Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich = Local resources of the Pomeranian region and examples of their use for enhancing socio-economic development of rural areas

Twórca:

Czapiewska, Gabriela

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

W artykule omówiono rolę i znaczenie zasobów lokalnych dla rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych zasobów lokalnych regionu, stanowiących kulturowe dziedzictwo materialne, społeczne i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem Kaszubszczyzny, a także możliwości ich wykorzystania w gospodarce i działalności społecznej wsi. W pierwszej części pracy ukazano zróżnicowanie przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe obszaru badawczego, zaś w drugiej specyfikę i bogactwo kulinarne regionu pomorskiego, produkty lokalne i tradycyjne. Atrakcyjność krajobrazu województwa pomorskiego jest duża, a to stanowi podstawę rozwoju osadnictwa i gospodarki turystycznej. Dobra jakość środowiska przyrodniczego i zrównoważone wykorzystanie jego zasobów jest podstawą trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Natężenie zabytkowej architektury wiejskiej, niespotykane nigdzie indziej w Europie, podkreśla unikalny charakter badanego obszaru i daje duże możliwości jego wykorzystania w kulturze i turystyce, wzmacniając tym samym jego potencjał. Lokalne i regionalne produkty żywnościowe cieszą się coraz większym uznaniem izainteresowaniem konsumentów, co przyczynia się do wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej i lokalnej, a także rozwoju i promocji województwa pomorskiego.

Bibliografia:

1. Choiński A., 2013, Katalog jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
2. Czapiewska G., 2014, Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, [w:] M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 121–136.
3. Czapiewska G., 2016, Organic farming development in Northern Poland in context of environmental conditions an financial suport system, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Albena, Bułgaria (w druku)
4. Ditrich B., Słubik D. (red.), 1998, Kuchnia Pomorska: 241 przepisów, ODR, Gdańsk.
5. Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
6. Latoszek M. (red.), 1990, Kaszubi: monografia socjologiczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów.
7. Marini B., Mooney P.H., 2006, Rural economies, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Londyn, Sage Publications, s. 91–103.
8. Mordawski J., 1999, Geografia współczesnych Kaszub, Instytut Kaszubski, Gdańsk.
9. Niemiec W., 2004, O tim jak przóde lat Kaszëbi warzële, Wydawnictwo BWN Studio, Rumia.
10. Olbracht-Prondzyński C., 2007, Kaszubi dzisiaj: kultura, język, tożsamość, Instytut Kaszubski, Gdańsk.
11. Podedworna H. 2011, Urynkowienie zasobów wsi w Polsce, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 5, s. 4–21.
12. Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2014 roku, 2015, Opracowania sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
13. Raport statystyczny – twórcy ludowi i ginące zawody (wg bazy danych STL za 2013 rok), www.cbos.pl (dostęp z dnia 11.05.2015)
14. Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, 2012, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Sandomierz.
15. Warczak M., 2015, Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, 4, s. 111–122.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

44

Strona pocz.:

93

Strona końc.:

107

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62012 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji