Obiekt

Tytuł: ZAGADNIENIE ZMIENNOŚCI MORFOLOGICZNEJ TKANKI GLEJOWEJ HODOWANEJ IN VITRO

Inny tytuł:

THE PROBLEM OF MORPHOLOGIC VARIATION OF GLIAL TISSUE GROWN IN VITRO

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Neuropatologii

Wydawca:

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

Podstawowym zagadnieniem metodycznym wcześniejszych prac był problem różnicowania w hodowli tkankowej poszczególnych typów komórek gle¬jowych. Istotnych czynników różnicujących dostarcza badanie hodowli przy pomocy kontrastu fazowego z równoczesnym zastosowaniem mi¬kro kinematografii. Technika ta pozwala na spostrzeganie typowych dla poszczególnych rodzajów gleju ruchów komórkowych. Mimo istniejących róż¬nic co do diagnostycznej wartości ruchów pulsacyjnych i ich swoistości dla gleju skąpo drzewiastego (Wolfgrami Rose,Bergi Kallen), jest rzeczą niewątpliwą, że technika ta zapewnia największe i najpewniejsze możliwości różnicowania poszczególnych typów komórek glejowych. Jest to szczególnie ważne wobec zmienności form morfologicznych ży¬wego gleju. Zastosowanie modelu hodowli tkanki do badań histochemicznych (Yonezawaiwsp.1962,Friede1964,Mossakowski iwsp.1965 ) stawia wobec konieczności różnicowania komórek glejowych na materiale utrwalonym stwarzając potrzebę posługiwania się kryteriami czysto mor-fologicznymi. Istotne jest również ustalenie, czy istnieje i jak się kształtuje zmienność morfologiczna komórek glejowych w czasie oraz w zależ¬ności od stosowanego materiału zwierzęcego. Wymienione zagadnienia stanowią przedmiot obecnego doniesienia.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neuropatologia Polska

Tom:

3

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

397

Strona końc.:

408

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69633

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji