Obiekt

Tytuł: Wyobraźnia w okowach. Henryka Sienkiewicza potyczki z cenzurą. Rekonesans

Twórca:

Kościewicz, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Akta cenzury. Fragmenty protokołów Warszawskiego Komitetu Cenzury, wybrała, przełożyła, krótką kroniką cenzury warszawskiej (1815–1915), wiadomością o aktach warszawskiego Komitetu Cenzury i notami opatrzyła. H. Secomska, Warszawa 1966, k. 22.
2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 152, teczka 31/120, k. 22.
3. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 152, teczka 31/121, k. 105–106.
4. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 152, teczka 31/121, k. 153–154.
5. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 152, teczka 31/120, k. 123–124.
6. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 152, teczka 31/120, k. 395–396.
7. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 152, teczka 31/120, k. 553–554, k. 296–297.
8. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 163, teczka 32/13, k. 2–10.
9. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 216, teczka 2/15, k. 43.
10. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/122, k. 76–77.
11. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/133, k. 83–84.
12. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/123, k. 276–277.
13. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/124, k. 328–329.
14. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/125, z. k. 642–645.
15. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/122, k. 777–778.
16. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/122, k. 875.
17. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 386, teczka 31/122, k. 827–828.
18. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 429, teczka 34/17.
19. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW 689, t. 63/7, s. 172–174.
20. J.M. Bates, Cenzura w epoce stalinowskiej, „Teksty Drugie” 2000, nr ½.
21. M. Bokszczanin, Dzieło edytorskie Juliana Krzyżanowskiego – pisarze doby nowszej, w: Ignis Ardens. Julian Krzyżanowski: człowiek i uczony. W stulecie urodzin, pod. red. M. Bokszczanin, Warszawa 1993, s. 278.
22. M. Bokszczanin, Julian Krzyżanowski – badacz i miłośnik twórczości Sienkiewicza, „Przegląd Humanistyczny”1987, nr 5, s. 35.
23. M. Budnik, Cenzurowanie serii Książka Nowego Czytelnika a realizacja „ofensywy ideologicznej”, w: „Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945–1965, pod red. K. Budrowskiej, M. Woźniak-Łabieniec, Warszawa 2012, s. 119, 129–132.
24. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Białystok 2009, s. 229–239.
25. K. Budrowska, Perspektywy edytorskie wynikające z penetracji archiwów cenzury (1948–1958), „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 113 [przedruk w: tejże, Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX, Warszawa 2013].
26. M. Dąbrowska, Zagadnienie cenzury w „Potopie” i „Szkicach węglem”, „Życie Literackie” 1956, nr 47, s. 1–2 [przedruk zmieniony pt. Przyczynek do mało znanej sprawy, w: tejże, Pisma rozproszone, t. 2, Kraków 1964, s. 292–310].
27. K. Duszenko, Warszawscy pozytywiści i carska cenzura, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1979, nr 3, s. 8.
28. A. Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980), Warszawa 2004, s. 30.
29. J. Kostecki, M. Rowicka, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną, t. 2: 1890–1904, Warszawa 2006, s. 137, 296.
30. A. Kotula, Oto skreślenia, które ukazują się po raz pierwszy w druku, „Przekrój” 1952, nr 357, 358.
31. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzupełniła i opracowała M. Bokszczanin, Warszawa 2012, s. 300, 302.
32. J. Krzyżanowski, O pełne zgromadzenie puścizny Sienkiewicza, „Nowa Kultura” 1951, nr 49, s. 3 [przedruk w: tegoż, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, s. 680–684].
33. J. Krzyżanowski, O „Szkicach węglem”, w: tegoż, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973.
34. J. Krzyżanowski, Sienkiewicz a Warszawa, 1975, s. 19.
35. B. Mazan, Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu. Syndrom „kawa z mlekiem”, w: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego, A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 298–312.
36. A. Mazur, Wiry polskości, czyli o niedocenionej powieści Henryka Sienkiewicza, w: Spotkanie Sienkiewiczowskie, Opole, 24–25 X 1996 w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza oraz w stulecie powstania „Quo vadis?”, pod red. Z. Piaseckiego, Opole 1997, s. 169–182.
37. W. Nałkowski, Sienkiewicziana. Szkice do obrazu, Kraków 1904, s. 5.
38. R. Nycz, Literatura polska w cieniu cenzury (wykład), „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 13–14.
39. D.S. Prokofiewa, Carska cenzura i literatura polska drugiej połowy XIX – początku XX wieku, „Ruch Literacki” 1970, t. 11, nr 3, s. 195–205.
40. M. Prussak, Warianty utworów literackich zachowane w archiwach cenzury rosyjskiej, w: Autor – tekst – cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998, pod red. J. Pelca i M. Prejsa, Warszawa 1998, s. 251.
41. M. Rowicka, O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli „Pan Tadeusz” w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 2004.
42. H. Secomska, Warszawska cenzura teatralna 1863–1890, w: Dzieje teatru polskiego, t. 3: Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku, red. T. Sivert, Warszawa 1982, s. 295.
43. Sienkiewicz – odczyty, Warszawa 1960.
44. P. Szreter, Cenzura rosyjska w Warszawie między powstaniem styczniowym a rewolucją 1905–1907. Strategie działania, w: Piśmiennictwo…, Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego, A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 250–268.
45. J. Sztachelska, Zabijanie klasyków. „Casus”: Sienkiewicz, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 5, s. 69–83.
46. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wybór, przekład i oprac. M. Prussak, Warszawa 1994.
47. W. Zawistowski, Posłowie do: H. Sienkiewicz, Wiry, Gdańsk 1990, s. 284.
48. M. Zawodniak, Oswajanie klasyki. Kilka uwag o socrealistycznych wstępach, w: Ostrożnie z literaturą! (przykłady, wykłady oraz inne rady), pod red. S. Balbusa i W. Boleckiego, Warszawa 2000, s. 81, przypis 19.
49. S. Żak, Cenzura wobec humanistyki, Kielce 1996, s. 41.

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

541

Strona końc.:

558

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69613 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.27

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-03-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

218

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81386

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji