Obiekt

Tytuł: Distribution of the European water vole Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) in Mazowsze and southern Podlasie

Inny tytuł:

Arvicola amphibius in Mazowsze and southern Podlasie ; Rozmieszczenie karczownika ziemnowodnego Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) na Mazowszu i południowym Podlasiu

Wydawca:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

129-140 p. : ill. ; 24 cm

Abstrakt:

The paper presents distribution of the European water vole Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) in Mazowsze and southern Podlasie in areas situated within a 120-kilometer radius from Warsaw. Data published so far and unpublished results from analyses of the diet of three common species of owls were set up. The rodent is rare in the study area, especially when compared with southern, western and far northern Poland. Its largest population lives in Kampinos Forest, from where many localities are known. In other parts of the study area it is present locally. Only 14 localities were known outside Kampinos Forest in the years 2000–2017. It is even absent from large areas rich in various water bodies like e.g. Mazowiecki and Chojnowski Landscape Parks or Bolimowska Forest. Rarity of the European water vole was confirmed by 235 large samples of owls’ food (at least 100 of vertebrate prey in each) equally distributed across Mazowsze and southern Podlasie, in which this species was not found.

Bibliografia:

BABIŃSKA J. 1972. Estimation of rodent consumption in a meadow ecosystem belonging to the community of Molinietalia order. Ekologia Polska Ser. A 20: 747–761 ; BARDZIŃSKA M. 2016. Skład pokarmu sympatrycznie występujących gatunków sów na Wysoczyźnie Mławskiej [Food composition of sympatric species of owls inhabiting in Wysoczyzna Mławska]. Master Thesis, Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of Biology and Environment, Warszawa. [In Polish with English summary] ; BARTOSZ G. & MARKOWSKI J. 1972. Fauna Niebieskich Źródeł. Materiały do fauny ssaków (Mammalia) [Fauna of Niebieskie Źródła (the Nature Reserve of Blue Springs). Materials to the mammal fauna]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki matematyczno-przyrodnicze, ser. 2, 46: 111–114. [In Polish with English summary] ; BATTERSBY J. (ed.) 2005. UK mammals: species status and population trends. First report by the Tracking Mammals Partnership. JNCC/Tracking Mammals Partnership, Peterborough, 116 pp ; BOCHEŃSKI JUN. Z. 1990. The food of suburban tawny owls on the background of birds and mammals occurring in the hunting territory. Acta Zoologica Cracoviensia 33: 149–171. ; CAIS L. 1963. Badania nad składem pokarmu kilku gatunków sów [A study on the food composition of a few species of owls]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 44, Biologia 4: 3–21. [In Polish] ; CAIS L. 1974. Investigation on morphology and geographical distribution of water-voles Arvicola terrestris L. 1758 in Poland. PTPN, Prace Komisji Biologicznej, 37: 1–30. [In Polish with English summary] ; CASSOLA F. 2016. Arvicola scherman. (errata version published in 2017) The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T136766A115519839 ; GRYZ J., GÓŹDŹ I. & KRAUZE-GRYZ D. 2011a. Impact of anthropogenic landscape transformation on the diet composition of tawny owl Strix aluco L. in Biebrza National Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 30, 3–4: 109–118. [In Polish with English abstract] ; GRYZ J. & KRAUZE-GRYZ D. 2015. Seasonal variability in the diet of the long-eared owl Asio otus in a mosaic of field and forest habitats in central Poland. Acta Zoologica Cracoviensia 58: 173–180; DOI: 10.3409/azc.58_2.173 ; GRYZ J. & KRAUZE-GRYZ D. 2016a. Vertebrates in the diet of tawny owl Strix aluco in Lipce Forest (Rogów Forest District). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 35 (3): 89–96. [In Polish with English abstract] ; GRYZ J. & KRAUZE-GRYZ D. 2016b. Diet composition of long-eared owl Asio otus nesting in the area of Głuchów commune (central Poland). Kulon 21: 107–109. [In Polish with English summary] ; GRYZ J., KRAUZE D. & GOSZCZYŃSKI J. 2008. The small mammals of Warsaw as inferred from tawny owl (Strix aluco) pellet analyses. Annales Zoologici Fennici 45: 281–285; DOI: 10.5735/086.045.0407 ; GRYZ J., KRAUZE-GRYZ D. & LESIŃSKI G. 2011b. Mammals in the vicinity of Rogów (central Poland). Fragmenta Faunistica 54: 183–197; DOI: 10.3161/00159301FF2011.54.2.183 ; GRYZ J., LESIŃSKI G., KRAUZE-GRYZ D. & STOLARZ P. 2017. Protected forest areas within urban agglomeration as important refuges of small mammal communities. Folia Forestalia Polonica 59: 3–13; DOI: 10.1515/ffp-2017-0001 ; KOWALSKI M. & LESIŃSKI G. 1986. Small mammal fauna in Janowo (Warsaw voivodship) based on the analysis of Barn owl (Tyto alba Scop.) pellets. Przegląd Zoologiczny 30: 327–331. [In Polish with English summary] ; KOWALSKI M. & LESIŃSKI G. 1988. Drobne ssaki w pokarmie puszczyka Strix aluco znad jeziora Łuknajno. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 44, 4: 80–82. [In Polish with English abstract and summary] ; KULCZYCKI A. 1964. Study on the make up of the diet of owls from the Niski Beskid Mts. Acta Zoologica Cracoviensia 9: 529–556. [In Polish with English summary] ; LESIŃSKI G. 1991. The diet of the barn owl, Tyto alba (Scop.) on the Wieluń Upland. Lubuski. Lubuski Przegląd Przyrodniczy 2, 4: 29–35. [In Polish with English summary] ; LESIŃSKI G. 2016. Small mammals of „Dębina I” reserve in the eastern Masovia on the basis of food composition of Tawny Owls. Kulon 21: 41–47. [In Polish with English abstract] ; LESIŃSKI G. & BEUCH S. 2016. Small mammal community in suburban forests of Bytom based on the analysis of Tawny Owl’s Strix aluco diet. Kulon 21: 31–39. [In Polish with English summary] ; LESIŃSKI G., BŁACHOWSKI G. & SIUCHNO M. 2009. Vertebrates in the diet of the tawny owl Strix aluco in northern Podlasie (NE Poland) – comparison of forest and rural habitats. Fragmenta Faunistica 52: 51–59; DOI: 10.3161/00159301FF2009.52.1.051 ; LESIŃSKI G. & GRYZ J. 2012. How protecting a suburban forest as a natural reserve effected small mammal communities. Urban Ecosystems 15: 103–110; DOI: 10.1007/s11252-011-0190-7 ; LESIŃSKI G., GRYZ J. & KRAUZE-GRYZ D. 2014. Small mammals of the Landscape-Nature Protected Complex “Mroga Valley” based on analysis of tawny owl Strix aluco pellets. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 33: 88–93. [In Polish with English abstract] ; LESIŃSKI G., JANUS K., NOWAK K. & PRUSZKOWSKA A. 2016a. Small mammmals of the Bolimowski Landscape Park and surrounding based on analysis of tawny owl Strix aluco diet. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 35, 4: 57–69. [In Polish with English abstract] ; LESIŃSKI G., ROMANOWSKI J. & BUDEK S. 2016b. Winter diet of the long-eared owl Asio otus in various habitats of central and north-eastern Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science 55, 1: 81–88. ; LESIŃSKI G., ROMANOWSKI J., GRYZ J., OLSZEWSKI A., KOWALSKI M., KRAUZE-GRYZ D., OLECH B., PEPŁOWSKA-MARCZAK D. & TARŁOWSKI A. 2013. Small mammals of Kampinos National Park and its protection zone, as revealed by analyses of the diet of tawny owls Strix aluco. Fragmenta Faunistica 56: 65–81; DOI: 10.3161/00159301FF2013.56.1.065 ; LESIŃSKI G. & STOLARZ P. 1999. Vertebrates in the diet of the tawny owl, Strix aluco in the Sobieski Forest on Warsaw borders. Kulon 1–2: 77–81. [In Polish with English summary] ; LESIŃSKI G. & STOLARZ P. 2012. Small mammals in pellets of the tawny owl Strix aluco from the village of Paszkówka near Cracow. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68: 109–113. [In Polish with English abstract and summary] ; LESIŃSKI G., STOLARZ P., DĄBROWSKI R., GRYZ J., KRAUZE-GRYZ D., SKRZYPIEC-NOWAK P. & ŚWIĆ J. 2016c. Small mammals in the diet of owls in the Masovian Landscape Park and in adjacent areas. Fragmenta Faunistica 59: 73–86; DOI: 10.3161/00159301FF2013.59.2.073 ; LITVINOV YU. N., KOVALEVA V. YU., EFIMOV V. M. & GALAKTIONOV YU. K. 2013. Cyclicity of the European water vole population as a factor of biodiversity in ecosystems of Western Siberia. Russian Journal of Ecology 44: 422–427; DOI: 10.1134/S1067413613050081 ; RACZYŃSKI J. 1983. Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758). In: Pucek Z. & Raczyński J. (eds). Atlas rozmieszczenia ssaków Polski. PWN, Warsaw: 106–108. ; ROMANOWSKI J. 1988. Trophic ecology of Asio otus (L.) and Athene noctua (Scop.) in the suburbs of Warsaw. Polish Ecological Studies 14 (1–2): 223–234. ; ROMANOWSKI J., LESIŃSKI G.& BARDZIŃSKA M. 2016. Small mammals of Warsaw suburban areas (central Poland) in the diet of the Tawny owl Strix aluco. Studia Ecologiae et Bioethicae 15: 105–113. [In Polish with English summary] ; ROMANOWSKI J., TARŁOWSKI A., LESIŃSKI G. & OLSZEWSKI A. 2014. Small mammals of Chojnowski Landscape Park in the diet of the tawny owl Strix aluco. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70: 63–67. [In Polish with English abstract and summary] ; ROMANOWSKI J. & ŻMIHORSKI M. 2008. Effect of season, weather and habitat on diet variation of a feeding-specialist: a case study of the long-eared owl, Asio otus in Central Poland. Folia Zoologica 57: 411–419. ; RUPRECHT A. L. 2002. Skład pokarmu puszczyka zwyczajnego Strix aluco L. z Beskidu Wyspowego (Dobra k. Limanowej). Przegląd Przyrodniczy 13, 1–2: 191–197. ; SAŁATA-PIŁACIŃSKA B. 1994. Mammal fauna of Silesia in pellets of the barn owl Tyto alba (Scopoli, 1769). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 41, seria C, Zoologia: 61–79. [In Polish with English summary] ; SAUCY F. 1999. Arvicola terrestris. In: MITCHELL-JONES A. J., AMORI G., BOGDANOWICZ W., KRYŠTUFEK B., REIJNDERS P. J. H., SPITZENBERGER F., STUBBE M., THISSEN J. M. B., VOHRALÍK V. & ZIMA J. (eds). The Atlas of European Mammals. London, UK: Academic Press: 222–223. ; STOLARZ P. & LESIŃSKI G. 2012. Vertebrates in diet of Tawny Owl Strix aluco in nature reserve „Bagno Jacka” and surrounding area. Kulon 17: 107–110. [In Polish with English abstract] ; STOLARZ P. & LESIŃSKI G. 2015. Winter and spring diet of long-eared owl in lower Pilica the valley. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34, 4: 92–96. [In Polish with English abstract] ; STOLARZ P., STOLARZ J. & LESIŃSKI G. 2017. Seasonal changes In the diet of the long-eared owl Asio otus in the lower Pilica River valley. Przegląd Przyrodniczy 28, 1: 101–106. [In Polish with English abstract] ; URBANEK A. 2004. Zróżnicowanie składu pokarmu płomykówki (Tyto alba) na terenie Polski środkowo-wschodniej [Diet of the Barn owl (Tyto alba) in central-eastern Poland]. Master Thesis, Akademia Podlaska, Siedlce. [In Polish with English summary] ; WASILEWSKI J. 1990. Dynamics of the abundance and consumption of birds of prey in the Niepołomice Forest. Acta Zoologica Cracoviensia 33: 173–213. ; ZUB K. 2017. Karczownik Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758). In: OKARMA H. et al. (eds) Atlas ssaków Polski. http://www.iop.krakow.pl/ssaki/Gatunek.aspx?spID=66 (20 Apr 2017)

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

60

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

140

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64984 ; 10.3161/00159301FF2017.60.2.129

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.256 ; MiIZ PAN, sygn. P.4664 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji