RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Physiogeographical and hydrographical characteristic of Suwałki Landscape Park (north-eastern Poland)

Creator:

Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta

Date issued/created:

1993-1994

Resource type:

Text

Subtitle:

Physiogeographical and hydrographical characteristic ; Lake-watershed dependences in diversified landscape (Suwałki Landscape Park - north-eastern Poland)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN

Place of publishing:

Dziekanów Leśny

Description:

Pages 7-26 : illustrations ; 24 cm ; Bibliographical references (pages 25-26) ; Abstract in Polish

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

A brief description of main relief forms, climatic conditions and river network of Suwałki Landscape Park. The development of river-lake systems (Szeszupa, Szelmentka, Czarna Hańcza) is characterized, morphometric characters of lakes in each system are given.

References:

1. Bajkiewicz-Grabowska E. 1987 - Systemy rzeczne i stopień ich uporządkowania [River systems and the degree of their development] - Przegl. geofiz. 32: 303-318.
2. Banaszuk H. 1985 - Środowisko przyrodnicze. Gleby [Natural environment. Soils] (In: Województwo suwalskie. Studia i materiały. Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [Suwałki province. Studies and materials. Scientific Centre at Białystok and the Institute of Geography and Spatial Management of the Polish Academy of Sciences] - Białystok, 59-80.
3. Ber A. 1973 - Stratygrafia i rozwój czwartorzędu Pojezierza Suwalskiego. [Stratigraphy and development of the Quaternary of the Suwałki Lakeland.] Przewodnik XL V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Ziemi Suwalsko-Augustowskiej [XLV of Polish Geographical Society Congress in Suwałki-Augustów Land] - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 75-111.
4. Ber A. 1981 - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Przewodnik Geologiczny [Suwałki-Augustów Lakeland. Geological guide] - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 199 pp.
5. Bogacki M. 1985 - Środowisko przyrodnicze. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni [Natural environment. Geological structure and formation of the surface] (In: Województwo suwalskie. Studia i materiały) [Suwałki province. Studies and materials.] - Ośrodek Badań Naukowych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Bialystok, Warszawa, 11-58.
6. Chomicz K. 1977 - Materiały do poznania agroklimatu [Materials to Polish agroclimate] - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 296 pp.
7. Głowacka I. 1988 - Ekologiczny System Obszarów Chronionych jako podstawa koncepcji ochrony walorów środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny [Ecological System of Protected Areas as basic conception of protecting natural environment of Suwałki regjon] - Człow. Środ. 12: 27-40.
8. Jarmużyńska T., Kaftan J. 1988 - Stan i ocena stosunków wodnych Suwalszczyzny [State and estimation of water relations of the Suwałki region] - Człow. Środ. 12: 79-98.
9. Kaftan J., Pioruńska K. 1988 - Rzeźba terenu Suwalszczyzny i jej współczesne zmiany [Relief of the Suwałki region and its contemporary changes] - Człow. Środ. 12: 57-78.
10. Kluge M. 1988 - Uwarunkowania klimatyczne Suwalszczyzny [Climatic conditions of the Suwałki region] - Człow. Środ. 12: 41-58.
11. Kondracki J. 1988 - Geografia fizyczna Polski [Physical geography of Poland] – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 463 pp.
12. Podział hydrograficzny Polski [Hydrographical division of Poland] 1983 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 924 pp.
13. Richling A. 1985 - Środowisko przyrodnicze. Ocena warunków przyrodniczych w granicach mikroregionów [Natural environment. Estimation of natural conditions within microregions] (In: Województwo suwalskie. Studia i materiały [Suwałki province. Studies and materials) – Ośrodek Badań Naukowych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Białystok, Warszawa, 205-216.
14. Stopa-Boryczka M., Martyn D. 1985 – Środowisko przyrodnicze. Klimat [Natural environment. Climate] (In: Województwo suwalskie. Studia i materiały) [Suwałki province. Studies and materials] - Ośrodek Badań Naukowych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Białystok, Warszawa. 81-118.

Relation:

Ekologia Polska

Volume:

41

Issue:

1-2

Start page:

7

End page:

26

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84257

Source:

MiIZ PAN, call no. P.2840 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 4, 2022

In our library since:

Nov 14, 2019

Number of object content downloads / hits:

84

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/88403

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information