Obiekt

Tytuł: Ecological analysis of two invertebrate groups in the wet alder wood and meadow ecotone

Inny tytuł:

Analysis of two invertebrate groups in the ecotone ; Analiza ekologiczna ekotonu lasu olchowego i łąki na przykładzie dwu grup bezkręgowców

Współtwórca:

Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology

Wydawca:

Państwowe Wydawnictwa Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Strony 753-812, 1 złożona karta tablic : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 807-809 ; Streszczenie w języku polskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The phytosociological and microclimatic distinctness of the wet alder wood and meadow ecotone from these habitats is shown as well as the different structure and seasonal dynamics of mosquito and spider communities of the transitory zone. Ecotone mosquito and spider species, which are as a rule the eurytopes, are distinguished. The ecotone is defined as the zone of intensive penetration of mosquitos – potential prey of spiders – where as compared with the forest and meadow their possibilities to be caught by the predator are greater. The ecotone is also the refuge zone for the invertebrate species in danger of intra- and interspecies competition. Ecological compensation has been observed between two spider species inhabiting a similar ecological niche. This subject was dealt with according to classical literature.

Bibliografia:

1. Arnoldi, W. K. 1957 - O teori areala v svjazi s ekologej i proishozdeniem vidovych populacii - Zool. Zurn. 36: 1609-1629.
2. Barick, F.B. 1950 - The edge effect of the lesser vegetation of certain Adirondack forest types with particular reference to deer and grouse - Roosvelt wild Life Bull. 9: 1-146.
3. Beecher, W. 1942 - Nesting birds and the vegetation substrate - Chicago ornith. Soc. 69 pp.
4. Braun-Blanquet, J. 1951 - Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde - Ed. sec. Wien, 631 pp.
5. Cameron, A. E. 1917 - The insect association of a local environmental complex in the district of Holmes Chapel Cheshire - Frans. Roy. Soc. Edinbourgh 52: 37-78.
6. Clements, F. E. 1905 - Research methods in ecology - Lincoln, 334 pp.
7. Dąbrowska-Prot, E. 1960 - Remarks on the spatial distribution of mosquitos in an environment cultivated by man - Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II 8: 297-300.
8. Dąbrowska-Prot, E. 1961 - Activity as an indication of the distribution of mosquitos - Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II 9: 485-490.
9. Dąbrowska-Prot, E. 1962 - Reactions of some mosquito species to microclimatic factors - Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II 10: 531-535.
10. Dąbrowska-Prot, E. 1964 - Communities of mosquitoes in three types of forest land - Ekol. Pol. A 12: 737-783.
11. Dąbrowska-Prot, E. 1966 - Wielkość próby w połowach czerpakiem i na przynętę, a liczebność i struktura łowionej fauny komarów - Ekol. Pol. B 12: 337-344.
12. Dąbrowska-Prot, E., Łuczak, J. 1968a - Spiders and mosquitoes of the ecotone of alder forest (Carici elongatae - Alnetum) and oak-pine forest (Pino-Quercetum) - Ekol. Pol. A 16, 22: 461-483.
13. Dąbrowska-Prot, E., Łuczak, J. 1968b - Studies on the incidence of mosquitos in the food of Tetragnatha montana Simon and its food activity in the natural habitat - Ekol. Pol. A 16: 843-853.
14. Dluskij, G.M. 1965 - Ochronijaiemaja territorija u muravev (Hymenoptera: Formicidae) - Zurn. obsc. Biol. 26: 479-489.
15. Duffey, E. 1962 - A population study of spiders in limestone grassland - J. anim. Ecol. 31: 571-599.
16. Du Rietz, G. E. 1921 - Zur methodologischen Grundlage der modern Pflanzen Soziologie - Wien, 272 pp.
17. Elton, Ch., Miller, K. 1954 - The ecological survey of animal communities: with a practical system of classifying habitats by structural characters - J. Ecol. 42: 460-496.
18. Faliński, J. B. 1962 - Variabilite saisonniere des frontieres des phytocenoses - Acta Soc. Bot. pol. 31, 2: 239-263.
19. Goodall, D. W. 1963 - The continuum and the individualistic association - Vegetatio. Acta Geobot. 9, 5-6: 297-313.
20. Grüm, L. 1971 - Spatial differentiation of the Carabus L. (Carabidae, Coleoptera) mobility - Ekol. Pol. A 19: 1-34.
21. Jakuszewski, T. 1967 - The effect of shelterbelts on the characteristics of some microclimatic factors in adjoining fields - Ekol. Pol. A 15: 115-132.
22. Jaworski, J. 1960 - Zadrzewienie śródpolne a klimat lokalny okresu wiosennego w Rogaczewie - Arboretum kórn. 5: 255-284.
23. Jaworski, J. 1962 - Mikroklimat i klimat lokalny okresu letniego w terenach zadrzewionych - Ekol. Pol. A 10: 325-374.
24. Johnston, V. 1947 - Breeding birds of the forest edge in Illinois - Condor 49: 45-53.
25. Johnston, D. W., Odum, E. P. 1956 - Breeding bird populations in relation to plant succession on the Piedmont of Georgia - Ecology 37: 50-62.
26. Kalela, A. 1960 - Classification of the vegetation, especially of the forests, with particular reference to regional problems - Silva fenn. 105: 40-49.
27. Kamiński, A. 1967 - The effect of shelterbelts on the yield of plants in a permanent crop rotation - Ekol. Pol. A 15: 425-441.
28. Kobendza, J., Kobendza, R. 1945 - Materiały przyrodnicze do projektu rozplanowania Puszczy Kampinoskiej - Warszawa, 48 pp.
29. Kostrowicki, A .S. 1972 - Structural changes of biocoenoses under the influence of human activity - Geogr. pol. 24: 201-210.
30. Krankowska-Sznajder, B. 1952 - Obserwacje nad strefą przejścia zespołów Querceto-Carpinetum i Querceto-Betuletum w Białowieskim Parku Narodowym (Uber die Kontaktzone der Waldassociation Querceto-Carpinetum und Querceto-Betuletum in den Bialowieża Nationalpark) - Ann. UMCS C 6: 387-408.
31. Kulczyński, S. 1939-1940 - Torfowiska Polesia - Kraków, 777 pp.
32. Kutera, J. 1956 - Wpływ zadrzewień śródpolnych na gospodarkę wodną sąsiadujących z nimi pól uprawnych - Roczn. Nauk roln. F 71: 455-470.
33. Kuźniar, K. 1953 - Wpływ styku lasu na mikroflorę gleb uprawnych - Ekol. pol. 1, 3: 17-39.
34. Lowrie, L. C. 1968 - The spiders of the herbaceous stratum of the Jackson Hole region of Wyoming - NWest Sci. 42: 89-100.
35. Łuczak, J. 1958 - O metodyce badania pająków runa lasu sosnowego - Ekol. Pol. B. 4: 283-292.
36. Łuczak, J. 1963 - Differences in the structure of communities of web spiders in one type of environment (young pine forest) - Ekol. Pol. A 11: 159-221.
37. Łuczak, J., Wierzbowska, T. 1959 - Analysis of the likelihood in material in relation to the length of a series in the sweep method - Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II 7: 313-318.
38. Michalska, Z. 1970 - Owady minujące okolic Suwałk - Prace Kom. biol., Wydz. mat.-przyr. PTPN 33, 8: 17-32.
39. Nicenko, A. A. 1948 - K voprosu o granicach rastitelnych assocjacyj v prirodie - Bot. Zurn. 33, 5: 487-495.
40. Nowiński, M. 1967 - Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe - Warszawa, 284 pp.
41. Odum, E. P. 1959 - Fundamentals of ecology - Philadelphia-London, XVII + 546 pp.
42. Paczoski, J. 1925 - Szkice fitosocjologiczne - Warszawa, 111 pp.
43. Peck, W. B., Whitcomb, W. H. 1970 - Studies on the biology of a spider Chiracanthium inclusum (Hentz) - Agric. exp. Sta. Univ. Arkansas Bull. 753, 76 pp.
44. Polakowska, M. 1966 - Analyse der Ubergangszone zwischen Waldgesellschaften - Ekol. Pol. A 14, l: 1-24.
45. Poore, M. E. D. 1955 - The use of phytosociological methods in ecological investigations. III. Practical application - J. Ecol. 43: 606-651.
46. Scharfetter R. 1932 - Die kartografische Darstellung der Pflanzengesellschaften (Handb. biol. Arbeitsmethod. 11) - Berlin-Wien.
47. Szafer, W., Kulczyński, S., Pawłowski, B. 1967 - Rośliny polskie - Warszawa, XXVIII + 1020 pp.
48. Sorensen, T. 1948 - A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its applications to analysis of the vegetation on danish commons - Biol. Skr. 5: 1-34.
49. Tansley, A .G. 1923 - Practical plant ecology - London, 228 pp.
50. Traczyk, T. 1960 - Badania nad strefą przejścia zbiorowisk leśnych (Ubergangszonen zwischen Waldgesellschaften) - Ekol. pol. A 8, 5: 85-125.
51. Wasilewski, A. 1961 - Certain aspects of the habitat selection of birds - Ekol. Pol. A 9, 7: 111-137.
52. Whittaker, R. H. 1956 - Vegetation of the Great Smoky Mountains – Ecol. Monogr. 26: 1-80.
53. Wilusz, Z. 1956 - Wpływ zadrzewień ochronnych na wilgotność gleb - Post. Nauk roln. 3: 255-284.
54. Wilusz, Z. 1958 - Wpływ zadrzewienia ochronnego na gospodarkę wodną i plonowanie terenów przyległych (Der Einfluss der Windschutzstreifen auf die Wasserwirtschaft und die Hektarertrage der anliegenden Terrains) - Ekol. Pol. A 6: 1-52.
55. Wójcik, Z. 1973 - Productivity of the sandy ryefield - Ekol. Pol. 21: 339-357.
56. Zimka, J. (in press) - Drapieżnictwo żab w różnych warunkach siedliskowych lasu - Ekol. Pol.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ekologia Polska

Tom:

21

Zeszyt:

49

Strona pocz.:

753

Strona końc.:

812

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72626

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-12-09

Data dodania obiektu:

2019-06-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

13

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86633

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji