Object

Title: Portretowanie arcydzieła. Rec.: Rolf Fieguth, „Zaproszenie do «Quidama». Portret poematu Cypriana Norwida”, Kraków 2014

Creator:

Woźniewska-Działak, Magdalena

Date issued/created:

2014

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. P. Chlebowski, Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem: próba nowej lektury Norwidowskiego poematu „Quidam”, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 2.
2. P. Chlebowski, „Quidam”. Studia o poemacie, Lublin 2011.
3. P. Chlebowski, „Quidam” wobec poetyki żywych obrazów: przyczynek do genologii poematu, „Studia Norwidiana” 2013, t. 31.
4. R. Fieguth, Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida, „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy”, t. 13, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 34o, nlb. 1, il.
5. T. Korpysz, Komizm i śmiech w „Quidamie”, w: Studia o poemacie, „Quidam”. Studia o poemacie, Lublin 2011, s. 477–506
6. A. Melbechowska-Luty, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.
7. Symbol w dziele Cypriana Norwida, pod red. W. Rzońcy, Warszawa 2011.
8. K. Trybuś, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993, s. 60.
9. M. Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida, Kraków 2014.
10. K. Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz, Kraków 1948.
11. K. Wyka, Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.
12. Z. Zaniewicki, Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida, [wyd. oprac. i notę wydawniczą napisał P. Chlebowski], Lublin–Rzym–Kielce 2007.

Issue:

7

Start page:

449

End page:

456

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69533 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.28

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 19, 2019

Number of object content hits:

14

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83341

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information