Object

Title: „Styl romantyczny” a komparatystyka Joachima Lelewela. Rekonesans

Creator:

Zawadzka, Danuta

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznań 2000, s. 21–30.
2. I. Daniłowicz, Kodeks Napoleona w porównaniu z prawami polskimi i litewskimi, wydał A. Kraushar, Warszawa 1905.
3. R. Étiemble, Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. W. Błońska, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 320.
4. S. Fiszman, Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2.
5. V. Julkowska, Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań 1998.
6. V. Julkowska, Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań 2010, s. 250–262.
7. E. Kasperski, Monologi, soliloquia, polilogi. Kształty romantycznej utopii,w: Dialogi romantyczne. Filozofia, teoria i historia, komparatystyka, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Pułtusk–Warszawa 2008.
8. J. Kieniewicz, Dlaczego trzeba czytać Lelewela?, w: J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, przygot. J. Kieniewicz, Warszawa 2006, s. 8.
9. D. Kołodziejczyk, Literatura porównawcza i studia postkolonialne – nowe otwarcie dla komparatystyki?, „Porównania” 2008, nr 5.
10. T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002, s. 430–431.
11. J. Lelewel, Dodatek do pisma Ignacego Daniłowicza o katalogu biblioteki Tołstowa,w: tegoż, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 5, Poznań 1863.
12. J. Lelewel, Dzieła, t. 8: Historia Polski nowożytnej, oprac. J. Dutkiewicz, M.H. Serejski, H. Więckowska, Warszawa 1961.
13. J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, wyd. nowe, przygot. J. Kieniewicz, [transkr. i przekł. tekstu fr. M. Kudła], Warszawa 2006, s. 18 i 59.
14. J. Lelewel, Krótkie zbiory historii polskiej Lengnicha, Szmita [Schmidta] i Albertrandiego, Wagi, Jerzego Samuela Bandke […], w: Rozbiory dzieł obejmujących albo dzieje, albo rzeczy polskie różnymi czasy, przez Joachima Lelewela ogłoszone, w jedną księgę zebrane, Poznań 1844.
15. J. Lelewel, Krytyka w wyjaśnianiu dziejów, w: tegoż, Dzieła, t. 2, cz. 2: Pisma metodologiczne, oprac. N. Assorodobraj, Warszawa 1964, s. 797.
16. P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, oprac. I. Lelewel-Friemannowa, Wrocław 1966, s. 21.
17. J. Lelewel, Porównanie dwu powstań narodu polskiego 1794 i 1830–1831. Prawność i Korona oraz Przypiski do Dziejów polskich potocznie opowiadanych. Ozdobione portretami królów wziętych ze stempla pieniędzy, Paryż 1840.
18. I. Lelevelʹ, Rassmotrenie „Istorii gosudarstva rossijskogo” g. Karam-zina, „Severnyj arhiv” 1822, nr 23; 1823, nr 19–20, 22; 1824, nr 1–3, 15–16, 19.
19. J. Lelewel, Rozbiór prac historycznych Adama Naruszewicza i Tadeusza Czackiego, w: tegoż, Dzieła, t. 2, cz. 2: Pisma metodologiczne, oprac. N. Assorodobraj, Warszawa 1964, s. 666–667.
20. J. Lelewel, Rozbiór prac historycznych Naruszewicza i Czackiego, „Gazeta Polska” 1827, nr 322–324; przedruk w: tegoż, Dzieła, t. 2, cz. 2: Pisma metodologiczne, oprac. N. Assorodobraj, Warszawa 1964.
21. S.B. Linde, Wstęp do słownika polskiego,w: Słownik języka polskiego przez […], Warszawa 1807, t. 1, s. XIII.
22. J. Michalski, Spór o koncepcję „Słownika” Lindego, w: tegoż, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 2, Warszawa 2007, s. 243.
23. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich,w: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór, oprac., wyb. i wstęp M. Piwińska, Kraków 1997, t. 1, s. 20.
24. M. Ptaszyński, Polityka i historia. „Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku” Joachima Lelewela, „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1, s. 34–37.
25. M.H. Serejski, Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela, Warszawa 1958, s. 372.
26. J. Słowacki, Balladyna, oprac. M. Inglot, Wrocław 1976, s. 230 (Epilog, w. 19–21).
27. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, Warszawa 1962, s. 33–57.
28. E. Szczęsna, Ontologia i epistemologia porównania, w: Komparatystyka dzisiaj, t. 1: Problemy teoretyczne, red. nauk. E. Szczęsna i E. Kasperski, Kraków 2010, s. 99.
29. Trzy konstytucje polskie 1791, 1807, 1815 porównał i różnice ich rozważył Joachim Lelewel, „Nowa Polska” 1831, nr 197 (z 24 VII) (wyd. osobne: Warszawa 1831).
30. D. Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela, Białystok 2013.
31. D. Zawadzka, Przestrzeń historii, przestrzeń tekstu – paralele Lelewela i Mickiewicza „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 2.
32. J. Ziętarska, [Tradycje komparatystyki literackiej w krytyce], w: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6–8 lutego 1997, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Izabelin 1998, s. 16.

Issue:

7

Start page:

417

End page:

433

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69530 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.25

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 19, 2019

In our library since:

Mar 19, 2019

Number of object content hits:

37

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83338

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information