Obiekt

Tytuł: Between Ritual Slaughter and a Sacred Cow

Twórca:

Krysińska-Kałużna, Magdalena

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 37 2016 (2017)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł dotyczy relacji zachodzących między ustanawianym prawem a wartościami etycznymi wynikającymi z tradycji w zmieniającej się kulturowo rzeczywistości. W świecie, w którym coraz więcej ludzi żyje w środowiskach multikulturowych, kluczowym elementem społecznego konsensusu jest relacja między wartościami istotnymi dla poszczególnych grup etnicznych i religijnych a prawem ustanawianym w społeczeństwem obywatelskim. Kultura jest tutaj czynnikiem zarówno kształtującym system prawny, jak i kontrolującym zachowania oceniane normatywnie, często odmiennie w różnych grupach religijnych czy etnicznych. W tekście prezentowane są różne podejścia teoretyczne do koncepcji prawa i budującej go kultury. Autorka wskazuje, które z nich najbardziej zbliżają do osiągnięcia konsensusu społecznego. Ilustracją analizowanego zagadnienia w niniejszym artykule jest problem podejścia do zwierząt i ich uboju oraz wypowiedzi liderów społeczności religijnych stosujących ubój rytualny – rabina i imama, mieszkających w Polsce

Bibliografia:

Abi Issa A. 1999. Komentarz czterdziestu Hadisów Nałałija, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, Białystok
Barth F. 2002. Toward a Richer Description and Analysis of Cultural Phenomena. In R.G. Fox and B.J. King (eds.), Anthropology Beyond Culture, Oxford – New York, 23–36
Engle Merry S. 1997. Legal Pluralism and Transnational Culture: The Ka Ho’okolokolonui Kanaka Maoli Tribunal, Hawaii, 1993. In R.A. Wilson (ed.) Human Rights, Culture and Context, London, Chicago, Illinois, 28–47
Fox R. 1987. The Disunity of Anthropology and the Unity of Mankind. In K. Moore (ed.), Way Marks, Notre Dam USA, 17–42
Glock H.- J. 2001. Słownik wittgensteinowski, Warszawa
Goodale M. 2006. Ethical Theory as Social Practice, American Anthropologist 108 (1 March), 25–37
Krysińska-Kałużna M. 1999. Relatywizm kulturowy a prawa człowieka, Lud 83, 11–31
Lakoff G. 1987. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind, Chicago
Messer E. 1993. Anthropology and Human Rights, Annual Review of Anthropology 22, 221–249
Messer E. 1997. Pluralist approaches to Human Rights, Journal of Anthropological Research 53, 293–317
Pedersen S. 1991. National Bodies, Unspeakable Acts: The Sexual Politics of Colonial Policy-Making, The Journal of Modern History 63 (4, Dec.), 647–680
Sarkowicz R. and Stelmach J. 1996. Teoria prawa, Kraków
Smith M. W. 1955. Continuity in Culture Contact: Examples from Southern British Columbia, Man 55, 100–105
Stoińska-Kairska I. 2002. Lengua y educación frente a la pervivencia de las culturas nativas de America Latina, Estudios Latinoamericanos 22, 31–67
Van der Kroef J. M. 1959. Culture Contact and Culture Conflict in Western New Guinea, Anthro¬pological Quarterly 32 (3), 134–160
Wittgenstein L. 2000. Dociekania filozoficzne, Warszawa
Woleński J. 1983. Ludwig Wittgenstein o naturze refleksji filozoficznej. In Z. Kuderowicz (ed.), Filozofia współczesna 2, Warszawa, 6–20

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

37

Strona pocz.:

177

Strona końc.:

185

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66282 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji