Object

Title: Próba interpretacji dynamiki liczebności fauny bentonicznej w wybranym środowisku łachy wiślanej "Konfederatka"

Creator:

Kajak, Zdzisław

Date issued/created:

1958

Resource Type:

Article

Subtitle:

Attempt at interpreting the quantitative dynamics of benthic fauna in a chosen environment in the "Konfederatka" pool (old river bed) adjoining the Vistula

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Komitet Ekologiczny

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Pages 205-291, 4 folded leaves of plates : illustrations ; 24 cm ; Bibliographical references (pages 281-286) ; Abstract in English

References:

1. Ammosowa, N. A. 1949- Materiały po gidrochimii pojmiennych ozier. Ucz. zap. Sier. bioł. nauk. Lenin. Gosud. Uniw. 21.
2. Berg, K. 1938 - Studies on the Bottom Animals of Esrom Lake. Mem. De l'Acad. Roy. Sc. et Lettres de Danemark. Sec. de Sc. 9, ser. 8.
3. Berg, K., Petersen, I. C. 1956 - Studies on the Humic Acid Lake Gripsø. Fol. Limn. Scand. 8.
4. Bielawskaja, Ł. I., Konstantinow, A. S. 1956 - Pitanie liczinok Procladius choreus i uszczerb nanosimyj imi kormowej bazie ryb. Wopr. Ichtioł. 7.
5. Borodicz., N. D. 1956 - O pitanii liczinok Chironomus f. l. plumosus i o zimowkie ich w gruntach spuszczonnych rybowodnych prudow. Tr. Wsies, Gibrod. Obszcz. 7.
6. Borucki, E. W. 1932 - K woprosu o tiechnikie koliczestwiennogo uczeta donnoj fauny. I. Trudy Limn. St. w Kosinie. 15.
7. Borucki, E. W. 1935- Wiertikalnoje ralspriedielenije bientosa w tołszcze oziernych otłożenij i znaczenije etogo faktora w ocenkie kormnosti wodojoma. Tr. Limn. St. w Kosinie. 20.
8. Borucki, E. W. 1939 a - Dinamika biomassy Chironomus plumosus profundali Biełogo oziera. Tr. Limn. St. w Kosinie. 22.
9. Borucki, E. W. 1939 b - Dinamika obszczej biomassy bientosa profundali Biełogo oziera. Tr. Limn. St. w Kosinie. 22.
10. Borucki, E. W. 1940 - Wiertikalnoje raspriedielenije biomassy bientosa w tołszcze iłowych otłożenij w niekotorych podmoskownych ozierach. Zooł. Żurn. 19. 2.
11. Borucki, E. W. 1946 - K woprosu o godowych kolebanijach wiesienniej biomassy bientosa ozier. Zooł. Żur. 25. 5.
12. Borucki, E. W. 1956 - Nowaja łowuszka dla kaliczestwiennogo uczota wylotow chironomid. Tr. Wsies. Gidrob. Obszcz. 6.
13. Brundin, L. 1949 - Chironomiden und anderen Bodentiere der Siidswedischen Urgebirgsseen. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm. 30.
14. Brundin, L. 1951 - The Relation of O2 Mikrostratifikation at the Mud Surface to the Ecology of the Profundal Bottom Fauna. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottninglholm. 32.
15. Cejeb, J. 1937 - K mietodikie kaliczestwiennogo uczota mikrofauny piełogena w swiazi s jejo primienienijem na solenych ozierach Kryma. Zooł. Żurn. 16. 3.
16. Cole, C. A. 1985· - An Ecological Study of the Microbenthic Fauna of Two Minnesota Lake . Amer. Midl. Naturalist. 53.
17. Czernowski, A. 1938 - Wiertikalnoje raspriedielenije żywotnych w tołszcze iła niekotorych ozier okriestnostiej Leninrgrada. Zooł. Żurn. 17. 6.
18. Czernowski, A. 19419 - Opriedielitiel liczinok komarorw siemiejstwa Tendipedidae. Moskwa, Leningrad.
19. Deevey, E. S. 1941 - Limnological Studies in Connecticut. VI. The Quantity and Composition of the Bottom Fauna of Thirty Six Connecticut and New York Lakes. Ecol. Monogr. 11.
20. Deksbach, N. K. 1939 - Wiertilrnlnoje raspriedielenije makrobientosa w tłoszcze iłowych otłożenij niekotorych podmoskownych ozier. - Biul. Mosk. Obszcz. Isp. Prirody. 48. 4.
21. Eggleton, F. 1931 - A Limnological Study of the Profundal Bottom Fauna of Certain Fresh-Water Lakes. Ecol. Mon. 3. 1.
22. Ekzercew, W. A. 194·8 – Opriedielenije moszcznosti mikrolbiołogiczeski aktiwnogo słoja iłowych otłożenij niekotorych ozier. Mikrobioł. 17. 6.
23. Ganapatti, S. V. 1949 - The Role of the Blood-warm Chiranomus plumosus in Accounting for the presence of Phosphates and Excessive Free Ammonia in the Filtrates from the Slow Sand Filters of the Madras Water Works. Journ. of the Zool. Soc. of India 1. 1.
24. Gorbunow, K. W. 1946 - Celluloznyje baktierii kak zwieno w piszczewoj cepi priesnych wodojomow. Mikrobioł. 15. 2.
25. Gorbunow, K. W. 1951 - Rasprostranienije Azotobacter chroococcum w wodojomach i poczwach dielty Wołgi i jego znaczenije kak faktora produktiwnosti. Mikrobioł. 20. 3.
26. Gorbunow, K. W. i Kosowa, A. A. 1955- Połuczenije iskustwiennogo pitatielnogo dietrita iz kletczatki dla kultiwirowanija Chirotnomid. Mikrobioł. 24. 4.
27. Greze, W. N. 1901 - Pridonnyj plankton, jego rol w pitanii ryb i mietodika uczota. Zooł. Żurn. 30.
28. Grandilewskaja-Deksbach, M. L. 1935- Materiały k biologii Chironomidae rozlicznych wodojomow. Trudy Limn. St. w Kosinie. 19.
29. Grandilewskaja-Deksbach, M. L. 1939 - K woprosu o wyżiwanii liczinok Chiranomus w iskusstwiennych usłowijach. Zooł. Żurn. 18. 1.
30. Grygierek, E. - Skład i dynamika liczebności zooplanktonu łachy Konfederatka i okolicznych zastoisk śródrzecznych. In litteris.
31. Gurianowa, E. F. 1947 - Wlijanije połowodija na posledujmzczij rieżim i biołogiju pojmiennych ozier. Nauczn. Biul. Leningr. Gosud. Uniw. 19.
32. Humphries, C. F. 1938- The Chironomid Fauna of the Grosser Plöner See, the Relative Density of its Members and their Emergence Period. Arch. Hydrobiol. 33.
33. Joffe, C. I. 1954 - Powyszenije kormowoj bazy prudow aroganiczeskimi udolbrenijami. Tr . probl. i tiem. sowieszcz. 2.
34. Jabłonskaja , E . 1953 - Bientos nierestowo-wyrastnogo choziajstwa Azowo -Dołgij. Tr. WNIRO. 24.
35. Johnson, N. S., Munger, F. 1930 - Observation of Excessive Abundance of the Migde Chiranomus plumosus at Lake Pepin. Ecology. 11. 1.
36. Jonasson, P. M. 1954 - An Improved Funnel Trap for Capturing Emerging Aquatic Insects, with Some Preliminary Results. Oikos. 6. 2.
37. Jonasson, P. M. 1955 - The Efficiency of Siewing Techniques for Sampling Freshwater Bottom Fauna. Oikos. 6. 2.
38. Judd, W. W. 1953 - A Study of the Population of Insects Emerging as Adults from Dundas Marsh during 1948. Amer. Midl. Natur. 49. 3.
39. Kajak, Z. 1957 - Metody ilościowego połowu imagines Tendipedidae. Ekol. Polska B. 3. 1.
40 Kajak, Z. 1953 - Tendipedidae-Ochotkowate. Fauna pokarmowa ryb jeziora Tajty. Roczn. N. Roln. 67. D.
41. Kajak, Z. 1954 - Uwagi w sprawie ilościowej aparatury i metodyki bentosowej. Biul. Ekolog. 1.
42. Karzinkin, G . S. 1952 - Osnowy biołogiczeslkoj produktiwnosti wodojomow. Moskwa.
43. Kobiakowa, Z. I. 1949 - K woprosu o produktiwnosti pojmiennych wodojomow. Ucz. zap. Sier. bioł. nauk. Lenin. Gos. Uniw. 21.
44. Kocół, L. - Roślinność wodna łachy Konfederatka i innych w środkowym biegu Wisły. In litteris.
45. Kołosowa, N. N. 1954 - Gidrochimczeskij i gidrobiołogiczeskij reżim nadpojmiennoj tierrasy rieki Wołgi w priediełach Kujbyszewskoj obłasti. Tr. probl. i tiem. sowieszcz. Zoołog. Inst. AN SSSR. 2.
46. Konstantinow, A. S. 1951 - O razwiedienii nowogo korma dla ryb. Dokł. AJN SSSR. 79. 4.
47. Konstantinow, A. S. 1952 - O biołogii i razwitiju Chironomus dorsalis Meig. Biul. Mosk. Obszcz. Ispyt. Prir. 57. 1.
48. Korde, N. W. 1947 - Donnyje siniezielonyje wodorosli sapropielewych ozier. Dokł. AN SSSR. 58. 8.
49. Korde, N. W. 1950 - Donnyje siniezielonyje ozier Załuczja. Tr. Saprop. Łab. 4.
50. Korde, N. W. 1956 - O nomienkłaturie i tipołogii sapropielowych otłożenij. Tr. Łab. Sapropiel. Otłoż. 6.
51. Kuzniecow, S. I. 1949 - Osnownyje itogi i oczerednyje zadaczi mikrobiołogiczeskich issledowanij. Tr. Wsies. Gidrob. obszcz. 1.
52. Kuzniecow, S. I. 1952 - Rol mikroorganizmow w obrazowanii sapropielewych otłożenij. Mikrobioł. 20. 3.
53. Lellak, J. 1.953 - Chironomidae a ostatni zvirena dna nekterych stojatych wod we strednim Polabi. Rozpr. Ceskosl. Akad. Ved. 63. 8-9.
54. Lellak, J. 1953 - Kvantitativni studie o zoobenthosu nekterych stajatych wod stredniho Polabi. Rozpr. Ceskosl. Akad. Ved. 63. 8-9.
55. Lenz, F. 1936 - Die Metamorphose der Pelopiinae. In Lindner – Die Fliegen der palearktoschen Region, 13b.
56. Lenz, F. 1931 - Untensuchungen über die Vertikalverteilung der Bodenfauna im Tiefensedimenten von Seen. Verh. Intern. Ver. Theor. Angew. Limn. 5.
57. Lepniewa, S. G. 1950 - Żizń w ozierach. Żizń priesnych wod SSSR 3. Moskwa, Leningrad.
58. Łastoczkin, D. A. 1949 - Biocenozy sapropielej w ich wzaimootnoszenii z sapropielewoj sredoj. Tr. Sapr. Łab. 3.
59. Macdonald , W. W. 1956- Observations on the Biology of Chaoborids and Chironomids in Lake Victoria. Journ. of Anim. Ecol. 25. 1.
60. Manuczarowa, E. M. 1950 - O wodoroslewoj florie niekotorych sapropielowych ozier Załuczja. Tr. Sapr. Łab. 4.
61. Mikulski, J. S. 1955- Jezioro Druzno - próba charakterystyki limnologicznej. Ekolog. Polska A. 3. 1.
62. Miller, 1941 - A Contribution to the Ecology of the Chironomidae of the Costello Lake, Algonquin Park, Ontario. Public. of the Ont. Fish. Res. Lab. nr. 60. Univ. of Toronto Stud. Biol. Ser. 49.
63. Morgans, J. E. 1956 - Notes on the Analysis of Shallow Water Soft substrata. Journ. Anim. Ecol. 25. 2.
64. Mundie, J. H. 1955 - On the Distribution of Chironomidae in a Storage Reservoir. Repr. from Proc. of the Intern. Assoc. of Theor. and Appl. Limn. 12.
65. Mundie, J. H. 1956 - Emergence Traps for Aquatic Insects. Intern. Verein. f. theor. u angew. Limnol. Mitteil. 7.
66. Owczinnikow, I. F. 1957 - Porszniewyj batomietr i riezultaty jego primienienija pri izuczenii gazowego reżima pridonnogo słoja wody w Rybinskom wodochraniliszcze. Tr. probl. i tiem. sowieszcz. Zooł . Inst. 7.
67. Pczełkina, N. W. 1950 - O pitanii niekotorych wodnych liczinok dwukryłych. Tr. Wsies. Gidrob. Obszcz. 2.67. Pczełkina, N. W. 1950 - O pitanii niekotorych wodnych liczinok dwukryłych. Tr. Wsies. Gidrob. Obszcz. 2.
68. Pielsz, A. D. 1939- O nieadnorodnosti żidkoj fazy iła -Ucz. zap. Lenin. Gos. Uniw. Sier. Bioł. 30. 8.
69. Potonié, H. 1938 - Untersuchungen über die Entwicklung und den Jahreszyklus von Chironomus plumosus L. - Zeitschr. f. Fischerei. 20.
70. Potonié, H. 1938 - Weitere Beiträge zur Biologie von Chironomus plumosus L. Zeitschr. f. Fischerei. 34.
71. Prawdin, I. F. 1945 - Problema adnoletniego wyraszcziwanija sazana w pojmiennych wodojomach. Ucz. Zap. Bioł. Nauk. Lenin. Gos. Uniw. 45.
72. Ravera, O. 1951 - Scherna ecologique d'un meandre de riviere alpine. Inter. Verein. f. Theor. u. angew. Limnologie. 11.
73. Razumowskaja, Z. G., Ziablikowa, O. •P. 1945 – Mikrobiołogiczeskije nabludienija na pojmiennych ozierach. Mikrobioł. 14. 4.
74. Rodina, A. G. 1949 - Rol baktierij w pitanii liczinok Tendipedidae. Dokł. AN .SSSR 67. 6.
75. Rodina, A. G . 1957 - Wozmożnost isrpolzowanija mietoda mieczonych atomow dla rieszenija woprosa o wybornosti piszczi u wodnych żiwotnych. Zooł. Żurn. 36. 3.
76. Romaniszyn, W. 1950 - Sezonowe zmiany w jakościowym i ilościowym rozmieszczeniu Chironomidów jeziora Charzykowo. W oprac. zbior. Jezioro Charzykowo. Cz. I.
77. Rossolimo, L. 1939 - Rol liczinok Chiranomus plumosus w obmienie wieszczestworo mieżdu iłorwymi otłoż enijami i wodoj oziera. Tr. Limn. St. w Kosinie. 22.
78. Rusina, O. N. 1956 - Uswojenije otmiorszych wodorslej i dafnij liczinkami Chironomus dorsalis. Wopr. Icht. 6.
79. Rzóska, J. 1935 - Badania nad ekologią i rozmieszczeniem fauny brzeżnej dwu jezior polskich. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Kom. Przyr. Ser. B. 7. 6.
80 . Sadler, W. 1935 - Biology of the Midge Chironomus tentans. Cornell. Univ. Agric. Exp. Stat. Mem. 173.
81. Scott, W. Opdyke, D. F. 1941- The Emergence of Insects From Winona Lake. Invest. of Indian Lakes and Streams. 2.
82. Sebestyen, O. 1947 - Cladocera Studies in Lake Balaton. I. Mud Living Cladocera and Muddy Bottom As Environment. Arch. Bioll. Hungar. 2. 17. 1-16.
83. Spodniewska, I. - Fitoplankton zbiorników przyrzecznych i środowisk śródrzecznych. In litteris.
84. Sujetow, S. W. 1939 - K poznaniju rybnej produktiwnosti wodojomow. Soobszcz. 8. Znaczenije iłowoj tołszczi w ispolzowanii jestwiestwiennego korma rybami. Tr. Limn. St. w Kosinie. 22.
85. Sujetow, S. W. 1951 – Potreblentje rybami liczinok chironomid w akwarialnych usłowijach. Tr. Wsies. Gidrob. Obszcz. 3.
86. Szabarowa, N. T. 1950 - Azotistyje wieszczestwa sapropiela. Tr. Saprop. Łab. 4.
87. Szaronow, L. W. 1951 - Liczinki tenditpedid oziera Sewan. Tr. Sewanskoj Gidrob. St. 12.
88. Szczerbakow, A. P. 1951. Produktiwnost' makrobientosa Globukogo oziera. Tr. Wsies. Gidrob. Obszcz. 3.
89. Szczerbakow, A. P. 1955 - Dinamika mikrobientosa Głubokogo oziera. Tr. Wsies. Gidrob. Obszcz. 6.
90. Sziłowa, A. I. 1955 - O filtracjonnom sposobie pitanija motyla. Dokł. AN SSSR. 105. 3.
91. Szturm, L. D., Kanunnikowa, Z. A. 1945 - Rasprostranienije mikroorganizmow w priesnowodnych iłowych otłożenijach. Mikrobioł. 16. 4.
92. Tadajewski, A. 1956 - Osady jeziora Druzno jako siedlisko fauny dennej. Ekol. Polska A. 4. 9.
93. Tarwid, K. 1939 - Próba charakterystyki rozmieszczenia głębinowych larw Chironomidów jeziora Wigierskiego. Arch. Nauk. Biol. Tow. Nauk. Warszawa. 8. 4.
94. Thienemann, A. 1954 - Chironomus. Die Binnengewässer. 20.
95. Thienemnann, A., Zavrel, J. 1916 - Die Metammphose der Tanypinen. I. Arch. f. Hydrobiol. Suppl-Bd. 2.
96. Ułomski, S. M. 1952 - Opyt koliczestwiennogo uczota bientosa na płotnych riecznych gruntach. Tr. Wsies. Gidrob. Obszcz. 4.
97. Vallentyne, J. R. 1952 - Insect Removal of Nitrogen and Phosplhorus Compounds From Lakes. Ecology. 33.
98. Vallentyne, J. R. 1957 - The Molecular Nature of Organic Matter in Lakes and Oceans with Lesser Reference to Sewage and Terrestrial Soils. Journ. Fish. Res. Board of Canada. 14.
99. Walshe, B. M. 1952 - Autecology of Chironomus ptumosus. Coll. Intern. du Centre de la Recherche Scient. sur l'Ecologie. 33.
100. Weerekoon, 1953 - On the Behaviour of Certain Ceratorpogonidae. Proc. Roy. Entom. Soc. London. A. 28.
101. Wohlschlag, D. E. 1950 - Vegetation and Invertebrate Life in a Marl Lake. Invest. Ind. Lakes and Streams. 2.
102. Zimina, O. N. 1954 - Gidrichimiczeskij i gidribiołogiczeskij reżim 1. i 2. tierras i pojmy rieki Wołgi w prediełach Kujbyszewskoj Obłasti. Tr. Probl. i Tiem. Sowieszcz. Zoołog. Inst. AN SSSR. 2.
103. Żadin, W. I. 1940 - Fauna riek i wodochraniliszcz. Tr. Zoołog. Inst. AN SSSR. 5. 3-4.
104. Żadin, W. I. 1950 - Żizń w riekach. Żizń priesnych wod SSSR. 3. Moskwa, Leningrad.

Relation:

Ekologia Polska. Seria A

Volume:

6

Issue:

7

Start page:

205

End page:

291

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67700

Source:

MiIZ PAN, call no. P.2840

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Dec 16, 2019

In our library since:

Jan 4, 2019

Number of object content hits:

30

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85845

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information