Obiekt

Two Ancient Lamps in the Władysław Łęga Museum in Grudziądz
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Two Ancient Lamps in the Władysław Łęga Museum in Grudziądz

Twórca:

Brillowski, Wojciech ; Sakowicz, Dorota

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia T. 66 (2015)

Wydawca:

Wydawnictwo IAE PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 31 cm

Abstrakt:

The Władysław Łęga Museum in Grudziądz, one of the oldest museums in Poland, has in its collection two ancient oil lamps that have not been published until now. Both lamps are of high quality and of unique form and decoration, even if demanding immediate conservation. An analysis of form and decoration allowed to establish with a high degree of probability the date and place of their manufacture, but some doubts remain about when and where they were acquired. Since the collection itself, as well as its inventories, suffered during the Second World War, the authors had to apply methods of “museum archaeology” to establish provenience of the lamps. Both donors have been identified, and time when the lamps found their way to the museum determined. The data provided by the formal analysis allowed to formulate a hypothesis concerning the provenience of the lamps, based on similar, and better recognized, specimens from other collections. The publication of the Grudziądz lamps not only contributes to the history of antiquarianism in Poland, but also provides importantdata about Roman lamp-making industry

Bibliografia:

Anger, S. 1890. Das Gräberfeld von Rondsen, Graudenz ; Bagiński, H. 1921. Wojsko Polskie na Wschodzie: 1914–1920, Warszawa ; Bailey, D. M. 1975. A Catalogue of the Lamps in the British Museum. Vol. 1, Greek, Hellenistic, and Early Roman Pottery Lamps, London ; Bailey, D. M. 1980. A Catalogue of the Lamps in the British Museum. Vol. 2, Roman Lamps Made in Italy, London ; Bailey, D. M. 1988. A Catalogue of the Lamps in the British Museum. Vol. 3, Roman Provincial Lamps, London ; Balestrazzi, E. 1988. Lucerne del Museo di Aquileia. Vol. II.1, Lucerne Romane di età Republicana ed Imperiale, Aquileia ; Balil, A. 1968. Lucernae singulares, Bruxelles ; Barringer, J. M. 2005. “The Temple of Zeus at Olympia: Heroes, and Athletes,” Hesperia 74/2, 211–241 ; Bernhard, M. L. 1955. Lampki starożytne, Warszawa ; Bertram, M. 2011. “Działalność badawcza i kolekcjonerska berlińskiego Museum für Vor- und Frühgeschichte w południowej Rosji,” in: A. Kokowski and M. Wemhoff (eds.), Na srebrnym koniu. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i Kaukazu, Lublin, 75–95 ; Bieńkowski, W. 1973. “Łęga Władysław,” in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 18, 351–353 ; Blombergowa, M. M. 1993. Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku, Łódź ; Blombergowa, M. M. 1997. “Zbiory, kolekcje, muzea tworzone przez Polaków w imperium rosyjskim (poza Królestwem) w XIX i na początku XX wieku,” Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 42/2, 87–104 ; Broneer, O. 1930. Terracotta Lamps, Cambridge, Mass. ; Bucholz, H. G. 1961. “Kaiserporträts auf Tonlampen,“ JdI 76, 173–187 ; Bussière, J. 2000. Lampes antiques d’Algérie, Montagnac ; Casas i Genover, J. and V. Soler i Fusté. 2006. Llànties Romanesde Empúries. Materials augustals i alto-imperials, Gerona ; CAW – Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, sygn. Ap 1769/89/1738/HERNIK Marian ; Chamiec, K. 1903. “Józef Choynowski i jego zbiory,” Tygodnik Ilustrowany no. 10 (2263), 195–196 ; Deneauve, J. 1969. Lampes de Carthage, Paris ; Dressel, H. 1899. Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. XV, fasc. I, Berolini ; Dyson, S. L. 2006. In Pursuit of Ancient Past: A History of Classical Archaeology in the Nineteenth and Twentieth Centuries, New Haven–London ; Froelich, X. 1884 –1885. Geschichte des Graudenzer Kreises, Vols. 1–2, Danzig ; Getka, S. 2009. “Xavier Froelich (1822–1898) – życie i działalność naukowa,” Rocznik Grudziądzki 18, 271–279 ; Głuszek, I. et al. (ed.). 2013. Ceramika i szkło antyczne w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń ; Grimal, P. 1987. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław ; Gualandi Genito, M. C. 1977. Lucerne fittili delle collezioni del Museo Civico Archeologico di Bologna, Bologna ; Haken, R. 1958. Roman Lamps in the Prague National Museum and in Other Czechoslovak Collections, Prague ; Hellmann, M. C. 1985. Lampes antiques de la Bibliothèque nationale, Paris ; Kerenyi, K. 1959. Heroes of the Greeks, London ; Kokowski, A. and C. Leiber. 2011. “Na srebrnym koniu – czyli polskie i niemieckie zainteresowania archeologią południowej Rosji i Kaukazu do wybuchu Rewolucji Październikowej,” in: A. Kokowski and M. Wemhoff (eds.), Na srebrnym koniu. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i Kaukazu, Lublin, 17–28 ; Kostrzewski, B. 1950a. “Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1945–1949,” Fontes Praehistorici 1, 164–213 ; Kostrzewski, B. 1950b. “Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1945–1949,” Fontes Praehistorici 1, 213–234 ; Kubiak, Z. 1997. Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa ; Kurzyńska, M. 2004. “Zbiory działu archeologii,” in: A. Wajler (ed.), 120 lat Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz, 79–105 ; Kurzyńska, M. 2011. “Constanty Florkowski, jeden z założycieli Muzeum Starożytności w Grudziądzu (1819–1894),” Rocznik Grudziądzki 19, 373–379 ; Lech, J. 2002. “Początek archeologii w kręgu Polskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875 –1881,” in: B. Wawrzykowska (ed.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń 16–17 maja 2002, Toruń, 17– 30 ; Loeschcke, S. 1919. Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des antiken Beleuchtungswesens, Zurich ; Łęga, W. 1929 –1931. “Dwa groby ciałopalne z okresu rzymskiego odkryte w Parsku w powiecie grudziądzkim,” Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 8, no. 7, 217–220 ; Łęga, W. 1932–1934. “Stary Wiec w powiecie kościerskim,” Zapiski Historyczne Towarzystwa Naukowego w Toruniu 9, no. 6, 66–73 ; Łęga, W. and J. Błachnio. 1923 –1947. Muzeum Miejskie w Grudziądzu. Katalog III: od 1923 roku (manuscript) ; Majewski, K. 1960. Importy rzymskie w Polsce, Wrocław ; Menghin, W. 2011. “Koleją, parowcem i zaprzęgiem konnym – podróże do południowej Rosji i na Kaukaz około roku 1900,” in: A. Kokowski and M. Wemhoff (eds.), Na srebrnym koniu. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i Kaukazu, Lublin, 29–73 ; Menzel, H. 1954. Antike Lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz, Mainz ; Michalska-Kaczor, B. 2004. “Zbiory Gabinetu Numizmatycznego,” in: A. Wajler (ed.), 120 lat Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz, 107–121 ; Mielczarek, M. 2011. “Z dziejów zainteresowań Polaków archeologią i numizmatyką antyczną północnych wybrzeży Morza Czarnego,” in: A. Kokowski and M. Wemhoff (eds.), Na srebrnym koniu. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i Kaukazu, Lublin, 97–147 ; Modrzewska, I. 1988. “Nie publikowane lampy antyczne w zbiorach polskich,” Archeologia 39, 105–133 ; Modrzewska-Pianetti, I. 1990. “Lampy rzymskie znalezione na obszarze Polski,” Archeologia 41, 77– 94 ; Musiałowski, A. 2004. Walery C. Amrogowicz (1863–1931), pasja życia. Kolekcja numizmatyczna, Toruń ; Osmólska-Piskorska, B. 1964. “Kontakty Towarzystwa Naukowego w Toruniu z krakowskim środowiskiem intelektualnym w XIX i początkach XX w.,” Zapiski Historyczne Towarzystwa Naukowego w Toruniu 29, no. 2, 111–139 ; Ostrowski, J. A. 1976. “Lampki,” in: M. L. Bernhard (ed.), Zabytki archeologiczne Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog, Warszawa–Kraków, 223–242 ; Ostrowski, J. A. 1984. “Charakterystyka zbioru lampek starożytnych w Muzeum Narodowym w Krakowie,” Studia Archeologiczne 2, 13–16 ; Ostrowski, J. A. 2007. “Kolekcja antycznych lampek oliwnych,” in: J. Śliwa (ed.), Egipt, Grecja, Italia… Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 298–299 ; Perlzwieg, J. 1961. The Athenian Agora. Vol. 7, Lamps of the Roman Period, Princeton ; Piroli, T. and S. P. Chaudé. 1806. Antiquités d’Herculanum.Vol. 6, Paris ; Ponsich, M. 1961. Les lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie Tingitane, Rabat ; Protokollbuch. 1899. Protokollbuch (I) der Graudenzer Altertums-Gesellschaft vom 1883 – 7. April 1899 (manuscript) ; Reinach, S. 1891. “Introduction,” in: N. Kondakof, J. Tolstoi, and S. Reinach, Antiquités de la Russie Méridionale, Paris, v–viii. Rickman Fitch, C. and N. Wynick Goldman. 1994. Cosa: The Lamps, Ann Arbor ; Sudziński, R. 1973. “Kształtowanie się granic i podziału administracyjnego województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945–1950,” Zapiski Historyczne Towarzystwa Naukowego w Toruniu 38, no. 2, 51–80 ; Tabasz, Z. 1966. “Katalog starożytnych lampek w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, cz. 1,” Materiały Archeologiczne 7, 259–267 ; Wajler, A. 2004. “Muzeum Miejskie w latach 1940–1945,” in: A. Wajler (ed.), 120 lat Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz, 23–24 ; Wajler, A. and B. Sikorska-Nowacka. 2004a. “Muzeum pod auspicjami Towarzystwa Starożytności w latach 1884–1921,” in: A. Wajler (ed.), 120 lat Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz, 7–17 ; Wajler, A. and B. Sikorska-Nowacka. 2004b. “Muzeum w budynku przy ul. Legionów 28 w latach 1945–1956,” in: A. Wajler (ed.), 120 lat Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz, 25–28 ; Waldhauer, O. 1914. Kaiserliche Ermitage: Die antiken Tonlampen, St. Petersburg ; Walters, H. B. 1914. Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum, London ; Wielowiejski, J. 1970. Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północnymi, Wrocław ; Zielonka, B. 1951. “Groby kultury przeworskiej w Lachmirowicach,” Z Otchłani Wieków 20, 184–187

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia

Tom:

66

Strona pocz.:

35

Strona końc.:

46

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:87276 ; 0066-605X

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 24 ; IAiE PAN, sygn. P III 29 ; IAiE PAN, sygn. P III 30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji