RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ceramika nowożytna z badań na Starym Mieście w Brzegu

Creator:

Rodak, Sylwia

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Borowski, G. and R. Szwed. 2009. Materiały z pracowni garncarskiej z końca XV i początku XVI w. z ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej, Silesia Antiqua 45:161-196.
Burnita, J. and P. Janczewski, P. Kraus, Cz. Lasota, J. Skarbek 2006-2007. Badania archeologiczno-architektoniczne przy ul. Dzierżonia 10 w Brzegu. Wrocław.
Czopek S. and A. Lubelczyk 1993. Ceramika rzeszowska XIV-XVIII wiek. Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 3, Rzeszów.
Dziedzic P. and S. Kałagate. 2002. Badania archeologiczne na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim (sezon 1998), Archeologia Środkowego Nadodrza II:65-186.
Gajewska, M. 1989-1990. Garncarstwo nowożytne w Polsce. Stan i potrzeby badań, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 36/159-169.
Glinkowska, B. and M. Karpiński, T. Orawiec, R. Szwed 2012. Analiza formalna ceramiki ze stanowiska przy ul. Piaskowej w Bolesławcu. Katalog wystawy: U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII wieku, 31-204. Boleslawiec.
Kałagate, S. 1996. Nowożytny materiał ceramiczny pochodzący z przypadkowego odkrycia w Ochli, gm. Zielona Góra, woj. Zielona Góra, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne IV:205-217.
Krabath, S. 2012. Kompleks wykopaliskowy z ul. Piaskowej w Bolesławcu w kontekście kulturalno-historycznym. Katalog wystawy: U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII wieku, 205-220. Boleslawiec.
Krawczyk, M. 2004. Ratownicze badania archeologiczne przy ul. Celnej w Nysie, województwo opolskie. In Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002, G. Tomczak (eds), Katowice, 257-268.
Krawczyk, M. 2004. Ratownicze badania archeologiczne przy ul. Bielawskiej w Nysie, województwo opolskie. In Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002, G. Tomczak (eds), Katowice, 236-244.
Kubów, P. 1981. Brzeg doby feudalnej w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1966-1976. Szkice Brzeskie I:27-57.
Mackiewicz, M. 2012. Nowożytna ceramika artystyczna z badań archeologicznych przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. In Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (lata 1621–1670), A Pankiewicz (eds), Wratislavia Antiqua 17:129-160.
Nieländer, 1995. Brieg, In Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte. Schlesische Städtebuch Band 1 Schlesien, (Stoob H. and P. Johanek eds), Stuttgart, 52-57.
Pankiewicz, A. and S. Rodak. Śląska ceramika jako źródło do poznania okresu wczesnonowożytnego. In Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik and K. Chrzan (eds), w druku.
Piekalski J. and K. Wachowski K. 2010. Przełom średniowiecza i czasów nowożytności w miastach śląskich, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 52:341-364.
Sulkowska-Tuszyńska K. 1992. Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia ceramiczne na trzech nóżkach ze Strzelna, Acta Uniwersitatis Nicolai Copernici, Archeologia 20, z. 244:63-109.
Supryn M. 1975. Półmajolikowa ceramika z Jarosławia, Wiadomości Archeologiczne XL, z. 2:239-265.
Szajt, J. and K. Wachowski 2013. Problem sakralizacji wina i chleba w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Archeologia Polski LXVIII:199-226.
Sztyber, A. 2014. Materiały średniowieczne i nowożytne. In Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrad A4 w Małopolsce, R. Naglik and P. Włodarczyk (eds), Cracau, 279-294.
Szwed, R. 1997. Renaissance Poterry in Silesia. Two main Trends: Local and Nonlocal, In Imported and Locally produced Poterry: methods of Identyfication and Analysis, A. Buko (eds), Warszawa, 139-143.
Szwed, R. 2004. Wczesnonowożytna ceramika naczyniowa z ulicy św. Antoniego we Wrocławiu. In Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, J. Piekalski and K. Wachowski (eds), Wratislavia Antiqua 6:331-382.
Szwed, R. 2006. Ceramika naczyniowa z wieku XVI z ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej, Silesia Antiqua 43:129-141.
Wachowski, K. and R. Sachs 1989. Renaissancekeramik in der schlesischen Fürstentumshauptstadt Brieg (Brzeg), In Die Keramik vom Niederrheim und ihr internationales Umfeld. Internationales Keramik-Symposium in Diusburg, Düsseldorf und Neuss 1988, J. Neumann (eds), Beiträgezur Keramik 3:53-54.
Winnicki, J. 1997. Renesans na Śląsku, In Architektura nowożytna w Polsce. Renesans i manieryzm, J. Rozdziewicz-Winnicki and J. Owczarek (eds), Gliwice, 41-46.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

2

Start page:

149

End page:

167

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63956 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information