Obiekt

Tytuł: Potencjał społeczności lokalnych w rozwoju turystyki Żuławek = The Potential of Local Communities in Tourism Development in Żuławki

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja potencjału społeczności lokalnej w rozwoju funkcji turystycznej wsi. Egzemplifikacją rozważań jest kreowanie rozwoju turystyki (szczególnie predestynowanej do turystyki wodnej) wsi Żuławki w gminie Stegna. Miejscowość posiada cenne walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz dogodne usytuowanie przestrzenne. Szczególną jednak intencją autorek jest zwrócenie uwagi na proces aktywizowania się napływowej społeczności lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju miejscowości. Jest on możliwy dzięki kształtującym się cechom potencjału tej społeczności, jak: poczucie wzajemnej integracji, zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów oraz dostęp do zasobów. Podmiotowość charakteryzowanej społeczności przejawiała się w zdolności adaptacji i identyfikacji z nowym miejscem zamieszkania i jego problemami, umiejętności artykulacji własnej wizji rozwoju wsi oraz aktywizacji otoczenia na rzecz realizacji ustalonych planów. Tekst opiera się na wynikach badań własnych autorek, przeprowadzonych w 2015 r. technikami obserwacji uczestniczącej i wywiadu swobodnego z lokalnymi aktywistami.

Bibliografia:

1. Broniarek W., 2005, Gdy ci słowa zabraknie, Haroldson Press, Brwinów. ; 2. Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A., 2001, A Building Community Capacity, Aldine de Gruyter, New York. ; 3. Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A., 2007, Budowanie potencjału społeczności lokalnej, [w:] T. Kazimierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 37–72. ; 4. Coleman J., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, s. 95–120. ; - ; 5. Etzioni E., 2012, Aktywne społeczeństwo: teorie procesów społecznych i politycznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków. ; 6. Jeziorska-Biel P., Marks-Krzyszkowska M., 2017, "Przystań prawdziwych wartości" – Żuławki, [w:] M. Wójcik (red.), Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–27. ; 7. Lewenstein B., 2006, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskiej wizji społeczności lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalizmu. Różnorodność miejsc i czasu, IFIS, Warszawa, s. 221–245. ; 8. Lipińska B., 2011, Żuławy Wiślane – ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Stowarzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk. ; 9. McMillan D.W., Chavis D.M., 1986, Sence of community: A definition and theory, Journal of Community Psychology, 14 (1), s. 6–23. ; - ; 10. Michalska-Żyła A., 2010, Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 11. Putnam R., 1993, The prosperous community: Social capital and public life, American Prospect, 13, s. 35–42. ; 12. Starosta P., 1995, Poza metropolią, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 13. Wieruszewska M., 2014, Myślenie o wsi i regionie w kategorii wspólnoty: anachronizm czy aktualna perspektywa? Wieś i Rolnictwo, 1/162, s. 139–53. ; 14. Wójcik M., 2016, Uwarunkowania tworzenia "Sieci Najciekawszych Wsi". Wyniki oceny eksperckiej 50 polskich miejscowości, Acta Universitaties Lodziensis Folia Geographica Socio-oeconomica, 25, s. 109–129. ; -

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

46

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

25

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63458 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji