Obiekt

Tytuł: Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich = Local resources of the Pomeranian region and examples of their use for enhancing socio-economic development of rural areas

Twórca:

Czapiewska, Gabriela

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule omówiono rolę i znaczenie zasobów lokalnych dla rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych zasobów lokalnych regionu, stanowiących kulturowe dziedzictwo materialne, społeczne i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem Kaszubszczyzny, a także możliwości ich wykorzystania w gospodarce i działalności społecznej wsi. W pierwszej części pracy ukazano zróżnicowanie przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe obszaru badawczego, zaś w drugiej specyfikę i bogactwo kulinarne regionu pomorskiego, produkty lokalne i tradycyjne. Atrakcyjność krajobrazu województwa pomorskiego jest duża, a to stanowi podstawę rozwoju osadnictwa i gospodarki turystycznej. Dobra jakość środowiska przyrodniczego i zrównoważone wykorzystanie jego zasobów jest podstawą trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Natężenie zabytkowej architektury wiejskiej, niespotykane nigdzie indziej w Europie, podkreśla unikalny charakter badanego obszaru i daje duże możliwości jego wykorzystania w kulturze i turystyce, wzmacniając tym samym jego potencjał. Lokalne i regionalne produkty żywnościowe cieszą się coraz większym uznaniem izainteresowaniem konsumentów, co przyczynia się do wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej i lokalnej, a także rozwoju i promocji województwa pomorskiego.

Bibliografia:

1. Choiński A., 2013, Katalog jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 2. Czapiewska G., 2014, Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, [w:] M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 121–136. ; 3. Czapiewska G., 2016, Organic farming development in Northern Poland in context of environmental conditions an financial suport system, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Albena, Bułgaria (w druku) ; 4. Ditrich B., Słubik D. (red.), 1998, Kuchnia Pomorska: 241 przepisów, ODR, Gdańsk. ; 5. Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław. ; 6. Latoszek M. (red.), 1990, Kaszubi: monografia socjologiczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów. ; 7. Marini B., Mooney P.H., 2006, Rural economies, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Londyn, Sage Publications, s. 91–103. ; 8. Mordawski J., 1999, Geografia współczesnych Kaszub, Instytut Kaszubski, Gdańsk. ; 9. Niemiec W., 2004, O tim jak przóde lat Kaszëbi warzële, Wydawnictwo BWN Studio, Rumia. ; 10. Olbracht-Prondzyński C., 2007, Kaszubi dzisiaj: kultura, język, tożsamość, Instytut Kaszubski, Gdańsk. ; 11. Podedworna H. 2011, Urynkowienie zasobów wsi w Polsce, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 5, s. 4–21. ; 12. Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2014 roku, 2015, Opracowania sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk. ; 13. Raport statystyczny – twórcy ludowi i ginące zawody (wg bazy danych STL za 2013 rok), www.cbos.pl (dostęp z dnia 11.05.2015) ; 14. Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, 2012, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Sandomierz. ; 15. Warczak M., 2015, Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, 4, s. 111–122.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

44

Strona pocz.:

93

Strona końc.:

107

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62012 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji