RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Amyotrophic lateral sclerosis with generalized neuroaxonal degeneration and selective involvement of the nigro-pallidal system

Subtitle:

STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNEJ Z UOGÓLNIONĄ DYSTROFIĄ NEUROAKSONALNĄ I WYBIÓRCZYM USZKODZENIEM UKŁADU NIGRO-PALIDARNEGO

Publisher:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Przedstawiono przypadek 47-letniego chorego, u którego w okresie czterech lat rozwinął się ciężki, prowadzący do zejścia śmiertelnego, zespół neurologiczny, składający się z otępienia, objawów pozapiramidowych, przypominających w okresie początkowym obraz choroby Wilsona, dyskretnych objawów piramidowych oraz symetrycznych zaników mięśni obręczy barkowej i rąk. Objawy zajęcia obwodowego neuronu ruchowego były zjawiskiem stosunkowo późnym, poprzedzonym zespołem pozapiramidowym i cechami postępującego otępienia.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

25

Issue:

4

Start page:

539

End page:

552

Detailed Resource Type:

Article

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68718

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information