Obiekt

Tytuł: Inwentarze kolejowe z lat 1914–1919/1920 z terenu byłej Galicji

Twórca:

Opaliński, Dariusz

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Railway inventories from the years 1914-1919/1920 from the former Galicia ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Arct Michał. 1916. Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa
Evers Liz. 2014. Historia czasu. Od kalendarzy i zegarów po cykle księżyca i lata świetlne, Warszawa
Ihnatowicz Ireneusz. 1962. Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, s. 99–124
Klimecki Michał. 2000. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa
Kozłowski Maciej. 1999. Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Bydgoszcz
Krochmal Anna. 2005. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa
Mroczka Ludwik. 1998. Spor o Galicję Wschodnią 1914–1923, Kraków
Opaliński Dariusz. 2012. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji, [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik, s. 424–444
Słownik języka polskiego. 1900–1927. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa
Słownik języka polskiego. 1958–1969. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa
Sylwan. 1845. Sylwan. Zbiór nauk leśnych i łowieckich, t. 21, Warszawa
Szematyzm. 1914. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914, Lwów
Urešova Libuse. 1987. Zegary, Warszawa
Weryha Darowski Bolesław, Kempiński Ignacy. 1889. Słownik kolejowy zawierający wyrazy z zakresu budowy, urządzeń, utrzymania i ruchu dróg żelaznych, służby pociągowej, budowy i naprawy parowozów, powozów i wozów kolejowych, sygnałowania, telegrafu i elektrotechniki kolejowej; taryfowości, kasowości i rachunkowości tudzież nazwy materiałów i narzędzi używanych w kolejnictwie do użytku zarządów dróg żelaznych, inżynierów, techników, zawiadowców stacji i parowozowni, urzędników, maszynistów, konduktorów, dozorców drogowych, mostowych i magazynowych, jak również przedsiębiorców, przemysłowców i rzemieślników, oraz uczniów szkół technicznych i przemysłowych. Ułożył […], Lwów

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

531

Strona końc.:

594

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70485 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji