Obiekt

Tytuł: Antropologia a historia

Twórca:

Mroczkowska, Joanna

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Anthropology versus history ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Anderson Benedict. 1997. Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków ; Austin John. 1993. Wypowiedzi performatywne i konstatujące; Jak działać słowami, [w:] tenże, Mówienie i poznawanie, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa ; Ascher Marcia. 1991. Ethnomathematics: A Multicultural View of Mathematical Ideas, Pacific Grove, CA ; Biziuk Dorota. 2009. Sokółka. 400-lecie miasta, Białystok ; Bujnowski Wojciech. 2009. Powiat sokólski, jego przeszłość i stan obecny, wyd. J. Bujnowski, Warszawa ; Brocki Marcin. 2008. Antropologia –literatura – dialog– przekład, Wrocław ; Cała Alina. 1992. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa ; Clifford James, Marcus George E. 1986. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley-Los Angeles-London ; Domańska Ewa. 2007a. „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty drugie”, nr 5, s. 48-61 ; Domańska Ewa. 2007b. Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań ; Eriksen Hylland T. 2006. Engaging anthropology. The case for a Public Presence, Oxford-New York ; Geertz Clifford. 2005. Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków ; Gruber Ruth Ellen. 2003. Miasta bez Żydów, Konteksty, „Polska Sztuka Ludowa”, t. 57, nr 1-2, s. 105-116 ; Hacking Ian. 1999. The social construction of what, Cambridge (Mass.), London ; Hammersley Martyn, Paul Atkinson P. 2000. Metody badań terenowych, Warszawa ; Horton Joanna. B.r. The Ontological Turn, [working paper], https://www.academia.edu/6292081/The_Ontological_Turn, s. 1-15 ; Kaniowska Katarzyna. 2003. Antropologia i problem pamięci, Konteksty, „Polska Sztuka Ludowa”, t. 57, nr 3-4, s. 57-66 ; Maso Ilja. 2001. Phenomenology and Ethnography, [w:] Handbook of Ethnography, red. P. Atkinson i in., London-New Delhi, s. 136-144 ; Dialogic Emergence. 1995. The Dialogic Emergence of Culture, red. B. Mannheim, D. Tedlock, Urbana-Chicago ; Michoń Łukasz, Michał Pawlak. 2010. O humbugizacji antropologii, [w:] Antropologia zaangażowana (?), red. F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik, Kraków, s. 47-56 ; Melchior Małgorzata. 2012. Śladami lokalnej przeszłości: pamięć jako przedmiot animacji kultury, [w:] Kultura jako pamięć: posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. E. Hałas, Kraków, s. 227-234 ; Olszewska-Dyoniziak Barbara. 2001. Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wrocław ; Paleček Martin, Risjord Mark. 2012. Relativism and the ontological turn within anthropology, „Philosophy of the Social Sciences”, t. 43, nr 1, s. 3-23 ; Pickering Andrew. B.r. The Ontological Turn: Taking Different Worlds Seriously, Social Analysis, (w druku) ; Pilichowski Czesław. 1979. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Warszawa ; Radkowska Magdalena. 2004. Na obrzeżach. Wywiad z prof. dr hab. Wojciechem Bursztą, „(op.cit.)”, nr 8 (21), s. 8-9 ; Rajtar Magdalena. 2014. Zwrot etyczny i nowa antropologia moralności, „LUD”, nr 98, s. 138-156 ; Ricoeur Paul. 1995. Pamięć – zapomnienie – historia, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. Krzysztof Michalski, Kraków, s. 22-43 ; Szacka Barbara.2005. Pamięć społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 3, red. W Kwaśniewicz, Warszawa, s. 52-55 ; Tokarska-Bakir Joanna. 2016. (Nie)pamięć zbrodni, Kontynuacja dyskusji, podjętej w „KARCIE” 85, wokół zebranych przez Mirosława Tryczka zeznań Polaków, którzy latem 1941 mordowali żydowskich sąsiadów na Podlasiu, „Karta”, 86, s. 138-143 ; Wiszniewicz Joanna. 2009. Życie przecięte, Warszawa ; Williams J. Patrick, Phillip Vannini. 2006. Authenticity in Culture, Self, and Society, New York ; Zamorski Krzysztof. 2005. Historia, [w:] Encyklopedia Socjologii, t.1, red. W Kwaśniewicz, Warszawa, s. 276-283 ; Zigon Jarred. 2008. Morality. An Anthropological Perspective, Oxford ; Zowczak Magdalena H. 2015. Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne, Warszawa ; Yanagisako Sylvia Junko, Fishburne Collier Jane. 2007. O ujednoliconą analizę płci kulturowej i pokrewieństwa, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja społeczna, red. R. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa, s. 21-59

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

167

Strona końc.:

175

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70454 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji