RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Na obrzeżach literatury. Portret Andrzeja Rocha Świętochowskiego – poety dziedziczonej traumy

Creator:

Sosnowski, Mirosław

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Antologia studiów nad traumą, pod red. T. Łysaka; przekład T. Bilczewski, K. Bojarska, J. Burzyński, A. Kowalcze-Pawlik, A. Rejniak-Majewska, Kraków 2015.
2. B. Bobrowska, Dezintegracja osobowości a dezintegracja społeczna – świadectwa dziewiętnastowieczne, w: Pozytywizm i negatywizm. „My i wy” po stu latach, red. B. Mazan, przy współpr. S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2005, s. 454.
3. D. Brzozowska, Adolf Dygasiński, Warszawa 1957, s. 23.
4. T. Budrewicz, Rymowane spory. Asnyk, Kraków 2015.
5. T. Budrewicz, Wierszobranie (druga połowa XIX wieku), Kraków 2016.
6. T. Budrewicz, Między rymem a Muzą, Kraków 2017.
7. S. Fita, Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980, s. 54.
8. K. Kaniowska, Postpamięć indywidualna – postpamięć zbiorowa jako kategorie poznania w antropologii, w: Pamięć i polityka historyczna, red. S.N. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 68.
9. Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, oprac. i przygotowanie do druku A. Massalski i M. Pawlina-Meducka, Kielce 1992, s. 113.
10. J. Kotarbiński, Sienkiewicz i pokolenie Szkoły Głównej, w: Szkoła Główna – Sienkiewiczowi, Warszawa 1917, s. 13.
11. Księga pamiątkowa kielczan 1856–1904, wydana z okazji zjazdu wychowańców gimnazjum w Kielcach 7 i 8 września 1924 r., red. T. Ruśkiewicz, Warszawa 1925, s. 210–211.
12. J. Maciejewski, Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem, Kraków 1971, s. 123–133.
13. J. Maciejewski, Wiek XIX jako formacja kulturowa i dziewiętnastowieczność jako antywartość, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2008, R. 1 (43), s. 73–80.
14. Muzeum sztuki europejskiej. (Seria druga): Galerie włoskie – zbiór celniejszych obrazów w kopiach na stali, z dodaniem rysu dziejów sztuki włoskiej przez A.S., t. 1–3, Warszawa 1875–1878.
15. M. Płachecki, Nerwy. Aporie wyboru, w: tegoż, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800–1880), Warszawa 2009, s. 287–309.
16. M. Radowska-Lisak, „Niedobre wspomnienia wielce drażliwych okoliczności”. Echa Powstania Styczniowego w prozie Adolfa Dygasińskiego, „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr 1/2)
17. W. Słodkowski, „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 296–297.
18. A.R. Świętochowski, Moje wspomnienia (1844–1871), rękopis przepisała E.B. Sosnowska, oprac. K. Jaworski, wstęp M. Sosnowski i K. Jaworski, Warszawa 2013.
19. Andrzej R.S. [A.R. Świętochowski], Na ruinie zamku Krzyżtopór, „Tygodnik Ilustrowany” 1871, nr 209, s. 338.
20. J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele. O zabijaniu poetów, Kielce 2002.
21. Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866–1891), Warszawa 1893, s. 83–85.
22. Wokół „Syzyfowych prac”. Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku, red. M. Pawlina-Meducka, Kielce 1999, s. 63–64.
23. Zbiór poetów polskich XIX w., ułożył i oprac. P. Hertz, ks. 6, Warszawa 1975, s. 981–982.
24. P. Żbikowski, „…bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...”. Rozpacz oświeconych. U źródeł przełomu w poezji polskiej lat 1793–1805, Wrocław 1998.

Issue:

10

Start page:

165

End page:

178

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67683 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 4, 2019

Number of object content hits:

256

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86502

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information