Object

Title: Wiktor Gomulicki wciąż poznawany. Rec.: „Wiktor Gomulicki znany i nieznany”, pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa, Toruń 2012

Creator:

Zajkowska, Joanna

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. B. Bobrowska, Wiktor Gomulicki – poeta utraconej Arkadii, czyli o postyczniowych „nawróceniach na idylle”, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999.
2. T. Budrewicz, Obrazek z miasta – taki codzienny? Wiktor Gomulicki „Na Krzywym Kole”, w: tegoż, Wiersze pozytywistów. Interpretacje, Katowice 2000.
3. B. Burdziej, Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku, Toruń 2014.
4. P. Chmielowski, Lira polska II. Poezje Wiktora Gomulickiego, Warszawa 1882, „Ateneum” 1882, t. 4, s. 186.
5. J.W. Gomulicki, Poeta warszawski i cenzura. O poezji „politycznej” Wiktora Gomulickiego. Uwagi i materiały: 1879–1918, „Rocznik Warszawski” 1993, t. 23
6. W. Gomulicki, Trzy królowe. Jadwiga, Barbara, Marysieńka. Portrety historyczno-estetyczne, Warszawa 1908.
7. P. Hertz, Uwagi o poezji Wiktora Gomulickiego, w: tegoż, Domena polska, Warszawa 1961, s. 81–92.
8. E. Ihnatowicz, Gomulicki, Prus i latarnie uliczne, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999.
9. S. Lichański, Poezja rzeczy i faktów (W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Wiktora Gomulickiego), „Poezja” 1969, nr 3, s. 26.
10. A. Kalinowska, Wiktor Gomulicki a romantyzm (związki patriotycznych wierszy W. Gomulickiego z ideologią romantyczną), w: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, pod red. E. Łoch, Lublin 1988.
11. K. Kościewicz, Uliczne strofy Gomulickiego, w: Czytanie modernizmu. Studia, pod red. M.J. Olszewskiej i P. Bąbiaka, Warszawa 2004.
12. J. Kotarbiński, Wiktor Gomulicki jako poeta. Zarys literacki, „Tygodnik Literacki” 1887, nr 243.
13. A. Mazur, Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Opole 1993.
14. M.J. Olszewska, Powieści historyczne Wiktora Gomulickiego: pasje i poszukiwania, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2008, t. 22.
15. E. Paczoska, Wiktor Gomulicki na progu XX wieku: wyzwolone, poeci i świat, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999.
16. A. Pilecki, Przegląd literacki, „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 3.
17. Przegląd poezji najnowszej, „Ateneum” 1887, t. 1, s. 515.
18. Z. Przesmycki, Ostatnie objawy w dziedzinie poezji polskiej [W. Gomulicki „Poezje” – W. Zagórski „Król Salomon. Poemat liryczny w trzech pieśniach” – „Strofy”], „Życie” 1887, nr 12.
19. J. Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, przeł. i objaśnił T. Kruszyński, Wrocław 1959.
20. A. Tyszka, Wiktor Gomulicki i „poeci przeklęci”, w: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji (w 150. rocznicę urodzin), red. J. Rohoziński, Pułtusk 1999.
21. Wiktor Gomulicki znany i nieznany, pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 396.
22. M. Wołowski (Eol), Dziatwa Apollina, „Przegląd Tygodniowy” 1884, nr 14.
23. J. Zajkowska, Pejzaż miasta w „Strofach ulicznych” Wiktora Gomulickiego, w: Literatura i sztuka II połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, pod red. B. Bobrowskiej, S. Fity, J.A. Malika, Lublin 2004.
24. J. Zajkowska, Twórczość poetycka Wiktora Gomulickiego wobec literackiej tradycji i współczesności, Warszawa 2010 (rozdz. Dziewiętnastowieczni i póź- niejsi krytycy o Gomulickim-poecie).

Issue:

7

Start page:

457

End page:

465

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69534 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.29

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 19, 2019

Number of object content hits:

93

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83342

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information