RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka

Creator:

Kajak, Zdzisław

Date issued/created:

1960

Resource type:

Text

Subtitle:

Quantitative dynamics of benthic Tendipedidae in the muddy sections of the "Konfederatka" (old branch cut off from the Vistula)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Komitet Ekologiczny

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Pages 229-260 : illustrations ; 24 cm ; Bibliographical references (pages 255-257) ; Abstract in English

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Ammosowa, N. A. 1949 - Matieriały po gidrochimii pojmiennych ozier - Ucz. Zap. Ser. Bioł. Nauk Leningr. Gos. Uniw. 21.
2. Backiel, T. 1958 - Stosunki narybkowe w płytkich środowiskach środkowej Wisły - Roczn. Nauk Roln. B, 73.
3. Bakłanowska, T. N. 1953 - Bienrtos i perifiton nieriestowo-wyrastnych choziajstw Goriełyj i Tanatarka - Trudy WNIRO 24.
4. Berner, L. M. 1951 - Limnology of the Lower Missouri River - Ecology 32.
5. Bielawska, Ł. I., Konstantinow, A. S. 1956 - Pitanije liczinok Procladius choreus Meig. i uszczerb nanosimyj imi karmowoj bazie ryb - Wopr. Ichtiol. 7.
6. Bieling, D. et al., 1936 - Gidrabiologiczna charaktieristika za pławnich wodojm siewiernoj tieczii r. Diesny - Trudy Gidrob. St. USSR 11.
7. Buchałowa, W. I. 1957 - Donnaj a fauna wodojornaw łoża cimlanskogo wodochraniliszcza - Trudy probl. tiem. sowieszcz. Zooł. Inst. 7.
8. Charin, N. N. 1950 - K gidrobiołogiczeskoj charaktieristike pojmiennych wodojornaw niżniego Dona w swiazi s projektirowkoj iskusstwiennych nieriestiliszcz - Trudy wsies. gidrob. Obszcz. 2.
9. Cwietkow, Ł. 1957 - Zoobientos na Biełosławskoto oziero - Izw. Zooł. Inst. Sofia 6.
10. Dorris, T. S. 1958 - Limnology of the Middle Missisipi River and adjacent waters. Lakes on the Leveed Floodplain - Amer. Midiand Natural. 59.
11. Enaceanu, W. 1957 - Contrributioni la determinarea productivitatii apelor piscicole - Bul. Inst. cerc. pisc. 16.
12. Gerbascher, W. M. 1937 - Development of stream bottom communities in Illinois - Ecology 18.
13. Greze, W. N. 1957 - Karmowyje riesursy ryb rieki Jenisieja i ich ispolzowanije - Izw. WNIORCh 41.
14. Gurianowa, J. J. 1947 - Wlijanije połowadia na posledujuszczij reżim i biołogiu pojmiennych ozier - Naucz. Biull. Gos. Ord. Lenina Leningr. Uniw. 19.
15. Idielson, M. S. 1941 - Zoobientos połojnych wodojornaw dielty r. Wołgi i jego znaczenije w pitanii ryb - Trudy WNliRO 16.
16. Jabłońska, J. A. 1953 - Bientos nieriestowo-wyrastnogo choziajstwa Azowo-Dołgij - Trudy WNIRO 24.
17. Jegieriewa, I. 1935 - Pojmiennyje wodojomy r. Kamy w Tatrespublikie -Ucz. Zap. Kazansk. Gos. Uniw. 95.
18. Kajak, Z. 1953 - Tendipedidae - Ochotkowate (Oprac. zbior. Fauna pokarmowa ryb w jeziorze Tajty) - Roczn. Nauk Roln. 67 D.
19. Kajak, Z. 1958 - Próba interpretacji dynamiki liczebności fauny bentonicznej w wybranym środowisku łachy wiślanej Konfederatka - Ekol. Pol. A, 6.
20. Kajak, Z. 1959a - Rola przyborów wody w wynoszeniu i nanoszeniu fauny bentosowej środowisk związanych z rzeką - Ekol. Pol. B, 5.
21. Kajak, Z. 1959b - Tendipedidae bentosowe środowisk śród- i przyrzecznych środkowego biegu Wisły - Ekol. Pol. A, 7.
22. Kobiakowa, Z . I. 1949 - K woprosu o produktiwnosti pojmiennych wodojornaw - Ucz. Zap. Ser. bioł. Nauk Leningr. Gos. Uniw. 21.
23. Kołosowa, N. N. 1954 - Gidrochimiczeskij i gidrobiołogkzeskij reżim wodojornaw nadpojmiennoj tierrasy r. Wołgi w priediełach Kujbyszewskoj obłasti - Trudy probl. tiem. sowieszcz. Zooł. Inst. 2.
24. Kołosowa, N. N., Lachow, S. M. 1957 - Liczinka Einfeldia carbonaria Mg. f. l. reducta Tshern. i jejo biołogia - Zooł. Zurn. 36.
25. Konstantinow, A. S. 1950 - Chiranomidy bassiejna rieki Amur i ich rol w pitanii amurskich ryb (Trudy Amur. Ichtiol. Eksp. 1945-1949) - Moskwa.
26. Konstantinow, A. S. 1953 - Bientos Wołgi bliz Saratowa i wlijanije na niego zagraznienija - Trudy Sarat. Otdiel. Kasp. Fil. WNIRO 2.
27. Lachow, S. M. 1957 - Donnaje nasielenije rieki Wołgi u polany im. Frunze - Trudy probl. tiem. sowieszcz. Zooł. Inst. 7.
28. Lellak, J. 1953a - Kvantitativni studie o zoobentosu nektezych stajatych vod stredniho Polabi - Rozpr. Ceskosl. Akad. Ved. 63.
29. Lellak, J. 1953b - Chironomidae a ostatni zvirena dna nekterych stojatych vod stredniho Polabi - Rozpr. Ceskosl. Akad. Ved. 63.
30. Lellak, J. 1957 - Der Einfluss der Fresstatigkeit des Fischbestandes a uf die Baclenfauna der Fischteiche - Z. Fischerei 8.
31. Mikulski, J., Tarwid, K. 1951 - Prawdopodobny wpływ regulacji Wisły na niektóre żerowiska ryb związane z bentosem - Roczn. Nauk Roln. 57.
32. Mitiz, H. von 1940 - Okolagische Studien am Lusthauswasser, einem altwasser von Wien - Arch. Hydrobiol. 37.
33. Mittis, M. 1938 - Das Altwasser. Ein Bełtrag zur Gewasser systematik - Arch. Hydrobiol. 34.
34. Pesta, O. 1928 - Berichte zur Limnologie der "Altendonau" bei Wien - Arch. Hydrobiol. 19.
35. Pliszka, F. et al. 1951 - Badania nad odżywianiem się ryb w Wiśle - Roczn. Nauk Roln. 57.
36. Prawdin, I. F. - 1945 - Problema adnoletniego wyraszcziwanija sazana w pojmiennych wodojamach - Ucz. Zap. Ser. bioł. Nauk Leningr. Gos. Uniw. 15.
37. Richardson, R. E. 1928 - The bottom fauna of the Middle Illinois River, 1913-1925 - Bull. Ill. nat. Hist. Surv. 17.
38. Romaniszyn, W. 1950 - Sezonowe zmiany w jakościowym i ilościowym rozmieszczeniu chiranomidów jeziora Charzykowo. Jezioro Charzykowo I. (Prace badawcze Inst. Bad. Leśn.) - Warszawa.
39. Rzóska, J. 1935 - Badania nad ekologią i rozmieszczeniem fauny brzeżnej dwu jezior polskich (jez. Kierskie i jez. Wigierskie) - Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Kom. Mat. Przyr. B, 7.
40. Sakowicz, S. 1951 - Oddziaływanie regulacji rzek na rybactwo - Roczn. Nauk Roln. 57.
41. Stańczykowska, A. 1960 - Rozmieszczenie i dynamika liczebności mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem - Ekol. Pol. A, 8.
42. Tarwid, K., Fabiszewska, I., Szczepańska, W. 1954 - Uwagi o makrofaunie unoszonej w Wiśle - Pol. Arch. Hydrobiol. 2.
43. Zimina, O. N. 1954 - Gidrochimiczeskij i gidrobiołogiczeskij reżim promysiowych wodojomow 1. i 2. tierras i pojmy r. Wołgi w priediełach Kujbyszewskoj obłasti - Trudy probl. tiem. sowieszcz. Zooł. Inst. 2.
44. Żadin, W. I. 1932 - Zur Kenntnis der Genesis der Gewasser der Uberschwemmungsgebiete - Arch. Hydrobiol. 24.
45. Żadin, W. I. 1940 - Fauna riek i wodochraniliszcz - Trudy Zooł. Inst. 5.
46. Żadin, W . I. 1948 - Donnaj a fauna Wołgi ot Swijagi do żigulej i jejo wozmożnyje izmienienija - Trudy Zooł. Inst. 8.
47. Żadin, W . I. 1950 - Żizń w riekach (Żizń priesnych wod SSSR. 3) - Moskwa-Leningrad.

Relation:

Ekologia Polska. Seria A

Volume:

8

Issue:

10

Start page:

229

End page:

260

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68260

Source:

MiIZ PAN, call no. P.2840 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 4, 2022

In our library since:

Feb 6, 2019

Number of object content downloads / hits:

87

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85876

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information