Object

Title: Z historii kart najpiękniejszych. Heroizm i tragizm w „Kryjakach” Marii Jehanne Wielopolskiej

Creator:

Chojnacka, Ewa

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

Kryjaki
history
1. J. Bachórz, Powstanie styczniowe, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2009, s. 762-763.
2. A. Baranowska, Lady Paradox, w: tejże, Perły i powroty. Szkice o literaturze międzywojennej, Warszawa 1996, s. 53-61.
3. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996, s. 201-227.
4. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996, s. 26-29.
5. J. Detko, Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych. Zarys monograficzny, Warszawa 1965, s. 254-255.
6. A. Dziadzio, Wprowadzenie, w: Teka Stańczyka, oprac. nauk. i wprowadzenie A. Dziadzio, Kraków 2007, s. V-XIII.
7. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008, s. 109-118.
8. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969, s. 264.
9. A. Hutnikiewicz, Stefan Żeromski, Warszawa 2000, s. 204-209.
10. J.Z. Jakubowski, W kręgu historii i współczesności (utwory Żeromskiego o roku 1863), w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. J.Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa, Warszawa 1964, s. 330-358.
11. M. Janion, Między Przeznaczeniem a Opatrznością, w: tejże, Prace wybrane, pod. red. M. Czermińskiej, t. 2: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000, s. 234-235.
12. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Gdańsk 2001, s. 636.
13. J. Kądziela, Maria Jehanne Wielopolska, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 5: Literatura okresu Młodej Polski, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, t. 3, Kraków 1973, s. 459-460.
14. Z. Kuderowicz, Główne problemy modernistycznej historiozofii, w: tegoż, Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu, Wrocław 1980, s. 35-47.
15. J. Kulczycka-Saloni, «Złamawszy się na bohaterstwie zostali skromnymi pracownikami...», w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. J.Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa, Warszawa 1964, s. 213-252.
16. G. Legutko, I. Sadowska, Bojownicy słusznej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego, Kielce 2007.
17. A. Lubaszewska, Mit - ethos - konstrukcja („Duma o hetmanie” Stefana Żeromskiego), Wrocław 1984, s. 126.
18. D.M. Osiński, Dandyski tekst o ciele. Przyczynek do teorii cielesności dandyski, w: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008, s. 141.
19. D.M. Osiński, Marii Jehanne Wielopolskiej tekst lwowski, w: Modernistyczny Lwów - teksty życia, teksty sztuki, pod red. E. Paczoskiej i D.M. Osińskiego, Warszawa 2009, s. 221.
20. E. Owczarz, Kobiece doświadczenie historii – Orzeszkowa i Konopnicka wobec roku 1863, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, pod. red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2011, s. 230-235.
21. E. Paczoska, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa 2004, s. 89-104.
22. J. Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Kraków 2000, s. 165.
23. J. Rohoziński, Powstanie styczniowe w twórczości Wacława Sieroszewskiego, Gustawa Daniłowskiego i Andrzeja Struga, w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. J.Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa, Warszawa 1964, s. 359-396.
24. M. Scheler, O zjawisku tragiczności, przeł. R. Ingarden, w: Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności, przeł. W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczowa, R. Ingarden, wyb., przedm. i oprac. W. Tatarkiewicz, Kraków 1976, s. 64-65.
25. I. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski. (Zzagadnień struktury dramatu), Toruń 1948, s. 12.
26. J. Sławiński, Rapsod, w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998, s. 461.
27. J. Słowacki, Kordian, w: tegoż, Dzieła wybrane, wyb. dokonał A. Ważyk, t. 3, Warszawa 1954, s. 53.
28. A. Sowa, „Gasła w niej krew, którą zastępowała perfuma” - „Faunessy. Powieść dzisiejsza” Marii Jehanne Wielopolskiej między literaturą wysoką a wykwintnym czytadłem, w: Polska literatura wyso¬ka i popularna 1864-1918. Dialogi i inspiracje, red. I. Koczkodaj, K. Lesicz-Stanisławska, A. Wietecha, Warszawa 2011, s. 263-274.
29. J. Szcześniak, O „Kryjakach” Marii Jehanne Wielopolskiej, w: Polska powieść historyczna XX wieku, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1990, s. 124.
30. A. Tyszczyk, Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki, Lublin 2007, s. 90-99, 129-130.
31. M.J. Wielopolska, Kryjaki (O sześćdziesiąt trzecim roku opowieść z przedmową Stefana Żeromskiego), Warszawa 1962.
32. A. Witkowska, Spod ziemi, w: tejże, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987, s. 198-201.
33. A. Zdanowicz, Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności, Warszawa 2005, s. 63-76.

Issue:

6

Start page:

373

End page:

392

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69606 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 20, 2019

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content hits:

28

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information