Object

Title: Wyciągi z literatury i drobne notatki dotyczące stanowisk jaskiniowych i okolicznych stanowisk otwartych na południu Polski

Subtitle:

Stanowiska jaskiniowe Polski południowej : na podstawie literatury

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Ciętak, Zdzisław (1911- ) - Jaskinie południowej części Wyżyny Małopolskiej : (studia morfologiczne) ; Kowalski, Kazimierz (1925-2007) - Inwentarz jaskiń polskich ; Krukowski, Stefan (1890-1982) - Paleolit ; Stołyhwo, Kazimierz (1890-1966) - Wrażenia z wycieczki antropologiczno-paleoetnologicznej w Olkuskie i Taraszczańskie w 1911 roku ; Kozłowski, Leon (1892-1944) ; Jura, Albin (1873-1958) - Das Aurignacien in Polen ; Wykaz pierwszej literatury o jaskiniach ; Metryczka : jaskinia w Miłkowie, gm. Karpacz ; Notatka : o schronisku "Ruska Skała" w Podlesicach, pow. Zawiercie, opis frakcji wypełniska ; Szkic jaskini Wierzchowskiej gr. Mamutowej ; Tablice ze zdjęciami zabytków krzemiennych, brak informacji o pochodzeniu ; Notatka : stanowiska paleolityczne

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

19

Detailed Resource Type:

Collection

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76083

Source:

A.TA/LS/19/12

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information