Obiekt

Tytuł: „Zaszło jego słońce w południe”. Słowne i ikoniczne obrazowanie śmierci na nagrobkach żydowskich w Polsce w XIII–XX wieku

Twórca:

Trzciński, Andrzej

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

„His Sun set at noon”. Verbal and pictorial representations of death on Jewish headstones in Poland in the 13th – 20th c. ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il.; 24 cm

Bibliografia:

Biblia. 1979. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, nowy przekł. z jęz. hebrajskiego i greckiego, Warszawa ; Boccato Carla. 1981. The Ancient Jewish Cemetery of San Nicolo on the Lido in Venice, Venice ; Frey Jean-Baptiste. 1936. Corpus Inscriptionum Iudaicarum. Recueil des inscriptions juives qui vont du IIIe siècle avant Jésus-Christ au VIIe siècle de notre ère, t. 1 : Europe, Roma ; Frey Jean-Baptiste. 1952. Corpus Inscriptionum Judaicarum II. Asie, Afrique, Roma ; Goodenough Erwin R. 1953–1968. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, t. 1–13, New York ; Hachlili Rachel. 1988. Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel, Leiden ; Hachlili Rachel. 1998. Ancient Jewish Art and Archeology in the Diaspora, Leiden ; Hońdo Leszek. 1999. Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza. Analiza hebrajskich inskrypcji, Kraków ; Krajewska Monika. 1989. Symbolika płaskorzeźb na cmentarzach żydowskich w Polsce, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XLIII, nr 1–2, s. 45–59 ; Krajewska Monika. 1993. A Tribe of Stones. Jewish Cemeteries in Poland. Photographs, Text, Tombstone Rubbings and Selection of Mottoes, Introduction by R. Scharf, Warsaw ; Levy Arthur. 1924. Judische Grabmalkunst in Osteuropa. Eine Sammlung, Berlin ; Sefer Tora newijim u-ketuwim. 1982. [nadzór] Norman Henry Snaith, London ; Seidman Hilel. 1934. Szlakiem nauki talmudycznej. Wiedza judaistyczna a wyższa uczelnia talmudyczna w Lublinie, Warszawa ; TB. Talmud Bavli, The William Davidson Talmud. 2017. Digital edition of the Koren Noé Talmud, with commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, http://www.sefaria.org/texts/Talmud ; Trzciński Andrzej. 1997. Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin ; Trzciński Andrzej. 2017. Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie, Lublin ; van Der Horst Pieter W. 1991. Ancient Jewish Epitaphs: an Introductory Survey of a Millennium of Jewish Funerary Epigraphy (300 BCE–700 CE), Kampen ; Vega Louis A. 1979. Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse Begraafplaats, Assen ; Wodziński Marcin. 1996. Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XVII–XVIII wieku, Wrocław ; Woronczak Jan Paweł. 1999. „Cmentarz żydowski w Kromołowie jako tekst kultury”, t. 1–2, Wrocław (mpis rozprawy doktorskiej, archiwum Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

415

Strona końc.:

437

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70478 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji