Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Niektóre formy opieki nad dziećmi we wrocławskim sierocińcu Matki Boskiej Bolesnej w XVIII i pierwszej dekadzie XIX wieku

Twórca:

Sułowicz, Anna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 2

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Adressbuch der Haupt- und Residenz-Stadt Breslaus. 1837. Fr. Mehlwald (ed.). Breslau.
Barylewska-Szymańska Ewa. 2005. Czystość i higiena w gdańskich domach mieszczańskich drugiej połowy XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 53 (3-4), 411-422.
Barylewska-Szymańska Ewa. 2012. Gdańskie kuchnie i spiżarnie w drugiej połowie XVIII wieku, W: B. Możejko and E. Barylewska-Szymańska (red). Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dn. 3-4 listopada 2011 roku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 307-318.
Brzezowski Wojciech. 2005. Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
Heyne Johann. 1870. Das churfürstliche Orphanotrophium und Waisenhaus zur schmerzhaften Mutter Gottes. Stiftungen des Churfürsten und Pfalzgrafen bei Rhein und Neuburg Franz Ludwig, Fürstbischof von Breslau in den Jahren 1683 bis 1732. Eine Festschrift zun Andenken an das 150 jährige Bestehen dieser beiden Anstalten. Breslau.
Kowecka Elżbieta. 1983. Mieszkania warszawskie w XIX wieku (do 1870), W: Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 56. Wrocław, 7-132.
Lec Zdzisław. 1995. Jezuici we Wrocławiu (1581-1776). Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.
Markgraf Hermann. 1896. Die Strassen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Nahmen. Breslau.
Mazur Elżbieta. 2008. Szpitale w Królestwie Polskim. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 72. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Monatschrift von und für Schlesien 2. H. Hoffman (ed), Breslau. 1829.
Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny, tudzież nauk i umiejętności 18. 1805.
Okólska Halina. 2006. Sierociniec pod Matką Boską Bolesną. W: Encyklopedia Wrocławia. J. Harasimowicz (red). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 804.
Pater Józef. 1998. Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.
Register zu Karl Adolf Menzel Topographische Chronik von Breslau. 1935. B. Althaus (ed.). Breslau.
Schmidt Michael Ignaz. 1786. Katechist nach seinen Eigenschaften und Pflichten oder die rechte Weise die ersten Gründe der Religion zu lehren. Prag.
Vigarello Georges. 1996. Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. B. Szwarcman-Czarnota (tł.). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Żołądź-Strzelczyk Dorota. 2012. „Jako karmić dzieci w dzieciństwie ich” – żywienie niemowląt i małych dzieci w XVI-XVIII wieku, W: B. Możejko and E. Barylewska-Szymańska (red.). Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dn. 3-4 listopada 2011 roku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 203-211.
Żołądź-Strzelczyk Dorota. 2002. Sprzęty domowe i przedmioty „pomniejsze dziecięce” w Polsce doby preindustrialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 60 (3), 419-442.
Zasoby internetowe:
Binder [J.F.S.]. 1890. Schlez Johann Friedrich Ferdinand. Allgemeine Deutsche Biographie 31. Lepizig: online http://www.deutsche-biographie.de/pnd117643629.html?anchor=adb (21.01.2016), 481-483.
Busch G. C. and Trommsdorff J. B. 1808. Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken. Erfurt: online https://books.google.pl/books?id=7Q1CAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (22.01.2016)
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera. online: http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/18432.html (21.01.2016).
Hamberger G. and Lindner J. and Meusel J. 1827. Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. 21. [b..m.w.]: online https://books.google.pl/books?id=SoNLAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (22.01.2016).
Hippe Max. 1900. Zeplichal Anton Michael. Allgemeine Deutsche Biographie 45. online: http://www.deutsche-biographie.de/pnd100713084.html?anchor=adb (21.01.2016), 73-74.
Mayrhofer Wolfgang. 2002. Baumgarten Johann Christoph Friedrich. Magdeburger Biographisches Lexikon. Magdeburg: online http://www.uni-magdeburg.de/mbl/Biografien/1091.htm (21.01.2016).
Müller Josef. 1982. Lauber Joseph. Neue Deutsche Biographie 13. Berlin: online http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016330/images/index.html?seite=712 (21.01.2016), s. 696.
Pośpiech Remigiusz. 2004. Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opolskiej, W: K. Turek and B. Mika (red.). Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Katowice: online http://www.sbc.org.pl/Content/73101/piesn_religijna_na_slasku.pdf (22.01.2016), 32-50.
Wurzbach Constantin. 1863. Kaluža Augustin. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 1 0. Wien: online http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11813&viewmode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&page=416 (22.01.2016), 413.
Zerrenner Carl Christoph Gottlieb. 1829. Methodenbuch für Volksschullehrer. Magdeburg: online http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10764663_00005.html (21.01.2016).

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

65

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

239

Strona końc.:

255

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63962 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji