Object

Title: Remote pathological brain changes in rats following experimentally induced clinical death

Subtitle:

PÓŹNE ZMIANY PATOMORFOLOGICZNE W MÓZGACH SZCZURÓW PO PRZEBYTEJ ŚMIERCI KLINICZNEJ

Publisher:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstract:

W badaniach patomorfologicznych mózgów zwierząt, które przeżyły okres 6 miesięcy powywołanej doświadczalnie 15 min śmierci klinicznej stwierdzono, iż obok zmian, które można traktować jako bezpośrednie następstwo epizodu niedokrwiennego mimo ich ujawniania się zezróżnicowaną latencją czasową, występują nieprawidłowości tkankowe świadczące o aktywnie postępującym procesie zwyrodnieniowym. Uzyskane wyniki wskazują, że encefalopatia poreanimacyjnama charakter procesu, w którym na uszkodzenia związane z incydentem niedokrwiennym nakładają się zmiany wtórne, rozwijające się na podłożu zaburzeń zapoczątkowanych przez niedokrwienie, być może o charakterze immunopatologicznym.Zmiany u zwierząt, które przeżyły incydent niedokrwienny w życiu płodowym były mniej nasilone i dotyczyły przede wszystkim struktur pnia mózgu. Potwierdza to mniejszą wrażliwość niedojrzałego układu nerwowego na niedotlenienie i lokalizację uszkodzeń w strukturach onajbardziej zaawansowanym dojrzewaniu w momencie zadziałania czynnika patogennego.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

26

Issue:

2

Start page:

151

End page:

162

Detailed Resource Type:

Article

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68711

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information