Obiekt

Tytuł: Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o ideę tworzenia wiosek tematycznych = Development of rural areas based on the idea of creating thematic villages

Twórca:

Podolska, Anna. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W ostatnich latach wiele polskich sołectw poszukuje możliwości rozwoju w sektorze pozarolniczym w oparciu o zasoby przyrodnicze czy kulturowe, w które bogaty jest region. Coraz częściej pomysł nie dotyczy jedynie pojedynczego gospodarstwa, ale angażuje szerszą społeczność, dając jej możliwość zarobkowania i integracji. Jednym ze sposobów wykorzystania lokalnego zasobu jest opracowanie indywidualnej oferty, która będzie motorem rozwoju turystyki wiejskiej, opartej na idei wiosek tematycznych. Wsie z motywem przewodnim to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych źródeł dochodu. W ramach projektu społeczność lokalna uczy się współpracy, dbania o własne sołectwo i wspólnie tworzy markę miejscowości, często przy tym tworząc produkty lokalne. Badania przedstawione w artykule dotyczą ok. 80 dolnośląskich wsi, które obrały motyw przewodni do tworzenia indywidualnej oferty turystycznej. Podjęte przez autorkę analizy koncentrowały się na zagadnieniach powstawania wsi tematycznych w aspekcie ich specjalizacji, aktualnego stadium rozwoju, różnorodności proponowanych ofert, w tym organizacji imprez cyklicznych.

Bibliografia:

1. Cichowska J., 2011, Analizy i oceny SWOT przeprowadzone dla wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, s. 164–171. ; 2. Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16, 1, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 109–123. ; 3. Duczkowska-Małysz K., 2007, Obszary wiejskie – przestrzeń problemów czy cywilizacyjna szansa Europy. Zmiany modelu rolnictwa europejskiego. Wzrost rangi wsi w Europie [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 19–36. ; 4. Chigbu U.E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn,Germany, Community Development, 43, 2, s. 209–224. https://doi.org/10.1080/15575330.2011.575231 ; 5. Chojnacka-Ożga L., Ożga W., 2014, Nowe spojrzenie na edukację przyrodniczą na przykładzie wybranych wiosek tematycznych w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 16, 38/1, s. 193–199. ; 6. Dąbrowski P.J., Idziak W., 2008, From desperation to inspiration – a creative idea that worked: Sierakowo-Hobbiton, Master of Business Administration, March–April, 2 (92), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa. ; 7. Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P., 2015, Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, Turystyka Kulturowa, 12, s. 37–50. ; 8. Idziak W., 2004, O odnowie wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; 9. Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin. ; 10. Idziak W., 2009, Zarządzanie przestrzenią wsi przez dodawanie jej wartości, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 12, Sosnowiec, s. 198–205. ; 11. Idziak W., 2011, Gospodarka kreatywna na wsi i kreatywne regiony, Regionalny Kongres Kultury, Łódź 27–29.10.2011 (dostęp on-line: 14.04.2017). ; 12. Idziak W., 2012, Wieś w nowej gospodarce – wioski tematyczne, [w:] B. Głuszak (red.), Tam gdzie miejsca mają duszę. Model tworzenia miejscowości tematycznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląg, Kraków, s. 6–12. ; 13. Idziak W., Wilczyński R, 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, FAPA, Warszawa. ; 14. Łebek-Obrycka A., Prokopowicz J., 2011, Miejscowość tematyczna. Pomysł na lokalną aktywność i pracę, Miejsca z duszą. Wsie tematyczne Warmii i Mazur, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg. ; 15. Niedźwiecka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław. ; 16. Niedźwiecka-Filipiak I., 2012, Wyróżniki dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture, 2, 35, s. 38–48. ; 17. Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Krajobrazowy kontekst Sieci Najciekawszych Wsi na przykładzie wsi z Opolszczyzny, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 103–116. ; 18. Podolska A., Orzechowska-Szajda I., 2013, Local initiatives – changing how rural areas are perceived, Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture, 2, s. 44–57. ; 19. Podolska A., 2014, Wioski tematyczne – współczesny sposób na rozwój obszarów wiejskich, [w:] M.K. Leniartek (red.), Nasze, nie nasze w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław, s. 351–366. ; 20. Podolska A., Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Wpływ wsi tematycznych na wizualne aspekty krajobrazu wsi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 115–134. ; 21. Szczepańska M., Wilkaniec A., 2017, Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim, Studia Obszarów Wiejskich, 45, s. 85–104. https://doi.org/10.7163/SOW.45.5 ; 22. Wacięga S., 2011, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 288 (64), s. 81–90. ; 23. Warmińska M., Dąbrowska A., 2009, Kreowanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich na przykładzie działań Stowarzyszenia mieszkańców i przyjaciół wsi Zawady Ełckie "Mukszty", [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia. ; 24. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich, Poznań. ; 25. Wilczyński R., 2012, Sieć najpiękniejszych wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Opole, (http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/upload/users/krybak/files/opracowanie_koncepcji_najpiekniejszych_wsi_fina%C5%82.pdf (dostęp on-line: 02.02.2018). ; 26. Wilkin J., 2005, O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45–56. ; 27. Wilson O.J., 1999, Village renewal and rural development in the former German Democratic Republic, GeoJournal, 46, s. 247–255. https://doi.org/10.1023/A:1007028409123 ; 28. Wolski O., Sykała Ł., 2016, Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 21–38. https://doi.org/10.7163/SOW.44.2 ; 29. http://www.dorf-stadterneuerung.at/downloads/Studie_Themendoerfer_Brunnmayr.doc (dostęp on-line: 14.04.2017) ; 30. http://www.wioskizpomyslem.pl/ (dostęp on-line: 14.04.2017) ; 31. http://aktywni.barycz.pl/pages/wioski-z-pomyslem-11 (dostęp on-line: 14.04.2017) ; 32. http://www.krainawzgorz.pl/wsie-tematyczne (dostęp on-line: 14.04.2017) ; 33. http://wioski.lgdpartnerstwoizerskie.pl/oferty-tematycznych-wsi-pogorza-izerskiego/ (dostęp online: 14.04.2017) ; 34. https://pl-pl.facebook.com/pg/PSORW/about/?ref=page_internal (dostęp on-line: 06.02.2018)

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

49

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

154

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67964 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.9

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji