Obiekt

Tytuł: Wielkość rezerwatów a możliwość ochrony naturalnych ekosystemów leśnych ; Size of reserves versus the possibility of protecting natural forest ekosystems

Twórca:

Holeksa, Jan

Data wydania/powstania:

1997

Typ zasobu:

Tekst

Współtwórca:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 11-13

Bibliografia:

Andrzejewski R. 1995. Ekologiczna interpretacja ścisłej i częściowej ochrony ekosystemów (Ecological interpretation of complete and partial ecosystem protection). Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 6: 5-15.
Augspurger C. K., Franson S. E. 1988. Input of winddispersed seeds into lightgaps and forest sites in a Neotropical forest. J. Trop. Ecol. 4: 239-252.
Balcerkiewicz S. 1993. Propozycja uściślenia kategorii i statusu rezerwatów przyrody (The proposition to specify the categories and the status of the nature reserves). Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 2: 13-21.
Barden L. S. 1981. Forest development in canopy gaps of a diverse hardwood forest of the southern Appalachian Mountains. Oikos 37: 205-209.
Blais J. R. 1965. Spruce Budworm Outbreaks In the Past Three Centuries In the Laurentide Park, Quebec. Forest Sci. l 1: 130- 138.
Brzeziński M., Jędrzejewski W., Jędrzejewska B. 1992. Winter home renges and movements of polecats Mustela putorius in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriol. 37: 181-191.
Bunnell F. L., Kremsater L. L. 1990. Sustaining Wildlife in Managed Forests. NW Environ. J . 6: 243-269.
Busing R. T., White P. S. 1993. Effects of area on oldgrowth forest attributes: implications for the equilibrium landscape concept. Lanscape Ecol. 8: 1 19-126.
Canham C. D., Loucks 0. L. 1984. Catastrophic windthrow in the presettlement forests of Wisconsin. Ecology 65: 803-809.
Clark J. S. 1991. Disturbance and population structure on the shifting mosaic landscape. Ecology 72: 1119-1137.
Clebsch E. E. C., Busing R. T. 1989. Secondary succession, gap dynamics, and community structure in a southern Appalachian cove forest. Ecology 70: 728-735.
Collins B. S., Pickett S. T. A. 1987. Influence of canopy opening on the environment and herb layer in a northem hardwoods forest. Vegetatio 70: 3-10.
Czubiński Z., Gawłowska J ., Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce. Studia Naturae, Ser. B, 27. PWN, Warszawa- Kraków.
Faliński J. B. 1988. Succession, regeneration and fluctuation in the Białowieża Forest (NE Poland). Vegetatio 77: 1 15-128.
Foster D. R., Boose E. R. 1992. Patterns of forest damage resulting from catastrophic wind in central New England, USA. J. Ecol. 80: 79-98.
Foster J . R., Reiners W. A. 1986. Size distribution and expansion of canopy gaps in a northern Appalachian Spruce-fir forest. Vegetatio 68: 109-114.
Frelich L. E., Lorimer C. G. 1991. Natural disturbance regimes in hemlock-hardwood forests of the Upper Great Lakes region. Ecol. Monogr. 61: 145-164.
Fryer G. I., Johnson E. A. 1988. Reconstructing fire behaviour and effects in a subalpine forest. J. Appl. Ecol. 25: 1063-1072.
Hansen A. J., Spies T. A., Swanson F. J., Ohmann J. L. 1991. Conserving Biodiversity in Managed Forests. BioScience 41: 382-392.
Harmon M. E. 1987. The influence of litter and humus accumulations and canopy openness on Picea sitchensis (Bong.) Carr. and Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. seedlings growing on logs. Can. J. For. Res. 17: 1475-1479.
Harrison S. 1987. Treefall gaps versus forest understory as environments for a defoliating moth on a tropical forest shrub. Oecologia 72: 65-68.
Holeksa J. 1993 a. Gap size differentiation and the area of forest reserve. W: European Forest Reserves. Red. M. E. A. Broekmeyer, W. Vos, H. Koop. Proceedings of the European Forest Reserves Workshop, 68 May 1992, The Netherlands, s. 159-165.
Holeksa J. 1993 b. Wielkość rezerwatów a skuteczność ochrony mieszanych lasów dolnoreglowych w Beskidach Zachodnich (Size of reserves and efficiency of protection of the mixed lower montane forests in the West Beskids). Prądnik, Prace Muz. Szafera 78: 359-369.
Holeksa J., Karczmarski J., Wilczek Z. Ciapała S. 1996. Rezerwat „Romanka w Beskidzie Żywieckim” jako przykład niewłaściwej ochrony ekosystemu leśnego (The Romanka Reserve in the Beskid Żywiecki Mountains as an example of inappropriate forest ecosystem protection). Ochr. Przyr. 53: 19-35.
Hoppes W. G. 1988. Seedfall pattern of several species of bird-dispersed plants in an Illinois woodland. Ecology 69: 320-329.
Hyvärinen M., Halonen P., Kauppi M. 1992. Influence of stand age and structure on the epiphytic lichen vegetation in the middle-boreal forests of Finland. Lichenologist 24: 165-180.
Jaworski A. 1991. Struktura i dynamika rozwoju drzewostanów oraz powstawanie odnowień w lasach górskich o charakterze pierwotnym. Postępy techn. w leśnictwie 49. 6-20.
Jaworski A., Skrzyszewski J., Świątkowski W., Karczmarski J. 1991. Budowa i struktura dolnoreglowych drzewostanów o charakterze pierwotnym na wybranych powierzchniach w Bieszczadach Zachodnich (Structure of lower montane zone virgin type stands in selected areas of the Bieszczady Mts.). Zesz. Nauk AR Kraków, Leśn. 20: 17-43.
Kapuściński R. 1991. Uwagi dotyczące definicji oraz funkcjonowania rezerwatów ścisłych i częściowych na przykładzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Comments on the definition and functioning of strict and partial reserves, based on the example of Świętokrzyski National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 4: 167-174.
Korpel’ Š. 1968. Význam pralesovitých rezervácií pre biológiu lesa a pestovnú techniku (Študium zákonitostí rastu a vývoja). Českoslov. Ochr. Prír. 6: 81-100.
Korpel’ Š. 1980. Vývoj a štruktúra prírodných smrekových lesov Slovenska vo vztahu k protivlavínovej ochrannej funkcii (Development and structure of natural spruce forests in Slovakia in relation to antiavalanche protective function). Acta Fac. For. Zvolen 22: 9-38.
Korpel’ Š. 1982. Degree of equilibrium and dynamical changes of the forest on example of natural forests of Slovakia. Acta. Fac. For. Zvolen 24: 9-31 .
Korpel’ Š. 1987. Dynamika štruktúry a vývoj bukových prírodných lesov na Slovensku (Dynamics of the structure and development of natural beech forests in Slovakia). Acta. Fae. For. Zvolen 29: 59-83.
Korpel’ Š. 1993. Dynamika prírodného smrekového lesa v Západných Tatrách na príklade ŠPR Kotlový Žl’ab (Dynamics of natural spruce forest in the Western Tatras on the example of the State Nature Reserve Kotlový Žl’ab). Zb. Prac TANAP 33:193-225.
Kuusinen M. 1994. Epiphytic lichen diversity on Salix caprea in oldgrowth southern and middle boreal forests of Finland. Ann. Bot. Fenn. 31: 77-92.
Leśniak S., Sikorska E. 1987. Projekt leśnego rezerwatu ścisłego pod Jaworzyną Krynicką (Project of the forest strict nature reserve on the slope of Jaworzyna Krynicka). Ochr. Przyr. 45: 59-76.
Lawton R. O., Putz F. E. 1988. Natural disturbance and gap-phase regeneration in a windexposed tropical cloud forest. Ecology 69: 764-777.
Leibundgut H. 1959. Über Zweck und Methodik der Struktur und Zuwachsanalyse von Urwäldern. Schw. Zeit. f. Forstw. 110: 111-124.
Loch J. 1991. Regeneracja drzewostanu górnoreglowego boru świerkowego zniszczonego przez zasnuję wysokogórską Cephalcia faIIeni (Dalm.) na przykładzie Mostownicy w Gorczańskim Parku Narodowym (Regeneration of upper mountain spruce forest destroyed by Cephalcia falleni (Dalm.), such as those on Mostownica mountain of Gorce National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 4: 49-56.
Lorimer C. G., Frelich L. E. 1989. A methodology for estimating canopy disturbance frequency and intensity in dense temperate forests. Can. J. For. Res. 19: 651-663.
MartínezRamos M., AlvarezBuylla E., Sarukhán J., Pińero D. 1988. Treefall age determination and gap dynamics in a tropical forest. J. Ecol. 76: 700-716.
Matuszkiewicz W. 1981 . Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mayer H., Neumann M. 1981. Struktueller und entwicklungsdynamischer Vergleich der Fichten-Tannen-Buchen-Urwálder Rothwald/Niederösterreich und Čorkova Uvala/Kroatien. Forstwiss. Centralbl. 100: 111-132.
Mayer H., Schenker S., Zukrigl K. 1972. Der Urwaldest Neuwald beim Lahnsattel. Centralbl. f. Gesamte Forstwesen 89: 147-190.
Mladenoff D. J. 1987. Dynamics of nitrogen mineralization and nitrification in hemlock and hardwood treefall gaps. Ecology 68: 1171-1180.
Moore M. R.. Vankat J. L. 1986. Responses of the Herb Layer to the Gap Dynamics of a Mature Beech-maple Forest. Am. Midl. Nat. 115: 336-347.
Murray K. G. 1988. Avian seed dispersal of three neotropical gap-dependent plants. Ecol. Monogr. 58: 271-298.
Nakashizuka T. 1985. Diffused light conditions in canopy gaps in a beech (Fagus crenata Blume) forest. Oecologia 66: 472-474.
Noss R. F. 1991. Sustainability and Wilderness. Cons. Biol. 5: 120-122.
Núńez-Farfán J., Dirzo R. 1988. Withingap spatial heterogeneity and seedling performance in a Mexican tropical forest. Oikos 51: 274-284.
Ogden J., Fordham R. A., Pilkington S., Serra R. G. 1991. Forest gap formation and closure along an altitudinal gradient in Tongariro National Park, New Zealand. J. Veg. Sci. 2: 165-172.
Parsons W. F. J., Knight D. H., Miller S. L. 1994. Root gap dynamics in lodgepole pine forest: nitrogen transformations in gaps of different size. Ecol. Appl. 4: 354-362.
Pompa J., Bongers F. 1988. The effect of canopy gaps on growth and morphology of seedlings of rain forest species. Oecologia 75: 625-632.
Poorter L., Jens L., Bongers F., van Rompaey R. S. A. R. 1994. Spatial distribution of gaps along three catenas in the moist forest of Tad’ National Park. lvory Coast. J. Trop. Ecol. 10: 385-398.
Priesol A., Randuška D. 1967. Dobročský Prales (The Dobroč virgin forest). Slov. vyd. pôdohospod. lit.
Putz F. E., Coley P. D., Lu K., Montalvo A., Aiello A. 1983. Uprooting and snapping of trees: structural determinants and ecological consequences. Can. J. For. Res. 13: 1011-1020.
Reader R. J., Bricker B. D. 1992. Response of Five Deciduous Forest Herbs to Partial Canopy Removal and Patch Size. Am. Midl. Nat. 127: 149-157.
Rolstad J. 1991. Consequences of forest fragmentation for the dynamics of bird populations: conceptual issues and the evidence. Biol. J. Linn. Soc. 42: 149-163.
Runkle J. 1985 a. Comparison of Methods for Determining Fraction of Land Area in treefal Gaps. Forest Sci. 31: 15-19.
Runkle J. 1985 b. Disturbance Regimes in Temperate Forests. W: The Ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics. ln: The ecology of natural disturbance and patch dynamics. Eds. S.T.A. Pickett, P.S. White. Academic Press, San Diego, s. 17-33.
Runkle J .R. 1992. Guidelines and Sample Protocol for Sampling Forest Gaps. USDA, PNW General Technical Report 283: l-44.
Runkle J. R., Yetter T. C. 1987. Treefalls revisited: gap dynamics in the southern Appalachians. Ecology 68: 417-424.
Scherzinger W. 1991. Das Mosaik-Zyklus-Konzept aus der Sicht des zoologischen Artenschutzes. Laufener Saminarbeiträge 5/91: 30-42.
Schmidt-Vogt H. 1985. Struktur und Dynamik natürlicher Fichtenwälder in der borealen Nadelwaldzone. Schw. Zeit. f. Forstw. 136: 977-994.
Seischab F. K., Bernard J. M.. Eberle M. D. 1993. Glaze storm damage to western New York forest communities. Bull. Tor. Bot. Club 120: 64-72.
Shugart H. H. 1984. A theory of forest dynamics. Springer-Verlag, New York.
Shugart H. H., West D. C. 1981. Long Term Dynamics of Forest Ecosystems. Amer. Sci. 69: 647-652.
Shure D. J., Philips D. L. 1991. Patch size of forest openings and arthropod populations. Oecologia 86: 325-334.
Spies T. A., Franklin J. F. 1989. Gap characteristics and vegetation response in coniferous forests of the Pacific Northwest. Ecology 70: 543-545.
Stickney P. F. 1986. First Decade Plant Succession Following the Sundance Forest Fire, Northern Idaho. USDA, General Technical Report INT 197: 1-26.
Strawiński K. 1969. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znajdujące warunki bytu na pniach drzew (Untersuchungen über Heteropteren aus Baumstämmen). Folia For. Pol., Ser. A, 15: 277-285.
Szwagrzyk J. 1988. Struktura i dynamika lasu: teoria, metody badania, kontrowersje (Forest structure and dynamics: theory, research methods, controversies). Wiad. Ekol. 34: 355-373.
Szwagrzyk J. 1991 . Dynamika lasów naturalnych a koncepcja ochrony rezerwatowej: źródła konfliktu i propozycje rozwiązań (Natural forests’ dynamics versus nature conservation concepts: sources of conflict and tentative solutions). Prądnik, Prace Muz. Szafera 4: 153-159.
Thompson I. D.. Colgan P. W. 1987. Numerical responses of marten to a food shortage in north-central Ontario. J. Wildl. Manage. 51 : 824-835.
Tjernberg M., Johnsson K., Nilsson S. G. 1993. Density variation and breeding success of the Black Woodpecker Dryocopus martius in relation to forest fragmentation. W: The Black Woodpecker Dryocopus martius as a keystone species in forest. Swedish Univ. Agric. Sci., Dep. Wildlife Ecol. Dissertation, Rapport 24: 107-124.
Uhl C., Clark K., Dezzeo N., Maquirino P. 1988. Vegetation dynamics in Amazonian treefall gaps. Ecology 69: 751-763.
Ustawa o ochronie przyrody. D.U. Nr 144, poz. 492, z dnia 12 grudnia 1991.
Vyskot M. 1968. Porostní struktura a přirozena obnova v pralesovité rezervaci Bumbálka. Lesn. Čas. 14: 607-619.
Ward R. M. P., Krebs C. J. 1985. Behavioural responses of lynx to declining snowshoe hare abundance. Can. J. Zool. 63: 2817-2824.
Wayne P. M., Bazzaz F. A. 1993. Morning vs afternoon sun patches in experimental forest gaps: consequences of temporal incongruency of resources to birch regeneration. Oecologia 94: 235-243.
Wesołowski T., Tomiałojć L. 1986. The breeding ecology of woodpeckers in a temperate primaeval forest - preliminary data. Acta Om. 22: 1-19.
Whitmore T. C. 1982. On pattern and process in forests. W: The Plant Community as a Working Mechanism. Red. E. I. Newman. Blackwell, Oxford. s. 45-59.
Wiens J. A. 1989. Spatial scaling in ecology. Functional Ecol. 3: 385-397.
Willson M. F., Melampy M. N. 1983. The effect of bicolored fruit displays on fruit removal by avian frugivores. Oikos 41: 27-3 ] .
Yamamoto S. I. 1992. Gap Characteristics and Gap Regeneration in Primary Evergreen Broadleaved Forests of Western Japan. Bot. Mag. 105: 29-45.
Yetter T. C., Runkle J. R. 1986. Height Growth Rates of Canopy Tree Species in Southern Appalachian Gaps. Castanea 51 : 157-167.
Zaręba R. 1991. Problemy ortodoksyjnej ochrony ścisłej i próby rewizji instrukcji urządzania biocenoz leśnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, osiągnięcia, rozczarowania i oczekiwania (Issues connected with orthodox strict protection, and ventures at revising forest biocoenosae management in national parks and nature reserves; achievements, disappointments and expectations). Prądnik, Prace Muz. Szafera 4: 145-151.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 54

Strona pocz.:

3

Strona końc.:

13

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121030

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/90229

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji