Obiekt

Tytuł: Bricolage w wykorzystaniu zasobów społecznych wsi. Relacja między zasobami społecznymi obszarów partnerstw a kapitałem społecznym lokalnych grup działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich = Bricolage in the use of social resources of rural areas. Ther elation between social resources of partnerships and social capital of local action groups from provinces with varied social activist traditions.

Twórca:

Zajda, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W literaturze przedmiotu podejmuje się problem oddziaływania tradycji aktywności społecznej na różne cechy współczesnych społeczeństw, instytucji i organizacji, m.in. ich kapitał społeczny. Przedmiotem rozważań wniniejszym artykule jest relacja między wyposażeniem wzasoby społeczne obszarów obejmowanych wsparciem przez lokalne grupy działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich a ich kapitałem społecznym. W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytania: Czy usytuowanie lokalnych grup działania w województwach o historycznie odmiennych tradycjach aktywności społecznej różnicuje ich dostęp do zasobów społecznych? Czy deficyty zasobów społecznych obszarów, które obejmują wsparciem, negatywnie oddziałują na ich kapitał społeczny? Celem udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania analizie poddano 287 kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez członków 18 lokalnych grup działania. Uzyskane wyniki zinterpretowano wnawiązaniu dokoncepcji bricolage, ukazując jej nowe, nieopisywane dotąd oblicze.

Bibliografia:

1. Azmat F., Ferdous A.S., Couchman P., 2015, Understanding the Dynamics Between Social Entrepreneurship and Inclusive Growth in Subsistence Marketplaces, Journal of Public Policy & Marketing, 34, 2, s. 252–271. ; 2. Baker T., Nelson R., 2005, Creating Something from Nothing: Resource Construction Through Entrepreneurial Bricolage, Administrative Science Quarterly, 50, 3, s. 329–66. ; - ; 3. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa. ; 4. Di Domenico M.L., Haugh H., Tracey P., 2010, Social Bricolage: Theorizing Social Value Creation in Social Enterprises, Entrepreneurship Theory and Practice, 34, 4, s. 681–703. ; - ; 5. Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 6. Działek J., 2014, Is social capital useful for explaining economic development in Polish regions?, Geografiska Annaler; Series B, Human Geography 96, 2, s. 177–193. ; - ; 7. Halamska M., 2007, Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi [w:] G. Gorzelak (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 76–96. ; 8. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo 4, 149, s. 104–119. ; 9. Levi-Strauss C., 1967, The Savage Mind, University of Chicago Press, Chicago. ; 10. Miner A.S., Bassoff P., Moorman C., 2001, Organizational Improvisation and learning: A field study, Administrative Science Quarterly, 46, s. 304–337. ; - ; 11. Peisert A., Kotnarowski T., 2012, Tradycje obywatelskie polskich regionów a partycypacja obywatelska, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 250–273. ; 12. Portes A., 1998, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, 24, s. 1–24. ; - ; 13. Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Durak D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 14. Putnam R.D., 2000, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York. ; - ; 15. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa. ; 16. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa. ; 17. Wasilewski K. (red.), 2009, Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz. ; 18. Weick K.E., 1993, The collapse of sense making in organizations: The Mann Gulch disaster, Administrative Science Quarterly, 38, s. 628–652. ; - ; 19. Zajda K., 2012, Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 2, 155, s. 69–81. ; 20. Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014, Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 21. Zajda K., Michalska S., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4, 153, s. 123–138. ; 22. Zarycki T., 2004, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, Kultura i Społeczeństwo, 48, s. 45–65.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

46

Strona pocz.:

117

Strona końc.:

129

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63464 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji