Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Main changes in the Konin lake system (Poland) under the effect of heated-water discharge pollution and fishery

Inny tytuł:

Main changes in the Konin Lake System ; Effect of heated-water discharge on the functioning of lakes

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii

Wydawca:

Polish Scientific Publishers

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Strony 23-45 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 44-45 ; Streszczenie w języku polskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The location and limnological characteristics are described of five lakes near Konin, and the range and intensity of the impacts of heated waters on the whole lake system in relation to the period and mode of power-plant operation. The average level is characterized of the heating of lake waters, their inorganic and organic pollution, and the main fishery practices and catches. The loading of the lakes with P and Ca is estimated.

Bibliografia:

1. Chojnowski S. 1972 -Wstępna charakterystyka zjawisk termicznych w jeziorach konińskich [A preliminary description of thermal phenomena in the Konin lakes] - Prace PIHM, 107: 99-118.
2. Figiel J. 1972 - Ochrona powietrza atmosferycznego przed szkodliwym działaniem elektrowni Pątnów i Konin [Air protection against the harmful effects of the Pątnów and Konin power plants] - Mat. Konf. "Ochrona środowiska konińskiego okręgu przemysłowego", kwiecień 1972, Konin, 53-75.
3. Figura K. 1972 - Badania fizyko-chemiczne jezior konińskich [Physico-chemical studies of the Konin lakes] - Mat. Konf. "Ochrona środowiska konińskiego okręgu przemysłowego", kwiecień 1972, Konin, 76-93.
4. Frieske Z. 1972 - Wpływ wód podgrzanych na eksploatację rybacką jezior pasma Gosławsko-Ślesińskiego [Impact of heated waters on the fishery of the Gosławsko-Ślesińskie lake chain] - Woj. Konf. naukowo-techniczna "Rola wód podgrzanych w produkcji rybackiej", 8-9 czerwiec 1972, Konin, 1-18.
5. Gadkowski M. 1977 - Zmiany termiczne w zbiornikowych obiegach chłodzenia [Temperature changes in lake cooling cycles] - Gosp. wodna, 12: 375-379.
6. Giercuszkiewicz-Bajtlik M., Jabłoński J. 1977 - Zagrożenie wód jeziornych Polski w wyniku ich zanieczyszczenia ściekami [Threat to lake waters in Poland as a result of their pollution with sewage] - Wyd. Inst. Kształ. Środ., Warszawa, 43 pp.
7. Gostyńska J.1972 - Charakterystyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosfery w rejonie konińskiego okręgu przemysłowego na tle rzeźby terenu i warunków klimatyczno-meteorologicznych [Description of the spreading of air pollution in the Konin industrial region in relation to the relief and climatic-meteorological conditions] - Mat. konf.
8. Hillbricht-Ilkowska A., Simm A. T. 1988 - Spatial pattern of temperature, oxygen and nutrient concentration in two lakes of different heated-water discharge systems - Ekol. pol. 36: 165-182.
9. Hillbricht-Ilkowska A., Zdanowski B. 1988 - Changes in lake ecosystems connected with the power-generating industry (the outline of problem); the Konin lakes (Poland) as the study sites - Ekol. pol. 36: 5-21.
10. Korycka A., Zdanowski B. 1976 - Wpływ zrzutu wód podgrzanych na chemizm wody jezior konińskich [The influence of effluent waters on the water chemism of Konin lakes] - Rocz. Nauk. roln. 97, H-3: 89-107.
11. Marciak Z. 1977 - Wpływ podgrzania wody przez elektrownię cieplną na wzrost leszcza w jeziorach konińskich [Influence of the thermal effluents from an electric power plant on the growth of the bream in the Konin Lake Complex] - Rocz. Nauk roln. 97, H-4: 17-43.
12. Matyjaszek W. 1975 - Próba oceny wpływu zwałowania odpadów górnictwa węglowego na zasolenie wód [A trial for assessing the effect of coal-mine waste dumping on the salinity of waters] - Gosp. wodna, 9: 296-297.
13. Niewiadomska K. 1977 - Pasożyty wylęgu i narybku niektórych gatunków ryb z jezior konińskich [Parasites of hatchlings and of fry of some fish species from the Konin Lake Complex] - Rocz. Nauk roln. 97, H-4: 45-59.
14. Pacyna J., Lisowski A. 1981 - Wymywanie zanieczyszczeń z powietrza w zraszalnikach chłodni w elektrowniach [Leaching of pollutants from the air in the sprinklers of power-plant coolers] - Gosp. wodna, 11/12: 280-282.
15. Pasławski Z. 1967 - Stosunki termiczne i wodne jeziora Pątnowskiego [Thermal and water relations of the L. Pątnowskie] - Gosp. wodna, 4: 117-122.
16. Podział hydrograficzny Polski [A hydrographic map of Poland] - Wyd. Inst. Meteorologii i Gosp. Wodnej, 921 pp.
17. Rola wód podgrzanych w produkcji rybackiej [The role of heated waters in fishery] - Kraj. Konf. naukowo-techniczna, 8-9 czerwiec 1972, Konin (streszczenia referatów).
18. Szarfenberg M. 1972 - Badania biologiczne jezior konińskich [Biological studies of the Konin lakes] - Mat. Konf. "Ochrona środowiska konińskiego okręgu przemysłowego", kwiecień 1972 Konin, 94-115.
19. Teledetekcja w gospodarce narodowej (wybrane przykłady), 1980 [Teledetection in national economy (selected examples)] - Wyd. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Warszawa, 5 pp.
20. Tomaszewski S. 1978 - Obserwacje satelitarne w badaniach środowiska [Satellite observations in environmental studies] - Przyr. pol. 5: 6-8.
21. Twardowska J. 1978 - Zastosowanie pyłów dymnicowych do unieszkodliwiania odpadów hutnictwa aluminium [The use of smoke-box dust for the neutralization of wastes from aluminium metallurgy] - Gosp. wodna, 1: 13-17.
22. Vollenweider R. A. 1968 - Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication - OECD. Directorate for Sci. Affairs, Paris, DAS (CSI), 68, 27: 1-182.
23. Widomski A. 1971 - Wyniki badań hydrotermicznego obiegu chłodzącego elektrowni Pątnów i Konin w lipcu 1970 [Results from studies of the hydrothermal cooling cycle of the Pątnów and Konin power plants in July 1970] - Gosp. wodna, 3: 96-103.
24. Wilkońska H. 1977 - Wzrost płoci (Rutilus rutilus) w podgrzanym jeziorze Licheńskim [Growth of roach (Rutilus rutilus) in heated Licheńskie Lake] - Rocz. Nauk roln. 97, H-4: 60-75.
25. Wilkońska H. 1988 - The effect of the introduction of herbivorous fish in the heated Lake Gosławskie (Poland) on the fry of local ichthyofauna - Ekol. pol. 36: 275-281.
26. Wilkońska H., Żuromska H. 1977a - Obserwacje rozrodu ryb w jeziorach konińskich podgrzewanych zrzutami cieplych wód z elektrowni [Observation on reproduction of fish in Konin Lake Complex heated by effluent waters from a power plant] - Rocz. Nauk roln. 97, H-4: 77-89.
27. Wilkońska H., Żuromska H. 1977b - Wzrost narybku w podgrzewanych jeziorach konińskich [Growth of fry in the heated Konin Lake Complex] - Rocz. Nauk roln. 97, H-4: 91-111.
28. Wilkońska H., Żuromska H. 1977c - Zmiany w składzie gatunkowym narybku w płytkim litoralu podgrzewanych jezior konińskich [Changes in the species composition of fry in the shallow littoral of heated lakes of the Konin Lake Complex] - Rocz. Nauk roln. 97, H-4: 113-134.
29. Wilkońska H., Żuromska H. 1978 - Zmiany w składzie gatunkowym narybku w płytkim litoralu podgrzewanych jezior konińskich w ciągu 10 lat [Changes in the species composition of fry in the shallow littoral of heated Konin Lake Complex during a 10-year period] - Wyd. Inst. Ryb. Śródlądowego, Olsztyn, 27 pp.
30. Wilkońska H., Żuromska H. 1983a - Wzrost narybku w podgrzewanych jeziorach konińskich w latach 1966-1977 [Growth of fry in the heated Konin lakes in 1966-1977] - Rocz. Nauk roln. 100, H-7: 123-148.
31. Wilkońska H., Żuromska H. 1983b - Zmiany składu gatunkowego narybku w podgrzanych jeziorach konińskich w latach 1966-1975 [Changes in the species composition of fry in the heated Konin Lake Complex in 1966-1975] - Rocz. Nauk roln. 100, H-7: 149-165.
32. Zawisza J., Backiel T. 1972 - Some results of fishery biological investigation at heated lakes - Verh. int. Verein. Limnol. 18: 1100-1107.
33. Zdanowski B., Korycka A. 1976 - Wpływ zrzutu wód podgrzanych na stosunki termiczno-tlenowe i przezroczystość wody jezior konińskich [The influence of heated effluent waters on the thermal-oxygen relations and water transparency in the Konin Lake Complex] - Rocz. Nauk roln. 97, H-3: 141-164.
34. Żuromska H. 1977 - Wzrost wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) w jeziorze sztucznie podgrzanym [Growth of the rudd (Scardinius erythrophthalmus) in the artificially heated lake] - Rocz. Nauk roln. 97, H-4: 135-151.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ekologia Polska

Tom:

36

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

45

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:80455 ; ISSN 0420-9036

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-30

Data dodania obiektu:

2019-09-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/87775

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji