RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wrocławski Marsz Równości jako przykład karnawalizacji protestu w przestrzeni miejskiej. Perspektywa antropologiczna

Creator:

Majbroda, Katarzyna ORCID

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

The Wroclaw Equality March as an example of the carnivalization of a protest in urban space. An anthropological perspective ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

il.; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of this article is to show the Wroclaw Equality March as an example of how a contemporary urban protest, whose main goal is to manifest the presence of the LGBT+ community in the urban space and more broadly in the public space, is adapted as a carnival. The reflection made here was inspired by Judith Butler’s performative theory of assembly and the concept of agency of political subjects in the public spheres of social and cultural life developed by Margaret Archer. The author shows carnivalisation as an expressive convention that allows to emphasize the negated power relations, creating a temporary space of expected normality; a state of equality and social inclusion

References:

Archer M. 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. A. Dziuban, Nomos, Kraków
Arendt H. 2000, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Fundacja Aletheia, Warszawa
Bachtin M. 1975, Twórczość Franciszka Rabelais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Braun K. 2005, Karnawał? Karnawalizacja!, [w:] Chałupnik A. i in. (red.), Antropologia widowisk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 415–423
Butler J. 2016, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, tłum. J. Bednarek, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
Cresswell T. 1994, Putting women in their place: The carnival at Greenham Common, „Antipode”, nr 1(26), s. 35–58
Della Porta D., Diani M. 2009, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tłum. A. Sadza, WUJ, Kraków
Drozdowski R. 2017, Jak i po co badać wizualność procesów społecznych, „Czas Kultury”, nr 4 (195), s. 21–26
Dudzik W. 2005, Karnawały w kulturze, Sic!, Warszawa
Grad J. 2004, Problem karnawalizacji kultury współczesnej, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.), Ludyczny wymiar kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9–20
Harvey D. 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa
Juris J.S. 2015, Embodyimg protest: culture and performance within social movements, [w:] Flynn A., Tinius J. (red.), Anthropology, theatre, and development. The Transformative potential of performance, Polgrave, London, s. 82–106
Kowalewski M. 2016, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Nomos, Kraków
Kowalewski M. 2017, Architektura przestrzeni politycznej: plac Solidarności w Szczecinie, „Czas Kultury” 4 (195), s. 42–50
Krajewski M. 2010, Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna, „Kultura Współczesna”, nr 2 (64), s. 35–51
Kubica G. 2006, Tęczowa flaga przeciwko wawelskiemu smokowi. Kulturowa interpretacja konfliktu wokół krakowskiego Marszu dla Tolerancji, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (183), s. 69–106
Langman L. 2014, The carnavalization of public sphere, [w:] Boros D., Glass J. (red.), Re- Imagining Public Space, Palgrave Macmillan US, s. 191–214
Mamzer H. 2004, Obraz a karnawalizacja cywilizacji, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.), Ludyczny wymiar kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 21–32
Marcus G., Fischer M. 1988, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment In the Human Sciences, University of Chicago Press, Chicago
Mayer M. 2009, The „Right to the City” in the context of shifting mottos of urban social movements, „City” 13 (2–3), s. 362–374
Rancew-Sikora D., Steciąg M. 2017, „Niech się bawią”? O związkach radykalności z karnawałem na demonstracjach publicznych kobiet, „Czas Kultury”, nr 4 (195), s. 27–34
Rybicka E. 2012, O możliwościach performatyki miasta, „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, nr 109/110, s. 28–35
Schindler N. 2010, Aspekty historyczno-antropologicznej teorii karnawału, [w:] Chałupnik A. i In (red.), Antropologia widowisk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 419–429
Skórzyńska A. 2004, Od karnawalizacji do teatralizacji miejskiego święta. Parada lokacyjna, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.), Ludyczny wymiar kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 71–84
Sontag s. 2012, Przeciw interpretacji i inne eseje, przeł. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Wydawnictwo Karakter, Kraków
Spivak G. Ch. 2011, Czy podporządkowani inni mogą przemówić? tłum. E. Majewska, „Krytyka Polityczna” nr 24–25, s. 196–239
Ślosarski B. 2017, Czarne skrzynki i Czarny Protest. O roli artefaktów w mobilizacjach społecznych, „Czas Kultury”, nr 4 (195), s.35–41
Winiewski M., Hansen K., Bilewicz M. i in., 2017, Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, Warszawa, http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/MOWA_NIENAWISCI_MOWA_POGARDY_INTERNET.pdf, 15.06.2018
Winiewski M., Świder M. 2017, Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce, Raport za lata 2015–2016
https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016,pdf, 15.06.2018
Strona Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii: https://kph.org.pl/, 17.06.2017
Strona Stowarzyszenia Kultura Równości z informacją o Marszu Równości: http://kulturarownosci.org/wydarzenie/8-wroclawski-marsz-rownosci/, 14.01.2018
6 Manifest Marszu Równości (2014): https://www.facebook.com/events/456260111180403/, 20.01.2017
Informacja o 6 Marszu Równości na stronie Wrocławskiej Sekcji Alternatywnej: http://wsa.org.pl/news-wroclawski_marsz_rownosci_2014-5113.html, 20.01.2017
Strona Projektu Diversity: Preventing and combating Homo- and Transphobia in Small and Medium cities across Europe: http://divercity.ub.edu/, 18.11.2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Start page:

63

End page:

80

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67900 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information