Object

Title: Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego ; Inaminate nature in the Czarnorzecki Landscape Park

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Date issued/created:

1987

Resource Type:

Article

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 290-291

References:

Alexandrowicz Z. 1970. Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą (Sandstone rocks in the vicinity of Ciężkowice on the Biała river). Ochr. Przyr. 35: 281-335. ; Alexandrowicz Z. 1973. Pionier ochrony karpackich skałek Prof. dr Henryk Świdziński 1904-1969. Przyr. pol. 7: 4. ; Alexandrowicz Z. 1976. Ochrona przyrody Karpat polskich jako warunek wykorzystywania złóż surowców skalnych (Nature protection in the Polish Carpathians as a condition of exploatation of rock deposits). Zesz. nauk. AGH. Geologia 2, 4: 25–37. ; Alexandrowicz Z. 1977. The origin of sandstone tors in the Polish Western Carpathians. Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Terre 25, 2: 83-90. ; Alexandrowicz Z. 1978. Skałki piaskowcowe Zachodnich Karpat fliszowych (Sandstone tors of the Western Flysch Carpathians). Kom. Nauk Geol. PAN. Prace geol. 113. ; Alexandrowicz Z. (w druku). Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: Ochrona przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae B, 32. ; Bieda F., Geroch S., Koszarski L., Książkiewicz M., Żytko K. 1963. Stratigraphie des Karpates externes polonaises. Recherches géologiques dans les Karpates. Vol. 10. Biul. Inst. Geol. 181. ; Bogdanowski J. 1976. Parki krajobrazowe. Zesz. nauk. PAX, 1–2: 24–32. ; Czemerda A. 1973. Uchwała o utworzeniu Wschodnio-Beskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chrońmy Przyr. ojcz. 29, 3: 37–38. ; Czemerda A., Zabierowski K. 1977. Motywy i program przestrzenny ochrony krajobrazu w Polsce (The motives and spatial plan for the protection of landscape in Poland). Chrońmy Przyr. ojcz. 33, 1: 21–30. ; Czemerda A., Zabierowski K. 1978. Nowe formy prawnej ochrony krajobrazu wyrazem racjonalnego gospodarowania w Karpatach (The new forms of legal landscape protection as an expression of rational management in the Carpathian Mts.). Probl. Zagosp. Ziem. górs. 19: 5–22. ; Dżułyński S., Książkiewicz M., Kuenen Ph. H. 1959. Turbidites in flysch of the Polish Carpathian Mountains. Bull. Geol. Soc. America 70: 1089–1118. ; Fleszar A. 1914. O budowie Karpat na północ od Krosna. Spraw. Komis. Fizjogr. PAU 48: 3–21. ; Jagusiewicz A. 1979. System parków krajobrazowych w Polsce. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Jucha S., Jabczyński Z. 1960. Nowe perspektywy rozwoju kopalin w Węglówce. Nafta 9: 238–244. ; Klimaszewski M. 1932. „Grzyby skalne” na pogórzu karpackim między Rabą a Dunajcem (Mushroomshaped rocks in the subcarpathian hills). Ochr. Przyr. 12: 64–70. ; Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17: 57–71. ; Koncepcja ochrony krajobrazu w Polsce. 1979. Mapa pod red. K. Zabierowskiego, T. Szczęsnego i A. Czemerdy. Arch. Zakładu Ochr. Przyr. i Zas. Natur. PAN Kraków. ; Koszarski L. 1956. Observations on the sedimentation of the Ciężkowice Sandstone near Ciężkowice (Carpathian Flysch.) Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. 3, 4, 6: 393–398. ; Koszarski L. 1962. Skałki piaskowców istebniańskich w okolicy Krosna (The rocks of the Istebna sandstones in the vicinity of Krosno Flysch Carpathians). Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 6: 17–31. ; Kotlarczyk J. 1966. Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich (Diatomite horizon of the Krosno beds in the Skole nappe Polish Carpathians). Studia Geol. Pol. 19. Wydawn. Geol. Warszawa. ; Kozłowski S. 1971. Plan koncepcyjny ochrony krajobrazu w Polsce. Materiały Sesji Państwowej Rady Ochrony Przyrody. ; Kozłowski S. 1973. Program ochrony krajobrazu Polski i jego pierwsze realizacje (The plan for safeguarding Poland's landscape and its initial accomplishment). Ochr. Przyr. 38: 61–84. ; Kozłowski S. 1980. Ochrona krajobrazu. Poradnik ochrony przyrody. Wyd. Liga Ochr. Przyr. Warszawa. ; Leszczyński S. 1981. Piaskowce ciężkowickie jednostki śląskiej w Polskich Karpatach: studium sedymentacji głębokowodnej osadów gruboklastycznych (Ciężkowice sandstones of the Silesian Unit in Polish Carpathians: a study of coarse-clastic sedimentation in deep-water). Ann. Soc. Geol. Pol. 51, 3–4: 435–502. ; Mitura F., Birecki T. 1966. Budowa geologiczna Karpat między Korczyną a Domaradzem (Structure géologique des Carpates entre Korczyna et Domaradz). Prace Inst. Naft. Wydawn. Śląsk. Katowice. ; Peszat Cz. 1976. Okręgi eksploatacji piaskowców w Karpatach na tle prac geologicznych (The sandstone mining districts in the Carpathians in the light of geological investigations). Zesz. nauk. AGH Geologia 2, 4: 39–63. ; Peszat Cz. (red.) 1982. Ocena geologiczno-surowcowa i perspektywy dokumentowania złóż piaskowców istebniańskich województwa krośnieńskiego. Arch. Zakładu Złóż Surowców Skalnych AGH. Kraków. ; Radomska-Świdzińska L. 1932. Na Prządkach i Odrzykoniu. Ziemia 22, 7 : 199-207. ; Starkel L. 1972. Karpaty Zewnętrzne. W: Geomorfologia Polski. T. 1: 52–115. ; Szczęsny T. 1971. Ochrona krajobrazu potrzebą społeczną (The protection of landscape as a social requirement). Chrońmy Przyr. ojcz. 27, 6: 5-15. ; Ślączka A., Thompson S. III. 1981. A revision of the fluxoturbidite concept based on type examples in the Polish Carpathian Flysch. Ann. Soc. Geol. Pol. 51, 1–2: 3–44. ; Świdziński H. 1932. Projekt rezerwatu „Prządki” pod Krosnem (Projet de la réserve „Prządki” près Krosno). Ochr. Przyr. 12: 58–64. ; Świdziński H. 1933. „Prządki” - skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem („Prządki” - groupe de rochers près de Krosno, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 94-125. ; Świdziński H. 1953. Karpaty fliszowe między Dunajcem a Sanem. W: Regionalna geologia Polski. T. I. Karpaty. Z. 2. Tektonika: 362-422. ; Świdziński H. 1958. Mapa geologiczna Karpat Polskich 1:200 000. Część wschodnia (Carte géologique des Karpates Polonaises. Partie orientale). Wydawn. Geol. Warszawa. ; Teisseyre H. 1947. Budowa geologiczna okolic Węglówki. Nafta 5-9: 146-149, 258- 261. ; Wdowiarz S. 1959. Przekroje geologiczne przez Polskę. Karpaty (Beskidy). Wyd. Geol. Warszawa. ; Zabierowski K. 1980. Problematyka ochrony krajobrazu w pracach Państwowej Rady Ochrony Przyrody (The problems of landscape in the work of the State Council for the Protection of Nature). Chrońmy Przyr. ojcz. 36, 1-2: 112-120.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 45

Start page:

263

End page:

293

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:124693 ; oai:rcin.org.pl:124693

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

May 21, 2020

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/90153

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information