Obiekt

Tytuł: Niewykorzystany potencjał kultu religijnego miejscowości wiejskiej. Przykład Świnic Warckich w województwie łódzkim = Untapped religious potential of rural locality. Example of Świnice Warckie in the Łódzkie Voivodeship

Twórca:

Suliborski, Andrzej ; Kulawiak, Anita

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Współcześnie podstawową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym miejscowości odgrywają zasoby lokalne rozumiane jako potencjał tkwiący w układach społeczno-terytorialnych poziomu lokalnego i regionalnego. Jednym z takich zasobów jest treść materialna i duchowa związana z określonym kultem religijnym. Religia od zawsze stanowiła istotny czynnik osadniczotwórczy. Pojawienie się masowego ruchu pielgrzymkowego prowadziło do powstania punktu osadniczego przekształcanego często w osiedle, a później w miasto i odwrotnie, zanik pielgrzymek stawał się przyczyną upadku gospodarczego i degradacji społecznej danej miejscowości. Głównym celem artykułu jest identyfikacja Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny – związanego z kultem Miłosierdzia Bożego oraz jego znaczenia w rozwoju gospodarczym i życiu mieszkańców małej miejscowości wiejskiej Świnice Warckie. W artykule określono religijną i społeczną istotę kultu oraz Sanktuarium, wagę Świnic Warckich pośród innych miejsc kultowych tego typu oraz rozpoznano formy (sposoby) jego uprawiania oraz wpływ na życie gospodarcze i społeczne mieszkańców.

Bibliografia:

1. Adonai.pl (data dostępu 02.04.2016)
2. Bank Danych Lokalnych (BDL), 2016, GUS, Warszawa.
3. Czaczkowska E., 2012, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków,
4. Flaga M., 2011, Sanktuaria Maryjne województwa lubelskiego – ośrodki kultu czy turystyki?, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 648, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 66, s. 111–128, dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl (10.01.2017)
5. Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
6. Jackowski A., Sołjan I., 2008, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [w:] I. Jażdżewska (red.) Funkcja turystyczna, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t.21, s. 39–56.
7. Jackowski A., Sołjan I., 2010, Rozwój Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach i jego wpływ na przemiany przestrzenno-funkcjonalne dzielnicy Łagiewniki i Borek Fałęcki, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.) Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.
8. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Quarini-Popławski Ł., 2009, Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu), [w:] Z. Górka, A. Zborowska (red.), Człowiek i Rolnictwo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 5–35.
9. Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 15, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 359.
10. Jan Paweł II, 2002, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wyd. Znak, Kraków.
11. Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
12. Kodeks Prawa Kanonicznego (23.01.1983), 1984, Kan. 1230, Poznań.
13. Kosmaczewska J., 2011, Analiza dynamiki rozwoju ośrodków kultu religijnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 648, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, s. 111–128, dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl (10.01.2017)
14. Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 19, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 197.
15. Park C., 1994, Sacred Worlds. An introduction to geography and religiom, Routledge, London.
-
16. Socha P., 2000, Rozwój Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie, Peregrinus Cracoviensis, 9, Kraków, s. 111–144.
17. Sołjan I., 2011, Sanktuarium jako organizator przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce), Turyzm, 21, z. 1–2, s. 49–58 dostępne na: http://turyzm.pl (09.01.2017)
18. Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Wydawnictwo UJ, Kraków.
19. Strategia Rozwoju Gminy Świnice Warckie na lata 2015–2024, rok 2015 Urząd Gminy Świnice Warckie.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

44

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

124

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62013 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji