Obiekt

Tytuł: Wioski tematyczne w procesie odnowy wsi pomorskich = Thematic villages in the rural renewal process of Pomerania

Twórca:

Czapiewska, Gabriela. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Zmiany zachodzące współcześnie na obszarach wiejskich zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na stworzenie dodatkowych form zarobkowania przy zachowaniu charakteru wsi. Jedną z inicjatyw w nurcie odnowy wsi jest tworzenie wiosek tematycznych. Są one sposobem na biznes, integrację mieszkańców, a jednocześnie wyznaczają drogę do ożywienia gospodarki wiejskiej. Celem artykułu jest wskazanie na ich znaczenie w procesie odnowy wsi. W pracy dokonano charakterystyki wiosek tematycznych na przykładzie regionu pomorskiego (województwo pomorskie i zachodniopomorskie). Zaprezentowano ich rozwój i rolę w aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu. Wieś z niespotykanym motywem przewodnim jest alternatywą dla miejscowości o mniejszych szansach rozwojowych i przyczynia się do wzrostu innowacyjności w przestrzeni wiejskiej. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu podjętej problematyki badawczej i źródła internetowe.

Bibliografia:

1. Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich,.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 51. ; 2. Borkowski S., Wszendybył E., 2007, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 3. Dominik P., 2012, Jakość obsługi gościa jako istotna determinanta powodzenia w świadczeniu usługi hotelarskiej w dobie silnej konkurencji na rynku, Economy and Management, 3, s. 108–115. ; 4. Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju wsi opolskiej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXVII, s. 172–179. ; 5. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. ; 6. Górska-Warsewicz H., Sawicka B., Świątkowska M., Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., 2011, Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych, [w:] I. Ozimek (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 171–172. ; 7. Gralak K., 2011, Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych, [w:] I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 14. ; 8. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – Uwarunkowania – Zależności – Czynniki – Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 13. ; 9. Idziak W., Wilczyński R., Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa. ; 10. Jaremen D.E., 1999, Specyficzny charakter usługi hotelarskiej a zarządzanie marketingowe hotelami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 839, s. 61–62. ; 11. Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa. ; 12. Kajdanek K., 2014, Współpraca miejsko-wiejska w kontekście procesów suburbanizacji w Polsce, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 78. ; 13. Kochniewicz M., 2002, Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Biblioteka Turystyki, Warszawa. ; 14. Kosmaczewska J., 2008, The Relationship between Development of Agrotourism in Poland and the Local Community Potential, Studies in Physical Culture and Tourism, 15, 2, s. 89–99. ; 15. Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Luboń. ; 16. Lichacy J., 2011, Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 288 (64), s. 215–220. ; 17. Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 247–260. ; 18. Panasiuk A., Szostak D., 2009, Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 19. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. ; 20. Bedrunka K. (red.), 2012, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – działania Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole. ; 21. Puciato D., 2017, Rola władz lokalnych w procesie wyboru lokalizacji hoteli, [w:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy we współczesnej turystyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. ; 22. Rapacz A., 2003, Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań-Warszawa, s. 130–132. ; 23. Wojciechowska J., 2009, Agroturystyka w kreowaniu przestrzeni turystycznej, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 18–22. ; 24. Wojciechowska J., 2006, Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Folia Turistica, 17, s. 99–119. ; 25. Woś B., Gawlik A., 2015, The Development of Agri-tourism in Opole Province, Poland. From Inexpensive Holidays in the Countryside to Experiential Marketing, Journal of Environmental and Tourism Analyses, 3, 1, s. 85–89. ; 26. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L., 1990, Delivering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

49

Strona pocz.:

155

Strona końc.:

171

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67965 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.10

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji