Object

Title: Some aspects of the pathomechanism of nerve tissue lesions in acute carbon monoxide intoxication

Subtitle:

WYBRANE ZAGADNIENIA PATOMECHANIZMU USZKODZEŃ TKANKI NERWOWEJ W OSTRYM ZATRUCIU TLENKIEM WĘGLA

Contributor:

Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich

Publisher:

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Place of publishing:

Warszawa

Abstract:

W oparciu o badania doświadczalne wykonane na materiale zwierzęcym i w hodowli tkankowej autorzy omawiają udział poszczególnych czynników patogenetycznych w kształtowaniu obrazu patomorfologicznego ostrej encefalopatii tlenkowęglowej. Autorzy zwracają uwagę na trzy podstawowe czynniki odgrywające rolę w metabolicznym i strukturalnym uszkodzeniu tkanki nerwowej w następstwie działania tlenku węgla — hypoksyjnego, związanego z wysokim powinowactwem tlenku węgla do hemoglobiny, niedokrwiennego, stanowiącego następstwo ogólnoustrojowych i miejscowych zaburzeń hemodynamicznych, pogłębionych przez właściwości angioarchitektoniczne poszczególnych struktur ośrodkowego układu nerwowego i zaburzenia autoregulacyjnych mechanizmów krążenia mózgowego, oraz cytotoksycznego, wynikającego z blokowania przez tlenek węgla wewnątrzkomórkowych układów oddechowych. Szczególną uwagę zwrócono na uszkodzenia gleju skąpowypustkowego, jako czynnika prowadzącego obok obrzęku mózgu do rozpadu osłonek mielinowych.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

13

Issue:

3-4

Start page:

375

End page:

380

Detailed Resource Type:

Article

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69736

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information