Object

Title: „Wykołysana wodami Niemna”. Eliza Orzeszkowa Stanisława Fity

Creator:

Kreft, Magdalena

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa, w: tegoż, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008, s. 69. ; 2. S. Fita, Dialog „dwóch dusz odrębnie ukształtowanych”. Eliza Orzeszkowa – ks. Witold Czeczott, w: Modernizm: zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje, red. A. Grzelak, M. Kurkiewicz, P. Siemaszko, Bydgoszcz 2009, s. 154–165. ; 3. S. Fita, Dom Orzeszkowej, w: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 391–399. ; 4. S. Fita, E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 1–7, „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 2, s. 352–368. ; 5. S. Fita, E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 8, „Rocznik Literacki 1976”, Warszawa 1979, s. 172–176. ; 6. S. Fita, E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 9, „Rocznik Literacki 1981”, Warszawa 1986, s. 152–156. ; 7. S. Fita, Edmund Jankowski jako badacz i edytor dzieł Elizy Orzeszkowej, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 1, s. 197–209. ; 8. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii, w: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993, s. 65–97. ; 9. S. Fita, Elizy Orzeszkowej myśli o patriotyzmie i kosmopolityzmie, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 109–119. ; 10. S. Fita, Jankowski Edmund Jerzy (1912–1991), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. 3, Łódź 2000, s. 145–149. ; 11. S. Fita, Młodzieńcze lektury pokolenia pozytywistów, w: Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska, J. Sztachelska, Białystok 1994, s. 11–23. ; 12. S. Fita, Orzeszkowa a powieściopisarze młodopolscy, w: Sekrety Orzeszkowej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, I. Wiśniewska, Warszawa 2012, s. 94–102. ; 13. S. Fita, Orzeszkowa, „Le Patrimoine Littéraire Européen. Anthologie en langue française”, red. J.-C. Polet, vol. 12: La Mondialisation De L’Europe 1885–1922, Bruxelles 2000, s. 390–391. ; 14. S. Fita, Prus i Orzeszkowa, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data, B. Oleksowicz, Gdańsk 2009, s. 582–590. ; 15. E. Jankowski, Z różnych sfer. Studia i portrety, red. M. Bokszczanin, S. Fita, D. Świerczyńska, Warszawa 1994. ; 16. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, oprac. E. Jankowski, t. 9, Wrocław 1981, s. 251. ; 17. Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003. ; 18. Publicystyka okresu pozytywizmu. 1860–1900. Antologia, oprac. S. Fita, Warszawa 2002.

Issue:

10

Start page:

432

End page:

441

Detailed Resource Type:

In memoriam

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67729 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.34

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Jan 8, 2019

Number of object content hits:

143

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86563

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information