Obiekt

Tytuł: Analiza i waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda = Analysis and valuation of the landscape of the rural commune of Ostróda

Twórca:

Antolak, Mariusz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano autorski warsztat metodyczny analizy i waloryzacji krajobrazu gminy wiejskiej stworzony na potrzeby planowania przestrzennego. Badaniami objęto obszar gminy Ostróda o powierzchni 401 km2. W ramach analizy dokonano podziału terenu na jednostki krajobrazowe (typy i podtypy krajobrazu). Na terenie opracowania przeanalizowano powiązania kompozycyjne, wnętrza krajobrazowe, elementy wyróżniające się oraz ekspozycję. Do szczegółowej analizy krajobrazu wybrano 20 miejscowości. Dla każdej z nich opracowano dwie karty krajobrazu oraz wykonano uproszczoną waloryzację w postaci tabelarycznej.

Bibliografia:

1. Antolak M. 2013,. Kształtowanie i ochrona krajobrazów gmin na przykładzie gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków (rozprawa doktorska).
2. Bajerowski T., 1991, Ocena, ochrona i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, jako składnik programowania prac urządzeniowo-rolnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (rozprawa doktorska).
3. Bajerowski T., 1996, Metodyka wyboru optymalnego użytkowania ziemi na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn.
4. Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum, Wrocław-Kraków.
5. Bogdanowski J., 1998, Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego (ewolucja metody), Teki krakowskie, VI. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków, s. 37–38.
6. Bogdanowski J., Łuczyńska‐Bruzda M., Novák Z., 1981, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa-Kraków.
7. Böhm A., 1981, O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
8. Böhm A., 1998, Wnętrze w kompozycji krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
9. Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu – o czynniku kompozycji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
10. Ciołek G., 1964, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Arkady, Warszawa.
11. Patoczka P., 2000, "Ściany" i "bramy" w krajobrazie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
12. Pawłowska K. (red.), 2001, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

45

Strona pocz.:

141

Strona końc.:

155

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63453 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji