Obiekt

Tytuł: Listy prozatorskie w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” - autorzy, tematy, funkcje

Twórca:

Urbańska, Monika

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis Seria XXIII (2017)

Wydawca:

Wydawnictwo IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Aleksandrowska E., Piramowicz Grzegorz Wincenty (1735-1801), w: Polski słownik biograficzny, t. 26, pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1981, s. 529-536;
2. Aleksandrowska E., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Monografia bibliograficzna, wyd. 2 zmien. i popr., Warszawa 1999;
3. Besala J., Stefan Batory, Warszawa 1992;
4. Bobkowska W., Losy pijarów w czasie pierwszej okupacji pruskiej 1793-1806, „Nasza Przeszłość” 1962, t. 15, s. 257-283;
5. Bogdziewicz H., Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie oświecenia, Kraków 2005;
6. Buba J.I., Pijarzy w Polsce (Próba charakterystyki), „Nasza Przeszłość” 1962, t. 15, s. 13-37;
7. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996;
8. Estreicher K., Bibliografia polska, t. 13, Kraków 1894 i t. 31, Kraków 1936;
9. Garszczyńska B., Grzegorz Wincenty Piramowicz (1735-1801), w: Pisarze polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego t. 1, Warszawa 1992, s. 484-500;
10. Górski K., Sztuka edytorska. Zarys historii, Warszawa 1956;
11. Grzybowski S., Król i kanclerz, Kraków 1988;
12. Instrukcje dla wizytatorów generalnych szkół Komisji Edukacji Narodowej 1774-1794, oprac. K. Bartnicka i I. Szybak, Wrocław 1976;
13. Korab K., Stereotypy Komisji Edukacji Narodowej i sposoby ich przezwyciężania, w: Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, pod red. K. Dormus, Kraków 2014;
14. Kowalewska D., Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009;
15. Kwiatkowska M., Z dziejów biblioteki szkoły pijarskiej w Piotrkowie Trybunalskim 1678-1833 (1864), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1991, z. 2, s. 75-98;
16. Lancholc T., List, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 2002;
17. Matuszewska P., Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia, Wrocław 1999;
18. Matuszewska P., List poetycki, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, wyd. 2 poszerz. i popr., Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 278-283;
19. Michalski J., Kamieński Kajetan (1758–1842), w: Polski słownik biograficzny, t. 11, pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965, s. 537-538;
20. Paluszkiewicz F., Mały słownik jezuitów w Polsce, Warszawa 1995;
21. Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773-1776, wyd. Z. Kukulski, Lublin 1923;
22. Piramowicz G., Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów, oprac. K. Mrozowska, Wrocław 1958;
23. Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, t. 1, Warszawa 1992;
24. Platon, Państwo, przekł., wstęp i objaśn. W. Witwicki, Warszawa 1984;
25. Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937;
26. Sinko Z., Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim, t. 20, Wrocław 1982;
27. Smoleński W., Żywioły zachowawcze i Komisja Edukacyjna, w: idem, Pisma historyczne, Kraków 1901;
28. Suplement do: „Wiadomości Warszawskich” 3 stycznia 1770, nr 1;
29. Truchim S., Jakubowski Wincenty (1751-1826), w: Polski słownik biograficzny, t. 10, pod red. K. Lepszego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 394-395;
30. Turowska-Barowa I.Z., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Ze studiów nad literaturą stanisławowską, Kraków 1933;
31. Tygielski W., Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Warszawa 2007;
32. Urbańska M., Dwa listy Franciszka Bieńkowskiego na łamach „Zabaw Przyjemnych Pożytecznych”. Historia gatunku listu i jego obecność w periodyku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, z. 8, s. 109-122.
33. Urbańska M., Utwory prozatorskie na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór. Edycja krytyczna ze wstępem, Łódź 2006;
34. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1771, t. 3, 4, 10, 11.
35. Wójcik-Góralska D., Król niemalowany, Warszawa 1983;
36. Wolska B., Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, t. 19, Wrocław 1982;
37. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770-1777), wstęp i oprac. J. Platt, t. 1 i 2, Wrocław 2004; http://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1705261,Krol-kontra-wicekrol-Stefan-Batory-i-Jan-Zamoyski.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

23

Strona pocz.:

54

Strona końc.:

71

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66567 ; 1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.4

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-10-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

309

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86340

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji