Z myśli wieczornych” Elizy Orzeszkowej - próba poematu prozą, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska, B.K. Obsulewicz, Lublin 2010, s. 189-209.
22. B. Noworolska, Eliza Orzeszkowa. Trwanie, pamięć, historia, Białystok 2005, s. 231-289.
23. B.K. Obsulewicz, Antyczny dopływ. Wątki antyczne w korespondencji Elizy Orzeszkowej, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 343-365.
24. E. Orzeszkowa i J. Romski [T. Garbowski], Ad astra. Dwugłos, w: E. Orzeszkowa: Pisma zebrane, t. 35, Warszawa 1950, s. 336.
25. E. Orzeszkowa, Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001, s. 308-310, 329, 332, 337, 338.
26. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, do druku podał i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. 1–9, Wrocław 1954–1981.
27. E. Orzeszkowa, O sobie..., wstępem opatrzył J. Krzyżanowski, Warszawa 1974, s. 43.
28. E. Orzeszkowa, Z pożogi, w: tejże, Pisma zebrane, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 51: Drobiazgi, t. 1, Warszawa 1952, s. 13-20.
29. I. Sikora, „Lękam się tego kierunku”. Orzeszkowa czyta modernistów, w: Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910-2010), pod red. I. Sikory i A. Narolskiej, Częstochowa-Zielona Góra 2010, s. 267-304.
30. I. Wiśniewska, Biografia jako język. Eliza Orzeszkowa, w: Pozytywizm. Języki epoki, pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego, Warszawa 2001, s. 149-171.
31. I. Wiśniewska, Nowoczesny panegiryk. Jubileuszowa korespondencja Orzeszkowej, w: Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod red. I. Sikory, A. Czajkowskiej, Częstochowa 2012, s. 177-208.
32. M. Żmigrodzka, Dwie powstańcze legendy Orzeszkowej, w: tejże, Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, pod red. M. Kalinowskiej i E. Kiślak, Warszawa 2002, s. 403-418.
33. M. Żmigrodzka, Eliza Orzeszkowa 1841-1910, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, pod red. J. Kulczyckiej-Saloni, H. Markiewicza i Z. Żabickiego, t. 2, Warszawa 1966, s. 7–30.
34. M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965, s. 9-87.
35. M. Żmigrodzka: Autobiografistyka Orzeszkowej, „Prace Polonistyczne” 1964, seria 20, s. 295-308.

Issue:

6

Start page:

347

End page:

372

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69605 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.19

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content hits:

1 102

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81378

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information