Obiekt

Tytuł: Experimental modelling of hepatogenic encephalopathy

Twórca:

Mossakowski, Mirosław Jan (1929 - 2001)

Data wydania/powstania:

1981

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

DOŚWIADCZALNE MODELE ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ

Wydawca:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstrakt:

Omówiono stosowane typy modeli doświadczalnych encefalopatii wątrobowych wyodrębniając w oparciu o ich założenia patogenetyczne 3 grupy: a) doświadczalne uszkodzenie wątroby przy zastosowaniu różnorodnych substancji chemicznych; b) operacyjne wytworzenie pozawątrobowego przepływu krwi wrotnej; c) doświadczalnie wywołane upośledzenie metabolizmu amoniaku przy nieuszkodzonym miąższu wątrobowym i zachowanym krążeniu wrotnym.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neuropatologia Polska

Tom:

19

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

261

Strona końc.:

276

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69145

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji