Object

Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku

Creator:

Partyka, Wiesław

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 3

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Ćwik W. and Reder J. 1977. Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. ; Kumor B. 1970. Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939). Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 20, 253-374. ; Kumor Bolesław. 1979. Ustrój kościoła katolickiego w zaborze austriackim (1772-1815). In: Kumor B. and Obertyński Z. (eds.), Historia Kościoła w Polsce 2 (1). Poznań, Warszawa: Pallotinum, 277-287. ; Kumor-Mielnik Joanna. 2011. Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. ; Mazur E. 2003. Opieka nad sierotami w dziewiętnastowiecznej Warszawie. In: M. Dąbrowska and A. Klonder (eds.), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. cz. 2. Stulecia XIX i XX. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 39-50. ; Szady Bogumił. 1997. System beneficjalny diecezji chełmskiej w latach 1600-1621. Roczniki Humanistyczne 45(2), 39-68. ; Wójcik W. 1985. Demeryci. In: R. Łukaszyk and L. Bieńkowski and F. Gryglewicz (eds.), Encyklopedia Katolicka. III. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1141. ; Zahajkiewicz M. T. (ed.). 2005. Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005). Lublin: Gaudium.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

3

Start page:

363

End page:

378

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62882 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information