Object

Title: Gródek stanowisko I i I A : wykopaliska 1922-1924

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Date issued/created:

1922-1924

Resource Type:

Collection

Subtitle:

Stanowisko Gródek, Horodok, pow. Równe na Wołyniu : dokumentacja polowa

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Plan sytuacyjny stanowiska I ; Plan sytuacyjny stanowiska I A ; Profil odcinków I i II stanowiska I ; Profil odcinka III, notatka : charkterystyka odcinka III ; Profil odcinka IV, notatka : charkterystyka odcinka IV ; Profil ściany S (południowej) odcinka V ; Profil a-a odcinka I, uwagi do profilu, etykieta do próbki z profilu a-a i b-b, opis profilu b-b ; Profil odcinka VII na stanowisku I A ; Mapka orientacyjna wykonanych przekrojów ; Profil I Gródek "Wiśniowa Góra" ; Profil II, III, IV, V, VI, VII oraz profil z uroczyska "Wykon" ; Notatka : fragment z dziennika badań stanowiska I A ; Notatka : zestawienie ilościowe krzemieni wg poziomów ; Notatka : charakterystyka utworów geologicznych ; Notatka z niwelacjami ; Notatka : dziennk zdarzeń i wrażeń w Horodku ; Notatka : literatura do stanowiska paleolitycznego w Gródku wg Tutkowskiego ; Szkic sytuacyjny okolic Gródka z rozpoznanymi stanowiskami : wyciąg z pracy P. Tutkowskiego ; Notatka : dane o stanowisku I otrzymane od L. Czykalenki ; Metryczki ze stanowiska I

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

1

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

A.TA/LS/1/2 ; oai:rcin.org.pl:75620

Source:

A.TA/LS/1/2

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information