Obiekt

Tytuł: Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych = Knowledge as a local resource in the rural social environment. A case of agricultural families

Twórca:

Wójcik, Marcin

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł ma na celu wskazanie i opisanie sposobów pozyskiwania oraz przepływu wiedzy w środowisku rolniczym, a także uwarunkowań społeczno-kulturowych tego procesu. Na podstawie przeprowadzonych badań autor wyodrębnia i definiuje dwie płaszczyzny transmisji wiedzy wśród rolników. Szczególnie ważne w tych rozważaniach okazuje się przypisanie rolnika do jego „miejsca”, określane jako swoiste wrośnięcie w ziemię i wynikająca z tego cała wiedza, która powstaje ze współpracy człowieka z tym „miejscem” będąca aktem wieloletniej socjalizacji i doświadczania środowiska. Przepływ wiedzy zawiera się w codziennie wykonywanych czynnościach, obserwacji pracy innych, wymiany poglądów i doświadczeń z członkami wspólnoty lokalnej. Transfer wiedzy w środowisku lokalnym zachodzi również w wyniku relacji pomiędzy „miejscem” życia i pracy rolnika, które zmaterializowane jest w postaci domu rodzinnego i zagrody, a miejscami w otoczeniu. Związki te mają w równym stopniu charakter funkcjonalny i społeczny, a ich efektem jest wytworzenie się zróżnicowanego jakościowo, bo zależnego od poszczególnych biografii, środowiska życia.

Bibliografia:

1. Fedyszak-Radziejowska B. (red.), 1995, Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań, IRWiR PAN, Warszawa.
2. Fedyszak-Radziejowska B., 2012, Społeczności wiejskie: tożsamość, kapitał społeczny, wspólnotowe identyfikacje, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 95–118.
3. Fontana A., Fray J.H., 2009, Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 81–127.
4. Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
6. Gudkova S., 2012, Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 111–129.
7. Halfacree K., 2004, Rethinking 'Rurality', [w:] T. Champion, H. Graeme, New Form of Urbanization. Beyond the Urban-Rural Dichotomy, Ashagate, Burlington, s. 285–306.
8. Halfacree K., 2009, Rurality and post-rurality, [w:]. R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, 9, Elsevier, Amsterdam, s. 449–456.
9. Jewtuchowicz A., 2013, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
10. Lefebvre H., 1991, The Production of Space, Blackwell Publishing, Carlton, Australia. [oryginalne wydanie: La production de l'espace, 1974].
11. Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
12. Soja E., 1999, Thirdspace: Expending the Scope of the Geographical Imagination, [w:] D.B. Massey, J. Allen, P. Sarre (red.), Human Geography Today, Polity Press, s. 260–278.
13. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
14. Wójcik M. (red.), 2017, Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

46

Strona pocz.:

159

Strona końc.:

169

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63467 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.10

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji