Object

Title: The structure of selected hart's tongues, Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. populations, as related to ecological factors

Creator:

Bodziarczyk, Jan

Date issued/created:

1992-1994

Resource Type:

Article

Subtitle:

Structure of Phyllitis scolopendrium populations

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN

Place of publishing:

Dziekanów Leśny

Description:

Pages 439-460 : illustrations ; 24 cm ; Bibliographical references (pages 458-460) ; Abstract in Polish

Abstract:

Populations of Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. display a clumped spatial structure. The distribution pattern mainly depends on the mosaic of gruss. There is a significant negative relationship between the occurrence or hart's tongue clusters and light intensity. Tree stand clearing do not limit the development of the population. A decisive role in shading of hart's tongue is played by the rich forest floor vegetation which retains 43.3-71.8% of light penetrating through tree crowns. In the population from the Gorce Mts. the density of individuals is positively correlated with their size. Analysis of the size structure of individuals indicates that the leaves of the juveniles do not exceed a 6-cm length and that the juveniles form no more than 8 leaves.

References:

1. Anderson D. J. 1961 – The structure of some upland communities in Caernarvonshire. I. The pattern shown by Pteridium aquilinum – J. Ecol. 49: 369-376. ; 2. Andrzejewski R., Symonides E. 1986 – Organizacja przestrzenna populacji [Spatial structure of populations] (In: Populacje roślin i zwierząt. Ekologiczne studium porównawcze [Plant and animal populations. Comparative ecological study], Eds. R. Andrzejewski, K. Falińska) – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 136-164. ; 3. Bodziarczyk J. 1989 - Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium (L.) Newm, nowy gatunek dla Gorców [The hart’s tongue, Phyllitis scolopendrium (L.) Newm., a fern species new to the Gorce Mountains] – Chroń. Przyr. ojcz. 45: 40-51. ; 4. Collier B. D., Cox G. W., Johnson A. W., Miller Ph. C. – Ekologia dynamiczna [Dynamic ecology] – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 544 pp. ; 5. Dostal J. 1989 – Nowa Kvetena CSSR. – 1. Academia, Praha, 758 pp. ; 6. Dzwonko Z. 1986 – Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat [Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities] – Fragm. flor. geobot. 30: 95-167. ; 7. Falińska K. 1971 – An estimate of diaspore production in the ecosystem of a mixed oakhorn beam forest (Querco-Carpinetum) in the Białowieża National Park – Ekol. pol. 19: 525-561. ; 8. Falińska K. 1978 – Behaviour of Caltha palustris populations in forest and meadow ecosystems of the Bialowieża National Park – Ekol. pol. 26: 85-109. ; 9. Falińska K. 1979 – Experimental studies reproductive strategy of Caltha palustris L. populations – Ekol. pol. 27: 527-543. ; 10. Falińska K. 1990 – Osobnik, populacja, fitocenoza (Individual, population, phytococnose) – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 310 pp. ; 11. Falińska K., Żyromska-Rudzka H. 1986 - Struktura wiekowa populacji [Age structure of population] (In: Populacje roślin i zwierząt [Plant and animal populations]. Eds. R. Andrzejewski, K. Falińska) – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 78-110. ; 12. Frey A., Guzik J. 1969 – Materiały do atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach Polskich. 3. Phyllitis scolopendrium. (L.) Newm. [Materials to Atlas of distribution of Vascular Plants in the Polish Carpathian Mts. 3. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm] – Fragm. flor. geobot. 15: 213-223. ; 13. Harper J. L. 1977 – Population biology of plants – Academic Press, London-New York-San Francisco, 896 pp. ; 14. Hegi G. 1984 – llustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. 1, Teil 1. – Ver. Paul Parey, Berlin-Hamburg, 310 pp. ; 15. Hess H. E., LandoIt E., HirzeI R. 1967 – Flora der Schweiz. B. 1. – Besei-Birkhauser Verlag, Basel, 858 pp. ; 16. Karpowicz W. 1969 – Paprocie [The ferns] – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 167 pp. ; 17. Kershaw K. A. 1978 – Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin [Quantitative and dynamic plant ecology] – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 383 pp. ; 18. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1986 – Geografia roślin [Plant geography] – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 528 pp. ; 19. Kotańska M. 1983 – Reakcja populacji Nardus stricta L. i Festuca rubra L. subsp. commutata (Gaudin) St.-Yves na koszarzenie [Reaction of population of Nardus stricta and Festuca rubra L. subsp. commutata (Gaudin) St.-Yves to sheep-folding] - Fragm. flor. geobot. 29: 297-335. ; 20. Kwiatkowska A. J. 1972 – Analiza homogeniczności runa fitocenozy przy zastosowaniu nieparametrycznego testu serii [Analysis of the homogeneity of the phytocoenosis herb layer with applications of the non-parametric test of the series] – Phytocoenisis, l: 37-77. ; 21. Matuszkiewicz W. 1984 – Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [A guide to the plant communities of Poland] – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 298 pp. ; 22. Medwecka-Kornaś A. 1952 – Zespoły leśne Jury Krakowskiej [Forest Associations of the Jurasic Region near Kraków (Cracov)] – Ochr. Przyr. 20: 133-236. ; 23. Meusel H., Jager E., Weinert E. 1965 – Vergleichende Chorologie der Zentraleuropaischen Flora. Karten +Text. VEB. Gustav Fischer Veri. Jena, 258 + 583 pp. ; 24. Pancer-Kotejowa E. 1973 – Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego [Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians)] – Fragm. flor. geobot. 19: 197-258. ; 25. Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1976 – Zarys fizjografii i stosunków geobotanicznych Pienin oraz charakterystyka wybranych biotopów [The outline of physiography and geobotany of Pieniny Mountains and characteristics of chosen biotopes] – Fragm. faun. 21: 21-49. ; 26. Parker R. F. 1978 – Wprowadzenie do statystyki dla biologów [Introductory statistics for biology] – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 163 pp. ; 27. Pawłowski B. 1977 – Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania [Composition and structure of plant communities and methods of their investigation] (In: Szata roślinna Polski [The vegetation of Poland]. Eds. W. Szafer, K. Zakrzycki) – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1: 237-269. ; 28. Perkal J. 1967 – Matematyka dla przyrodników i rolników [Mathematics for naturalists and agronomists] – PWN-Polish Scientilic Publishers, Warszawa, 314 pp. ; 29. Schneller J. J. 1975 – Untersuchungen an einhcimischen Farnen, insbcsondere der Dryopteris filix-mas – Gruppe. 3. Okologische Untersuchungen. – Ber. schweiz. bot. Ges. 85: 110-159. ; 30. Schneller J. J. 1988 – Spore bank, dark germination and gender determination in Athyrium and Dryopleris. Results and implications for population biology of Pteridophyta – Bot. Helvctica, 98/1 : 77-86. ; 31. Szwagrzyk J. 1990 – Natural regeneration of forest related to the spatial structure of trees: A study of two forest communities in Western Carpathians, Southern Poland – Vegetatio, 89: 11-22. ; 32. Święs F. 1982 – Geobotaniczna charakterystyka lasów dorzecza Jesiołki i Wisłoki w Beskidzie Niskim [Geobotanical characteristics of the Jasiołka and Wisłok tributary rivers in the Beskid Niski Mts] – Tow. Przyj. Nauk Przemyśl, 107 pp. ; 33. Thompson H. R. 1958 – The statistical study of plant distribution patterns using a grid of quadrats – Aust. J. Dot. 6: 322-342. ; 34. Towpasz K., Szymska M. 1983 – Struktura i dynamika populacji Milium effusum L. w lasach koło Polanki-Haller na Pogórzu Wielickim (południowa Polska) [Structure and dynamics of populations of Milium effusum L. in a forest near Polanka-Haller in the Wielickie Foothills (Southern Poland)] – Zesz. nauk. Uniw. Jagiellonsk. Prace Bot. 11: 109-142. ; 35. Wilkoń-MichaIska J. 1976 – Struktura i dynamika populacji Salicornia patula Duval-Jouve [Structure and dynamics of Salicornia patula Duval-Jouve population] – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 156 pp. ; 36. Willmont A. 1985 – Population dynamics of woodland Drypteris in Britain – Proc. R. Soc. Edinb. 86 B: 307-313. ; 37. Winnicki T., Zemanek B. 1987 – Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. i Phyllitido-Aceretum w Bieszczadach Zachodnich [Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. and Phyllitido-Accretum association in the Western Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians)] – Zesz. nauk. Uniw. Jagiellonsk. Prace Bot. 14: 135-140. ; 38. Zarzycki K. 1981 – Rośliny naczyniowe Pienin [The vascular plants of the Pieniny Mts. (West Carpathians)] – PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa-Kraków 257 pp. ; 39. Zarzycki K. 1984 – Ekologiczne liczby wskaźnikowe [Indicator values of vascular plants in Poland) – lnstytut Botaniki PAN, Kraków, 45 pp.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

40

Issue:

3

Start page:

439

End page:

460

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81578 ; oai:rcin.org.pl:81578 ; ISSN 0420-9036

Source:

MiIZ PAN, call no. P.2840

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Dec 16, 2019

In our library since:

Sep 30, 2019

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/88323

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information