Obiekt

Tytuł: Depozyt przedmiotów metalowych z posesji przy ulicy Szerokiej w Płocku (z ok. połowy XIX–początku XX w.)

Twórca:

Bis, Magdalena

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

A metalwork deposit from possesion at Szeroka Street in Płock (mid-19th – early 20th century) ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 1

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Adamska Barbara. 1990. Srebra w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów
Bartoszewicz Henryk. 2006. Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, Rocznik Mazowiecki 18, 104-120
Bendowska Magdalena. 2008-2018. Lulaw. In: Polski Słownik Judaistyczny, Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/lulaw (dostęp 09.01.2018 r.)
Bendowska Magdalena, Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał. Etrog. In: Polski Słownik Judaistyczny, Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/etrog (dostęp 09.01.2018 r.)
Bergman Eleonora. 1999. Ludność żydowska w miasteczkach Mazowsza w XIX i XX w. In: A. Stawarz (ed.), Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, Warszawa, 82-101
Bis Magdalena, Bis Wojciech. 2011. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku «Złoty Róg» w Płocku w 2009 r. Warszawa, (Maszynopis w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku)
Bobrow Ryszard. 1996. Cechowanie sreber warszawskich w XVIII-XX wieku. In: Z. Samusik-Zaremba (oprac.), Warszawskie srebra i platery w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock, 23-26
Bobrow Ryszard (oprac.). 1997a. Srebra warszawskie 1851-1939. Część pierwsza: srebra ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa
Bobrow Ryszard (oprac.). 1997b. Srebra warszawskie 1851-1939. Część druga: srebra ze zbiorów muzeów polskich kościelnych i prywatnych, Warszawa
Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał (oprac.). 2003. Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie 1, Warszawa
Czajkowska Barbara (ed.). 2017. Złotnictwo lubelskie ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych. Katalog wystawy, Lublin
Gołembnik Andrzej (ed.). 2011. Płock wczesnośredniowieczny. Origines Polonorum 4, Warszawa
Gradowski Michał. 1980. Dawne złotnictwo technika i terminologia, Warszawa
Gradowski Michał. 1994. Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach, Warszawa
Kowalska-Glikman Stefania. 1978a. Norblin Aleksander Jan Konstanty. In: S. Kieniewicz (ed.), Polski Słownik Biograficzny 23, Wrocław, 182-183
Kowalska-Glikman Stefania. 1978b. Norblin Wincenty Konstanty. In: S. Kieniewicz (ed.), Polski Słownik Biograficzny 23, Wrocław, 185
Kowecka Elżbieta. 1998. Sprzedać! Kupić! Sklepy warszawskie z artykułami domowymi 1830-1870, Warszawa
Lileyko Halina. 1979. Srebra warszawskie w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa
Lileyko Halina. 1996. Wstęp. In: Z. Samusik-Zaremba (oprac.), Warszawskie srebra i platery w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock, 7-21
Martyna Ewa (oprac.). 1993. Judaica w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa
Milewska Marta. 2012. Problem ochrony zdrowia na Mazowszu w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. In: J. Szczepański (ed.), Dzieje Mazowsza 3: lata 1795-1918, Pułtusk, 535-563
Nelkenowa Stanisława. 1948. Fraget Józef. In: W. Konopczyński (ed.), Polski Słownik Biograficzny 7, Kraków, 74
Nowak Gabriela. 2015. Żydzi płoccy. Album pamięci, Płock
Nowowiejski Antoni Julian. 1991. Płock. Monografia historyczna, napisana podczas wojny wszechświatowej, poprawiona i uzupełniona w roku 1930, Katowice (Reprint)
Paprocka Joanna. 1992. Srebra i platery firmy Józef Fraget, Warszawa
Paprocka-Gajek Joanna. 2010. Platery warszawskie. Katalogi i cenniki firmowe, Warszawa
Paprocka-Gajek Joanna. 2012a. Platerowana zastawa stołowa na terenach ziem polskich zaboru rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku. Producenci i oferta. In: J. Kamień (ed.), Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, Gdańsk, 374-382
Paprocka-Gajek Joanna. 2012b. Wyroby. In: K. Wittels (ed.), Fabryka Norblina. Opowieść o niezwykłej fabryce, Warszawa, 107-181
Paprocka-Gajek Joanna. 2015. Platery warszawskie w latach 1822-1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj, Warszawa
Piechotkowie Maria i Kazimierz. 1991. Dzielnice żydowskie w strukturze przestrzennej miast polskich. In: A. Link-Lenczowski (ed.), T. Polański (współpr.), Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 306-320
Piechotkowie Maria i Kazimierz. 2004. Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa
Piwocka Elżbieta (oprac.). 1991. Dyskretny urok platerów warszawskich. Wystawa platerów ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Siedlce
Postnikova-Losieva Marina Michajlovna. 1974. Russkoie iuvelirnoie iskusstvo, iego centry i mastera XVI-XIX ww., Moskva
Przedpełski Jan. 1991. Żydzi w Płocku podczas okupacji (do czasu wysiedlenia), Notatki Płockie 36/2-147, 32-39
Przedpełski Jan. 1999. Żydzi płoccy w okresie okupacji niemieckiej, Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny 5, 83-105
Przedpełski Jan. 2006. Zagłada Żydów płockich, In: M. Krajewski (ed.), Dzieje Płocka 2: Dzieje miasta w latach 1793-1945, Płock, 863-892
Pustuła Zbigniew. 1978. Norblin Stanisław Ignacy. In: S. Kieniewicz (ed.), Polski Słownik Biograficzny 23, Wrocław, 183
Rejduch-Samkowa Irena, Samek Jan. 2001. Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa
Samusik-Zaremba Zofia. (oprac.). 1996. Warszawskie srebra i platery w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock
Sieramska Magdalena. 2008-2018a. Balsaminka. In: Polski Słownik Judaistyczny, Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/balsaminka (dostęp 09.01.2018 r.)
Sieramska Magdalena. 2008-2018b. Chanukowy świecznik. In: Polski Słownik Judaistyczny, Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/chanukowy_swiecznik (dostęp 09.01.2018 r.)
Sieramska Magdalena. 2008-2018c. Kiduszowe pucharki. In: Polski Słownik Judaistyczny, Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/kiduszowe_pucharki (dostęp 01.10.2017 r.)
Tokarski Jan (ed.). 1980. Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa
Stogowska Anna Maria. 1998. Opis topograficzny i statystyczno-historyczny miasta gubernialnego Płocka z 1860 r., Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny 4, 63-112
Stogowska Anna Maria. 2006. Życie społeczno-gospodarcze Płocka w latach 1793-1918. In: M. Krajewski (ed.), Dzieje Płocka 2: Dzieje miasta w latach 1793-1945, Płock, 137-197
Szacherska Stella Maria. 1986. Racław Paweł. In: S. Kieniewicz (ed.), Polski Słownik Biograficzny 29, Wrocław, 605-607
Szacherska Stella Maria (ed.). 1987. Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka 2: 1495-1586, Warszawa
Szczepański Janusz. 2009. Żydowscy mieszkańcy Mazowsza w okresie międzywojennym, Rocznik Mazowiecki 21, 127-139
Szczepański Janusz. 2005. Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk
Tomaszewski Jerzy, Żbikowski Andrzej (eds.). 2001. Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa
Wielka Encyklopedia Gutenberga. 1929-1938. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa «Gutenberga» 11, Kraków
Zaremba Dorota. 2011. Dzieje «Złotego Rogu». In: M. Bis, W. Bis. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku «Złoty Róg» w Płocku w 2009 r., Warszawa, 103-135, (Maszynopis w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku)
Żebrowski Rafał. 2008-2017. Rewiry żydowskie. In: Polski Słownik Judaistyczny, Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/rewiry_zydowskie (dostęp 19.03.2017 r.)
Żuławnik Mariusz. 2002. Żydzi płoccy w XVI i XVII wieku, Notatki Płockie 2/191, 3-7

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

97

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70441 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji